СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                    ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА             "BG Север" - брой 41 (23 - 29 ноември 2012 г.)


 

 

Кметът отчете над 75 млн. инвестиции
за първата година на управлението си

 

Най-мащабни са проектите за ново депо за отпадъци и за водния цикъл

 

Проф. д-р Димитър Стойков

Проф. д-р Димитър Стойков

Поля ТОМОВА

През периода ноември 2011 - ноември 2012 г. община Плевен изпълнява на различни етапи собствени проекти на стойност над 75 млн. лева, като през 2012-а са подписани договори за 63 млн. лв., съобщи кметът проф. д-р Димитър Стойков по повод изминалата една година от неговото избиране. Градоначалникът отново заяви, че реализацията на проекти и усвояването на средства по програми на Европейския съюз са основен приоритет за общинското ръководство. Сред най-големите постижения на местната власт се причисляват проектът за регионално депо за отпадъци и проектът за интегриран градски транспорт, който е на стойност над 23 млн. лева. "В този проект първоначално (по времето на Найден Зеленогорски - б. а.) беше предвидено собствено участие на община Плевен с над 12 млн. лева. Сами разбирате, че на етап, в който изплащаме задълженията си по взетия кредит (пак от Зеленогорски - б. а.), в който главницата и лихвата в момента достигат близо 300 хиляди лева месечно, поемането на едно такова финансово задължение беше непосилно за общината. Преработихме проекта, като запазихме неговия обем, но го разделихме на две части, първата е за над 23 млн. лв. Договорът е подписан и се надяваме, че след провеждането на тръжните процедури собственото участие на община Плевен ще бъде минимално, да кажем - ще липсва", отбеляза кметът Димитър Стойков. Според него е успешна реализацията на проекта за изграждането на шест жилища от защитен тип на стойност над 4 млн. лева, както и на този за организация на уличното движение и подобряване на физическата среда в Плевен за 7 064 801 лева. По него минаха независим одит и всички проверки и беше отчетено доброто му изпълнение, няма наказания за общината, отбеляза градоначалникът. Проектът включва основна реконструкция на улиците "Хемус", "Георги Кочев" и "Гренадерска", изграждане на

система за видеонаблюдение, велоалея и шест спортни площадки. Като успешно реализирани са отчетени и проектите за интегриран план за градско възстановяване и развитие - 994 хиляди лева, изграждане на областен информационен център - 515 хиляди лева, развитие на устойчив туризъм - 5 млн. лева, ремонт на сградата на община Плевен - 211 хиляди лева, "Парк Кайлъка - зеленият оазис на Плевен", Национална кампания "За чиста околна среда 2012".

За санирането на 8 училища в Плевен са отпуснати 4 158 903 лв. по проект "Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания" по Оперативна програма (ОП) "Регионално развитие". С парите са извършени ремонти в Езиковата гимназия, МГ "Гео Милев", СОУ "Иван Вазов", СОУ "Стоян Заимов", СОУ "Анастасия Димитрова", ОУ "Св. Климент Охридски", НУ "Отец Паисий" и НУ "Единство".

Община Плевен участва и в 11 партньорски проекта с различни неправителствени организации. Тези проекти са на стойност над 1,5 млн. лв. с основни дейности по тях обучение на лични асистенти, подпомагане на деца с увреждания и осигуряване на достъпна среда.

За Плевен предстои реализацията и на нови три мащабни проекта. Първият от тях е "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен" по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.". Парите по този проект са 27 795 953 лв. Вторият важен проект е за водния цикъл, разработен съвместно с община Долна Митрополия. По ОП "Околна среда", за него ще бъдат отпуснати близо 195 млн. лева. И третото важно начинание е "Обновяване и модернизация на градската среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен". За визията на централната част на града спечели предложението на проектантския екип с ръководител арх. Красимир Попов от Плевен. Според разчетите стойността на проекта ще бъде 5 милиона лева, с които ще се обновят пешеходната зона, пл. "Възраждане", Водната каскада и пл. "Свободата".

Градоначалникът отчете подробно и извършените през годината строително-ремонтни дейности, като посочи, че до момента те са на стойност 8 761 593 лева, а разкритите работни места - 565. Кметът отчете и изразходването на допълнителната държавна субсидия от 1 млн. и 200 хиляди лева. Средствата са послужили за първи етап на ремонт на стадиона, ремонт на Регионалния исторически музей, изложбената зала в Градската градина и вътрешния двор на общината. "Малко общини могат да се похвалят с това, което община Плевен свърши за една година. Това не е само начален старт, по този начин ние ще работим и през следващите три години", заключи кметът, като отбеляза, че основна заслуга за изпълнението на ангажиментите има общинската администрация, която показала висок административен капацитет.

 

 

Любомир Петков, председател на групата на БСП в ОбС:

 

Липсва стратегическа визия за развитието на Плевен

 

Полина ТОНЕВА

В отчета за първата година от настоящия мандат ръководството на община Плевен очевидно е било ръководено повече от количествения критерий. А би следвало отчетът да бъде отговор на онези важни ангажименти, които властта е поела към гражданите. В този смисъл за съжаление в продължение на една година се затвърди тенденцията от предходните 12 години - управлението да не залага цели. До този момент не сме чули управленската програма за мандата, което е изискване на Закона за местното самоуправление. Когато нямаш поети ангажименти пред хората, отчетът за изпълнението на текущи задачи звучи самоцелно. Изведен е приоритетът усвояване на средства от външни за бюджета източници. Това е задължение на всяка българска община, иначе би означавало, че местната власт бездейства. Приоритет трябва да са ефектите, които предизвиква усвояването на тези средства - върху качеството на живот, заетостта, повишаване доходите на населението. Аз твърдя, че през тази една година, както и през последните десет години, качествено нова промяна по отношение на това, което достига като ефект до гражданите, няма. Новите управляващи приеха едно негативно наследство - да не очертават пред общността какво искат да направят, какво искат да се случи в по-средносрочен план. Друга унаследена практика е при формирането на бюджета силно да се подценява приходната част, за да може да се постигне едно прилично изпълнение.

В Плевен постоянно се твърди, че няма средства, на този фон доброто изпълнение на бюджета не означава нищо. Липсата на алтернативна визия в рамките на тази една година управление пролича и по отношение на икономическите дейности в общината. При предишното управление съветниците от ГЕРБ имаха сходни с нашите виждания за нуждата от радикални промени в общинските дружества. През тази една година общинските дружества се превърнаха в разменна монета за формиране на твърдо мнозинство с група "Център" в общинския съвет и нищо повече.

Плевен продължава да страда от липсата на инвестиции, на стратегическа визия за неговото развитие като естествен център - географски, исторически, културен, икономически, и това са концептуални проблеми, с които местната власт и управлението на общината не може или не иска да се ангажира сериозно. И това е големият проблем на това управление в рамките на първата година от мандата му.

 

 

Стефан Ганев, председател на групата на БНД - Обединена десница в ОбС:

В общината се работи кампанийно

 

Ангел АТАНАСОВ

За съжаление през първата година от мандата си сегашното ръководство на общината доказа, че няма да може да се справи с очакванията на хората за развитието на Плевен. Толерантно изчакахме първите му 100 дни, за да могат да влязат в час новите хора в общинската управа. Но тези, които са в средното управленско ниво, и досега продължават да изглеждат уплашени. Те просто не поемат никаква инициатива, за да не би да сбъркат в нещо, а това не вещае нищо добро.

Видно е още, че няма синхрон в работата на общинското ръководство и на общинския съвет - няколко пъти се стигна до сериозни разминавания между тях и се налагаше вече внесени предложения за обсъждане да бъдат изтеглени. Големият гаф с решението за промяната на някои данъци, което беше атакувано в съда от граждани и отменено, все още създава проблеми в събирането на приходите в бюджета за тази година, а може да рефлектира и върху бюджета за 2013 г.

И нашата група в местния парламент, и групата на БСП играем ролята на един конструктивен коректив. Целта е да не страдат хората в общината. Но управляващите нямат ясна визия за бъдещето, нямат политика в това, което правят. Работи се на парче, кампанийно, предложенията, които се внасят в общинския съвет, не са добре обмислени и подготвени.

Смятам, че всяко ново ръководство на една община би трябвало да се ръководи от принципа на приемственост и добрите неща, направени преди него, да се съхранят и да се продължат. Да се надяваме, че в оставащите 3 г. от мандата тези хора ще се понаучат малко на управление или поне няма да правят чак толкова много бели.

 

 

Валерий Ангелов, общински съветник от група "Център":

Хората имаха по-високи очаквания към ГЕРБ

 

Емилия КАРАБУЛЕВА

"Очакванията на плевенчани за управлението на ГЕРБ бяха доста по-големи. Това, което се случи, не удовлетворява гражданите", коментира Валерий Ангелов, съветник от група "Център" в общинския съвет (ОбС). Той припомни, че правителството е отпуснало 1,25 млн. лева за Плевен. От тях 300 хил. лева са похарчени за ремонт на стадиона, 250 хил. лева са отишли за ремонт на сградата на общината, а останалите пари са отделени за Историческия музей. Общинският съветник коментира, че помощта от правителството не е достатъчна, не е получена адекватната сума, поискана от кмета проф. д-р Димитър Стойков.

По отношение на дейността на ОбС Ангелов обясни, че ГЕРБ управлява с група "Център" и не са настъпили някакви особени промени. Според него в момента никоя политическа сила не прави резки движения, всички са в позиция на изчакване.

 

 

Откриха реставрирани паметници на Пирогов

 

Цветя пред възстановения паметник в Згалево, сн. авторът

Цветя пред възстановения паметник в Згалево, сн. авторът

Лора ГЕНЧЕВА

Реставрирани паметници на руския хирург - академик Николай Иванович Пирогов, бяха тържествено открити през седмицата в селата Горна Митрополия и Згалево. Инициативата за обновяването им е на ПП "Нова Зора", а предложението за това дошло от местните структури на партията, разказа председателят на областната организация в Плевен Евгения Иванова. "Ние сме русофили и ще продължим да възстановяваме всички паметници на Пирогов, които има в Плевенска област. Те са общо 26 и са в безобразно състояние. Първият паметник, който направихме, беше в село Ясен, сега откриваме тези в Горна Митрополия и Згалево и продължаваме нататък", заяви Иванова. Тя добави, че ремонтната дейност е отнела около един месец, а всички средства за нея са осигурени от ПП "Нова Зора". Навсякъде, където видният хирург се е установявал, за да лекува и помага на хората, в знак на признателност местните жители му издигали паметник. Затова и те са толкова много, поясни още Иванова.

"Николай Пирогов е изключителен за времето си човек. Българите трябва да пазят паметта за такива хора. Ние искаме да възкресим спомена за велики личности като него", заяви зам.-председателят на "Нова Зора" Румен Воденичаров при откриването на паметника на Пирогов в село Згалево.

Официални гости на тържествените церемонии и в двете села бяха Виктор Баженов - съветник в посолството на Руската федерация в България и директор на Руския културно-информационен център, изпълнителният директор на института "Пирогов" Димитър Раденовски (все още не беше уволнен - б. р.), главният анестезиолог в "Пирогов" проф. Милан Миланов, Андрей Малакей - аташе при консулството на Руската федерация в Русе, представители на местните власти и организации, както и жители на селата. Всички те поднесоха венци и цветя пред обновените паметници.

 

  

върни се в НАЧАЛО