СОЦИАЛНО


 

 Тревожно за Плевен

 

Заболяемостта от рак на гърдата е доста над средната за страната

 

Вече било обичайно жена около тридесетте да страда от тумора

 

Отдясно наляво: д-р Бетова, доц. Поповска, д-р Иванова, проф. Делийски

Веселина ИЛИЕВА

Заболяемостта от рак на гърдата за Плевенско е доста по-висока от средната за страната, алармира началникът на Онкологичния диспансер към Университетската болница проф. д-р Ташко Делийски. Според д-р Христо Попов - началник на организационно-методичното отделение към диспансера, има не само трайна тенденция за покачване на броя на болните, но и тяхната възраст значително пада. Вече е съвсем обичайно да видиш жена около тридесетте да страда от подобно заболяване. Най-висок бил процентът на заболели жени между 40 и 50 години.

Като основен проблем в лечението те посочиха грешната диагностика, която важала за голям процент от случаите. Това е тенденция не само за България, а и в световен мащаб, твърди доцент доктор Савелина Поповска - ръководител на катедрата по патоанатомия към УМБАЛ - Плевен. "Затова Министерството на здравеопазването (МЗ) реши да има три лаборатории, т. нар. референтни, които ще контролират този процес на високоспециализирани изследвания за ХЕР-2 (рецептори на туморната клетка, които я правят по-бързо растяща, а ракът - по-бързо развиващ се). Без тези изследвания не могат да се изпишат скъпоструващите лекарства, които покрива МЗ", потвърди още доц. Поповска. Референтни са лабораториите на университетските болници в София, Варна и Плевен. Те проверяват изследванията, направени в други лаборатории.

Според Поповска голям проблем е, че изследването ХЕР-2 е включено в пътеката за лечение на карцином на гърдата и без него останалите центрове не могат да извършват оперативни действия. В резултат на което те създадоха съответните лаборатории, без да имат нужната подготовка, обясни Поповска. Затова се получавали и грешни резултати. Други фактори, които се отразявали на качеството на показателите, били подготовката на материала, начина на изпращане от хирурга и т. н.

Плевенската имунохистохимична лаборатория функционира от 2001 г. Тя обслужва не само Плевен и областта , но и болници от Северозападна и Централна България. "От 2007-ма тя е номинирана да бъде контролирана от Служба за конрол на качеството на имунохистохимичните изследвания от Англия или това е т. нар. външен контрол на качеството. Той се прави на всеки четири месеца и досега няма негативна оценка", сподели д-р Татяна Бетова - отговорник на лабораторията.

Доц. Поповска уточни, че за пациенти, които са оперирани в Плевен, изследванията са безплатни, но останалите плащат по 120 лв.

През специализирано отделение за провеждане на медикаментозно лечение на рака на гърдата в Плевен месечно минават около 300 - 350 човека, каза д-р Нина Иванова, отговорник за прилагането на метода за химеотерапията към УМБАЛ. Отделението по принцип обслужва районите Плевен и Ловеч, но тъй като вече отпадна районирането, всеки клиент с талон номер 7 може да бъде приет и лекуван в клиника, каза още тя. Д-р Иванова поясни и, че изписването на скъпоструващите лекарства става със специален протокол от МЗ. Към изследването пациентите трябва да приложат рентгенография, мамография, цялотелесна костна сцинтиграфия и ехография на коремни органи. Освен това трябва да се посочи и размерът на тумора, броят на лимфните възли, теглото на пациентката и датата на завършване на химиотерапията или лъчетерапията.

"Комисия се събира в МЗ, разглеждат документите и решават на коя пациентка и какво количество да се отпусне. Евентуално ако тя бъде отхвърлена, до един месец получаваме кои са нещата, които липсват, добавяме ги и пак кандидатства наново. Периодът за подготовка на документите обаче в никакъв случай не може да бъде фатален за заболяването", успокои д-р Иванова. От мига на поставянето на диагнозата до започването на лечението минава месец - месец и половина, а самото лечение трае от 6 месеца до година и половина", допълни тя.

 

 

С клетва, кръщене и Да се веселим посветиха първокурсниците медици

 Посвещаването на първокурниците продължи с всеобща веселба,снимка авторът

Мая ПАСКОВА

По нетрадиционен начин започна учебната година на 80-те първокурсници от специалност медицина в МУ - Плевен. След като сутринта бяха посрещнати с емоционално, но съдържателно и поучително слово от декана на факултета доц. Димитър Господинов и поздравени от ректора проф. Григор Горчев, вечерта те бяха приети в академичната общност със специален ритуал, носещ гръмкото наименование "Посветителски ритуал на първокурсниците в професионалните и етични традиции на българското студентство".

Приветствено слово от студентския ректор даде старт на тържеството, което беше последвано от групово вричане в студентската клетва на първокурсника медик и химна на академичната общност. Веднага след това последва шумно и мокро кръщене на първокурсниците с гази-рана вода, заря и танци.

"Ритуалът е практикуван от нашите учители в началото на века до 1944 г. Данни за такъв са публикувани през 1941 г, когато деканът на медицинския факултет към Софийски университет проф. Методи Попов - впоследствие академик и един от най-големите български учени в областта на природните науки, прави този ритуал в ресторант "Гамбринус" в София", разказва за идеята си деканът на плевенския медицински факултет доц. Господинов. Желанието ми да направим това е заради факта, че в това забързано ежедневие, в което живеем, ние невинаги можем да бъдем сред нашите студенти, а няма нищо по-ценно от един първокурсник, когато дойде от ученическата скамейка да усети една академична атмосфера, да види, че преподавателите не са по-различни от него, да пием заедно по чаша бира или вино", признава инициаторът на веселбата. Все пак в ситуация на икономическа криза е трябвало и по едно рамо от приятели. За реализирането на идеята помощта си са дали регионалната колегия на БЛС и лично д-р Венцислав Грозев, Ротъри клуб - Плевен, в който са членували и бившите ректори на университета проф. Марин Ганчев и доц. Кунчо Игнатов, ИЛВ, фармацевтични фирми и производители на безалкохолни и алкохолни напитки.

За 35-а поредна година Медицинският университет в Плевен отвори врати. Първокурсниците в трите факултета и Медицинския колеж на висшето учебно заведение тази година са 316. Във факултет "Здравни грижи" по бакалавърската програма ще учат 30 акушерки и 50 медицински сестри. В Медицинския колеж 25 студенти ще се обучават в специалностите медицински лаборант, 15 - рентгенов лаборант, а за социален работник ще учат 10 души. Във факултет "Обществено здраве" ще се обучават 30 студенти в специалността "Медицинска рехабилитация и ерготерапия", 50 в редовна и задочна форма на бакалавърската програма по специалността "Управление на здравните грижи", както и още 26 магистри.

 

 

Спряха 10 проекта по ПУДООС

 

Поля ТОМОВА

10 са спрените проекти за водоснабдяване и канализация в Плевенско. От 26 август т. г. се "отменят решенията на УС на ПУДООС за финансиране на неприоритетни обекти". Причината - намаляване на приходите и ограничен финансов ресурс. Така в Плевенска област се замразяват следните обекти: улична канализация, подмяна на водопровод и изграждане на ул. "Иван Вазов" в Белене на стойност до 1 млн. и 400 хил. лв.; канализация на град Искър за 500 000 лв; канализация на с. Телиш - до 500 хил. лв.; водоснабдяване на с. Бъркач, рехабилитация на водопроводна мрежа - близо 300 000 лв.; реконструкция на водопроводна мрежа в различни части на град Левски - над 450 хил. лв.; канализационна мрежа и ПС за битови отпадни води в с. Ясен - 800 000 лв.; проект за обезвреждане на залежали и негодни за употреба пестициди в Д. Митрополия на стойност 50 хил. лв.; допълнително водоснабдяване на с. Новачене за близо 100 000 лв.

Част от тези проекти са започнали, а някъде са реализирани дори до 50 на сто, коментират кметове. Така е например в Белене, където се спира проектът на ключова за града улица. Според кмета Петър Дулев Белене отговаря на изискванията за приоритети на екоминистерството. Той се надява при повторен анализ решението за спиране на проекта да бъде променено, още повече, че общината е избрала изпълнител чрез обществена поръчка и половината от работата е свършена. В град Искър проектът за подмяна на канализацията също е свършен наполовина. В някои части на градчето са положени тръбите, в други - не. Никъде обаче не е положен асфалт, което ужасява жителите на Искър, тъй като при предстоящите дъждове улиците ще се превърнат в мочурище, а калта ще влиза в домовете им. Срещу спрените проекти скочиха кметове от всякакви цветове и от всички населени места. Те заявиха, че ще се търсят решение на проблеми чрез Сдружението на общините. БСП също се обяви против спирането на проектите, тъй като голяма част от тях, не само по ПУДООС, са по оперативни програми, за които финансиране има. Заради спрените проекти общините губят средства, а това води до увеличаване на безработицата и социално напрежение, категорични са социалистите.

 

 

Пак злоупотреби с изписването на помощни средства за инвалиди

 

Венцислав Георгиев

Веселина ВАСИЛЕВА

Съвместна проверка между Агенцията за социално подпомагане и Министерството на здравеопазването (МЗ) пак доказа злоупотреби с изписването на помощни средства за инвалиди в област Плевен, каза за "BG Север" доктор Венцислав Георгиев, директор на Районния център по здравеопазване (РЦЗ) в града. Проверката приключила в края на миналата седмица, като на случаен принцип били проверени досиетата на различни хора, получили подобен род технически уреди от общините в областта. От инспекцията се отървали само Гулянци и Никопол, защото наскоро били проверявани.

Основното нарушение сред по-голяма част от проверените било изписване на помощни средства като инвалидни колички, слухови апарати и декобитални дюшеци, без преди това те да са прегледани от специалистите от ЛКК. За това прескачане на закона си признали самите пациенти, ползващи услугата на помощното средство.

Разбира се, в някои случаи, в които хората са с 90 - 100% намалена работоспособност и имат необходимата документация за това, е очевидно, че имат нужда от помощното средство, но така или иначе законът изисква те да бъдат прегледани преди то да им се изпише, потвърди д-р Георгиев като допълни, че една част от проверките ще стигнат и до прокуратурата.

Статистиката от проведената проверка сочи, че в община Долна Митрополия са проверени 125 досиета и 6 лица са заявили, че не са ходили на преглед пред ЛКК. В община Долни Дъбник 156 са проверените лица, 7 от тях са си признали за липса на констатация от ЛКК. В общините Кнежа и Искър те са 4 от общо 270 проверени. В община Белене съотношението проверени - признали си е 233 - 9, в община Червен бряг - 132 - 14, в община Левски 156 - 8, в община Пордим - 60 - 9.

Според д-р Георгиев проблемът е, че е намален броят на ЛКК комисиите в съответните градове. Не е за подценяване и затрудненият достъп на хората в по-отдалечениете краища на областта до Плевен. Съгласете се, че един инвалид трудно пътува с автобус, трудно стига до комисиите, голямото разстояние също пречи на самите ЛКК. Затова и процедурата по изписване на помощните технически средства става и тромава, поражда и прескачания на закона, смята шефът на РЦЗ - Плевен. Затова най-вероятно във времето ще търсим някаква законова промяна на този механизъм, обеща той.

 

 

 Послушай лекаря

 

Ако има връзка между колагенозите (системен васкулит) и полип във фронталния синус, както и 15-годишна терапия с кортикостероид изюит и полип, изявени в процеса на намаляне на кортикостероидите - ще съм ви благодарна да науча от вас.

С уважение: Калина

 

Полипи във фронталния синус се срещат изключително рядко

 

Д-р Юрий НИКОЛОВ, УНГ, завеждащ клиника "Св. Параскева"

Колагенозите са един от нерешените въпроси в медицината. В научното пространство битуват различни теории, стараещи се да обяснят развитието на тези заболявания и хода на тяхното протичане. Търсят се различни причини, процеси, взаимовръзки и това че е неизяснена етимологията до момента е една от основните причини да няма и конкретна терапия за лечение. Това са общи системни заболявания, които се лекуват еднотипно с помощта на кортикостероиди, тъй като се предполага, че голям дял в етимологията им има имунната системата и автоимунните процеси, които се развиват в него. Що се касае до връзката на колагенозите с органите в УНГ специалността и конкретно с носа и околоносните кухини, естествено, че има такава връзка, която съществува благодарение на вида и типа колагенози, които се развиват в целия организъм и по тази логика и в носа и в околоносните кухини. Системният васкулит е една диференциална диагноза на колагенозите - навсякъде, където има кръвоносни съдове, е възможно да настъпи този процес на увреждане на съдовата стена. Оскъдни са данните в нашата специалност за зависимостта на тези процеси в околоносните кухини от повишаването, спирането, продължаването на кортикостероидната терапия. Тъй като във вашия случай става въпрос за полип във фронталния синус, трябва да отбележа, че полипи там се наблюдават изключително рядко. Полипи се развиват в максиларните синуси и по-рядко в сфеноидалните. Ако тук сме сигурни, че става въпрос за полип, това трябва да се докаже с помощта на съвременни апаратни изследвания, включително скенеграми, контрастни изследвания. Чак тогава бихме могли със сигурност да поставим диагнозата. По-често във фронталните синуси се развиват доброкачествени образувания от костен произход, които се наричат остеоми. Ако има процеси, свързани с промени в синусите, това говори и за един хронично възпалителен процес там, който задължително протича с клинична картина - запушване на носа, секреция, главоболие, тежест в челната област. Може би е имало такива клинични оплаквания, които са станали повод да се открие полипът. Респективно трябва да се направят задълбочени изследвания, за да се търси причината и да се предприеме лечение. Не е задължително да има връзка между доброкачествени образувания на околоносните кухини и колагенозите.

Във вашия случай е трудно да се прецезира увреждането на синусите и наличието на каквито и да било доброкачествени туморни процеси поради оскъдните данни. Не е изключена връзката между кортикостероидното лечение, прогресивно развиващото се заболяване колагеноза и наличието на промени на лигавицата на околоносните кухини. Трябва да се знае, че кортикостероидите потискат имунната активност и реакцията на имунна система към собствените белтъчни продукти. В момента, в който се прекъсне това лечение, което не е желателно да става по принцип в нито една схема на лечение, винаги е възможно да се получат някакъв тип усложнения. Ако желаете да се изясни вашият конкретен случай, естествено ще трябва да направим първо необходимите изследвания.

 

Уважаеми читатели,

ако имате здравословни проблеми, "BG Север" ви дава възможност да получите безплатни съвети как да се излекувате.

Въпросите си можете да задавате писмено на адреса на редакцията - гр. Плевен, ул. "Борис Шивачев" 15, ет. 2, ап. 5, вестник "BG Север"; по електронната поща на e-mail: bg_sever@abv.bg; на редакционния телефон 064/806891.

Чрез вестника ще ви отговарят доказани специалисти от плевенската клиника "Света Параскева".

Въпросите си може да задавате и на телефона на клиниката: 064/801-888