СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                                   СОЦИАЛНО                 "BG Север" - брой 39 (9-15 ноември 2012 г.)


 

 

Кийт Стед, директор на "Риктер къмпани":

 

Мисията ни е да събудим индивидите, за да могат да направят своя избор

 

Британци обучиха наши експерти за оценка на ключовите компетентности

 

Кийт Стед

Кийт Стед

Ангел АТАНАСОВ

Кийт Стед е един от двамата директори на британската "Риктер къмпани". Натрупал е сериозен професионален опит в сферата на образованието. Работил е в редица международни училища в Средния Изток и Западна Африка. Ръководил е компания, която предлага обучение на възрастни. Има магистърска степен в сферата на приложната лингвистика. "Риктер къмпани" е партньор на Сдружение "Развитие на личността и човешките общности" заедно с "Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи" в изпълнението на проекта "Европейски модел за устойчива заетост".

През миналата седмица Кийт Стед бе в Плевен заедно с г-жа Агнес Елизабет Ууд, оперативен директор в "Риктер къмпани". Двамата обучиха 10 експерти, които ще работят по проекта и ще прилагат на практика разработения от британската компания модел за оценка на ключовите компетентности при работещи и безработни, който е иновативен за българския пазар на труда.

Проектът е финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.01 "БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 1", приоритетна ос 7 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

 

- Г-н Стед, как се стигна до съвместната ви работа с двете плевенски сдружения по този проект?

 

- Едно от големите предимства на европейските програми е фактът, че чрез тях се срещаме с хора, които имат същата ценностна система като нашата, и с които можем да работим много продуктивно в екип. Така можем да споделяме добрите практики в различните държави, раждат се и се въвеждат нови модели.

 

- Кое е най-важното в разработения от "Риктер къмпани" метод за изготвяне на компетентностните модели, които прилагате във вашата работа?

 

- Основният елемент в нашия метод е скалата на "Риктер" - дъска, с която оценяваме различни страни от живота на клиентите ни. Използва се т. нар. многосензорен подход. Това е един начин за уникално оценяване, който ангажира отделните личности, повишава тяхното съзнание, мотивира ги, дава им възможност да видят къде са в настоящия момент и да преценят къде биха искали да бъдат в бъдеще. Мисията на нашата компания е да "събуди" индивидите да направят избор, да "събуди" чувството им за притежание и отговорност. Така те имат много по-голяма възможност да изпълнят целите си и да развият своя потенциал. Разработихме този инструмен през 1993 г. Направихме го, защото организациите, с които работеше по това време моят колега от компанията Рик Хътчинсън, срещаха трудности в дейността си. Тези организации не разполагаха с ефективен метод, чрез който да установят действителния прогрес на хората, с които работят. А това бяха младежи с криминално минало, проблемите им бяха свързани с безработица, алкохол и наркотици, жилищни и финансови проблеми и др. Пред тях имаше много бариери, които не им даваха възможност да се обвържат с обучение и наемане на работа. Проектът, който изпълняваме заедно с двете плевенски сдружения, има за цел да въведе един нов начин на работа с хора, които са безработни, или да подпомогне заетите в професионалното им развитие. Ще се фокусираме и върху работодателя - това е новото в модела.

 

- Приложим ли е този метод у нас? Българите сме известни със своето скептично отношение към подобни нововъведения.

 

- Категорично "да"! Всеки ден работим със скептично настроени хора и в Обединеното кралство. Вече сме обучили в този метод над 20 000 практиканти и сме направили оценки чрез него на над 1,5 млн. души - във Великобритания, различни части на Европа, Австралия и Нова Зеландия. Доказали сме по безспорен начин, че процесът работи. Предизвикателствата пред безработните в България не се различават съществено от тези в другите страни. Най-голямото ни удовлетворение в края на всеки работен ден е да чуем от хората, които идват при нас: "Сутринта дойдох тук много скептично настроен, но сега нямам търпение да разбера как ще работи този метод!"

 

- Продължителната икономическа криза изпрати "зад борда" за дълго много хора в България. Част от тях вече са демотивирани да си търсят работа. Какво може да се направи в такива случаи?

 

- Най-важното е да разберем какви умения имат тези хора. След това да им помогнем те да изградят в себе си увереност, че могат да успеят. Важно е още да ангажираме работодателите като им покажем, че на трудовия пазар има такива хора с конкретни умения, които са готови да започнат работа. Много често се случва да работим и като медиатори между двете страни - безработни и работодатели. Моделът, който използваме, дава пълна представа за ситуацията на трудовия пазар.

 

- Какво ще препоръчате на българските си колеги за отношенията им с другия основен елемент на пазара на труда - работодателите?

 

- Да намерят начин да информират работодателите, че моделът, който ще бъде приложен по проекта, съществува и дава много добри резултати. Надяваме се, че до края на проекта ще имаме доказателства, събрани и от работодателите, и от отделните клиенти - хора, които са успели да си намерят работа, такива, които са запазили работата си, развили са се професионално и т. н. Това е един експеримент, който ще бъде представен на обществото и ще може да бъде оценен.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение Развитие на личността и човешките общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 

Цигани опоскаха горите край Писарово

 

Поля ТОМОВА

Всяка нощ по десет каруци с роми идват, режат дърветата, товарят и бягат, споделя кметът на село Писарово Симеон Вълов. Проблемът е от години, ромите са от близкото село Глава, категоричен е той. "И предната нощ получих сигнал, отидох с моите служители и заварихме петима - въртят резачките и товарят. Заловихме единия, другите обаче успяха да избягат", разказва кметът. Дошли полицаи и разследващи, но се оказало, че задържаният първо трябва да бъде прегледан в спешна помощ, преди да бъде арестуван. Дежурната лекарка преценила, че кръвното му - 160 на 120, е високо и той не може да седи в ареста, затова бил пуснат. И утре пак ще е тук с режачката, ще товари и няма никава оправия, казва Симеон Вълов. Нарязаните дърва са най-малко 20 кубика, смята кметът. Според него само за последните пет години ромите са опустошили стотици декари дървета - бряст и акация. Това са общински и частни земи, дърветата са на близо 50 години, вече просто не остана дърво близо до нас, оплака се Вълов. Опитите му да се справи с ромската напаст обаче се оказват напразни. "Всички знаят, че те продават тези дърва в близките села, без документи, без маркировки, без нищо. Никой не си прави труда да опита да спре този процес. Хващаме крадци, после съдът ги пуска, защото престъплението било маловажно и те отново си вършат същото", твърди кметът на Писарово. Той споделя, че има най-малко десет призовки на бюрото си по такива случаи. Ходя през седмица на дела и накрая крадците излизат чисти, а горите буквално изчезват, казва Вълов. Кметът на Писарово е сигурен, че сред неговите съселяни крадци няма. Както и че хората са пропищели от ромските набези над горите и може да се стигне до саморазправа.

 

 

 Гневът на младите

 

Недомислия отнемат щастието на трима души

 

Записа Лора ГЕНЧЕВА

"Преди година мои близки станаха приемни родители на тригодишно момиченце. И сега добре си спомням първия път, когато видях малкото крехко детенце. То се усмихваше така мило, въпреки че беше леко уплашено от промяната и непознатата обстановка, чудеше се как да се обръща към хората, които го заобикаляха. Всеки, който се държеше добре с него, бе наричан с безценните думи мамо и тате - с тях малката просто благодареше на всички за отделеното й внимание. Познатото ми семейство бе толкова щастливо, веднага заобича детето като свое, както и то тях. След няколко месеца от плахото момиченце нямаше и следа. Започна да ходи на детска градина и когато го оставят там не плаче, знае, че като си поиграе с другарчетата и поспи малко, ще се прибере вкъщи. Въпреки крехката й възраст, записаха дъщеричката дори на английски език. Тя вече се научи да пише първите букви от имената на родителите си, баба си и леля си. Има си приятелчета и видимо е щастлива от това, че като останалите дечица също има семейство. Всичко беше прекрасно, докато системата, която дари щастие на тези хора, поиска да им го отнеме. Наскоро се обадиха на приемната майка и й съобщиха, че са намерили осиновители за детето и те трябва да се разделят с него. В момента приемните родители правят всичко възможно да го задържат. Процедурите обаче са такива, че щом са отказали осиновяване в началото, вече нямат това право. Ето, това не го разбирам. Не знам какво ще се случи с тези хора, които отдадоха цялата си любов на едно дете, ако не успеят да се преборят със системата. А какво ще стане с невинното момиченце, когато му отнемат топлия дом и майчината ласка, с които то вече свикна? Не казвам, че евентуалните осиновители ще бъдат лоши хора. Просто смятам, че когато детето има семейство, то не трябва да му бъде отнемано с лека ръка. Иначе животът на трима души ще бъде разбит. След толкова сълзи, страх и съмнения моите близки откриха своята единствена дъщеря, а тя намери своите единствени майка и татко и те не трябва да бъдат разделяни."

Михаела Красимирова, 25 години, от Плевен

 

 

 Послушай лекаря

 

Детето ми е на 6 години и непрекъснато боледува от сливици. Джипито ни съветва да ги премахнем, но аз все още се колебая.

Дария Петкова

 

Решението за премахване на сливиците се взима след прецизна диагностика

 

Д-р Юрий НИКОЛОВ, УНГ, завеждащ клиника "Св. Параскева"

Сливицитe са предният пост на имунната система. С еволюцията на човешкия организъм постепенно в границата между дихателната и храносмилателната система (гълтача) лимфоциталният слой, който първоначално е изпълнявал ролята на пречиствач, започва да се издава напред. Точно там става контактът на алергените и антигените, които попадат чрез въздуха в носоглътката. Имунната система ги разпознава и се образуват антитела. Тези 1 - 2 кв. см, които се виждат като сливици в гърлото, всъщност притежават функционална повърхност от 590 кв. см, нагънати в крипти. Първата роля на сливиците е да защитят организма от вредните вещества - микроби, вируси, алергени. Но с течение на времето имунната система се натоварва и се получават образувания на имунни комплекси, които по кръвен път могат да стигнат до всеки орган и наслоявайки се в него да го увредят. Лечението на такива автоимунни заболявания е ефективно само след премахване на сливиците. Навреме трябва да се открие дали има хронично заболяване в тези органи и дали са станали повече вредни за пациента, отколкото полезни. За съжаление го има и комерсиалният момент - много лекари преминават директно към операция, без да са преценили всички плюсове и минуси от нея и без необходимите изследвания, които да ги докажат. Понякога има резерв, който да се развие в последствие и да е в помощ на организма. Особено при малките деца, които преминават известен адаптивен период и имунно съзряване до 5-годишната си възраст и макар да са прекарали множество ангини, сливиците им да не са до такава степен увредени, че да се наложи тяхното премахване. Качествено и достатъчно като продължителност лечение също може да предотврати хронификацията и последващата оперативна намеса.

Крайно е и другото схващане, че когато сливицата се премахне, инфекцията преминава свободно. Когато има инфекция, нищо не може да я спре. Друга заблуда е и преценката по прекараните ангини. Може да се прекарват често, но процесът да не се хронифицира.

Границата е много тънка и специалистът трябва да е много внимателен при поставянето на диагноза.

Ако все пак се наложи операция, с помощта на т. нар. HFATT техника (високо фреквентна индуцирана термо терапия) е възможно да се отстранят сливиците по абсолютно безболезнен и безкръвен начин и с минимален оперативен риск и при местна лигавична анестезия. Пациентът си тръгва половин час след операцията, без да е необходимо болнично лечение, приемане на обезболяващи и т. н. Оздравителният период също е максимално скъсен до няколко дни.

Уважаеми читатели,
ако имате здравословни проблеми, "BG Север" ви дава възможност да получите безплатни съвети как да се излекувате. Въпросите си можете да задавате писмено на адреса на редакцията - гр. Плевен, ул. "Борис Шивачев" 15, ет. 2, ап. 5, вестник "BG Север"; по електронната поща на e-mail: bg_sever@abv.bg; на редакционния телефон 064/806891. Чрез вестника ще ви отговарят доказани специалисти от плевенската клиника "Света Параскева".
Въпросите си може да задавате и на телефона на клиниката: 064/801 888
   

 

върни се в НАЧАЛО