БИЗНЕС


 

Високите лихви на банките родиха "депозитен туризъм"

 

Расте делът на трудносъбираемите кредити, коментират от сектора

 

Емилия КАРАБУЛЕВА

Една година след отприщването на финансовата криза по световните пазари, нещата в българските банки хич не са розови. Продължава да нараства делът на трудносъбираемите заеми, мнозина от клиентите, изпаднали в невъзможност да погасяват вноските си, се простиха с имуществото си. Ако икономиката ни има най-голям проблем с междуфирмените разплащания, може да се каже, че същата статичност се забелязва и в банковия сектор. "Стигна се дотам, че по-голямата част от парите в държавата отиват за кешови разплащания (в брой), задълженията не се погасяват по банков път. Печатат се пари, теглят се големи суми, а не се осчетоводяват. В банките няма свободни средства, защото те заделят суми за провизии", коментира Александър Митев, шеф на "Токуда банк" в Плевен. Според него лихвите ще спаднат, когато пазарът се отпуши, но най-важното нещо е да се намалят сериозно кешовите разплащания. За да печелят клиенти, банките увеличават лихвите по депозитите, спестителите следят пазара и само местят парите си от едно място на друго, без да извършват някаква стопанска дейност. Този "депозитен туризъм" се разиграва пред очите ни години наред, но никой не взема мерки да изкара парите на светло, коментира Александър Митев. В подкрепа на това мнение данните показват, че за по-малко от година кредитният ръст в страната се е свил около 6 пъти, а банките затегнаха условията за отпускане на заеми. Високите лихви се превърнаха в инструмент за оцеляване на финансовата ни система, поставена в условия на несигурност. Така акцентът се прехвърли върху набирането на депозити, а пък някои "играчи" на финансовия пазар със свободни средства само това и чакаха.

От друга страна, само за година сериозно се измени и поведението на кредитополучателите. В момента клиентите са много по-внимателни в проучването на условията по заемите, търсят финансовата си изгода и рядко прибягват до теглене на големи суми. В Плевен най-голям процент от кредитите са за покупка на жилище, като сега те покриват не повече от 40 - 50% от стойността на покупката. За сравнение, преди година най-масово се харчеха заеми с 80 - 90%-ово финансиране. В период на криза изчезнаха и заемите със 100%-ово покритие, казват от трезорите в града.

В момента хората най-често налитат на потребителски кредити, ползват ги за доплащане на незавършени имоти. Съблазнени са от по-кратките срокове на заема и от по-малкия набор от документи, които се изискват от банките. Друго съображение е, че получават пари в брой, независимо от времето на подписване на договора или характеристиката на имота. Банкери от Плевен коментират, че запитванията за кредити през първата половина на септември слабо са се увеличили. Тенденцията е към търсене на по-малки и по-краткосрочни заеми. Все още обаче няма устойчива нагласа за снижаване на лихвените нива, правят се козметични промени надолу само по някои от новите кредити. От трезорите обаче са категорични, че лихвите вече няма да се върнат на нивата от преди икономическата криза.

Данните говорят за положителен финансов резултат на банките, въпреки снижаването на темповете на растеж и намаляването на печалбите. В края на миналата година финансовите ни институции капитализираха печалбите си по препоръка на БНБ, като по този начин заделиха буфери за потенциални загуби в кризисните условия.

 

 

Нова технология за отглеждане на царевица за зърно предлагат от института в Кнежа

 

Ралица ПЕТРОВА

Нова технология за отглеждане на царевица за зърно при условия на засушаване са разработили в Института по царевицата в Кнежа, научи "BG Север". От научното звено са издали и специална брошура, която да е в помощ и да се ползва от експертите от местните служби за съвети в земеделието при консултиране на на земеделски стопани, фермери и специалисти. Тя включва полезни съвети за намаляване на риска при засушаване чрез прилагане на подходяща сортова структура, отглеждане на сухоустойчиви хибриди и използване на ефективни агротехнически мероприятия при отглеждането на царевицата в условия без напояване и години с голям воден дефицит. Специално внимание е отделено на представянето и описанието на биологическите показатели и характеристиката на най-разпространените в производството хибриди на Института по царевицата в Кнежа. Автори на брошурата са старши научните сътрудници д-р Никола Сименов, д-р Гроздена Цанкова и д-р Стоянка Вуткова.

"Нарушенията във водния режим на царевицата през отделните етапи на органогенезиса са една от причините за намаляване на нейната продуктивност, като в зависимост от продължителността и интензивността на засушаването добивът може да бъде напълно компрометиран. Като цяло климатичните условия в България се характеризират с недостатъчни валежи през време на вегетацията на царевицата, в резултат на което се нарушава водния баланс в почвата и атмосферата, развитието на растенията се затормозява, а добивите са колебливи, несигурни, понякога много ниски. При тези условия високи и стабилни добиви от царевицата може да се получат, ако тя се отглежда при напояване.

Отглеждането на царевицата при условия с напояване на този етап от развитието на земеделието ни е затруднено и икономически неефективно, поради следните причини: страната ни е бедна на водни ресурси; голяма част от напоителните системи са разрушени, неизползваеми и лошо поддържани; напоителната техника, доколкото я има, е в лошо състояние и нископроизводителна; цената на водата е висока, а разходът й за единица площ е голям. Глобалното затопляне на атмосферата на планетата и предвиждането, че територията на нашата страна през следващите години ще попада под влиянието на по-топъл климат и засушаване са достатъчно основание и предизвикателство към земеделската наука за разкриване на алтернативни пътища за увеличаване на добивите и производството от земеделските култури, в това число и от царевицата", са мотивите на научните сътрудници от Института по царевицата в Кнежа да се занимаят с този проблем.

 

 

15 милиона лева целевo за производителите на жито

 

Ралица ИВАНОВА

15 млн. лв. ще получат зърнопроизводителите под формата на целеви кредити за закупуване на семена и торове за реколта 2010. Парите се отпускат от Държавен фонд "Земеделие" във връзка с предстоящата сеитбена кампания. Заделеният финансов ресурс за кредитиране на производителите за покупка на минерални торове е в размер на 9 000 000 лв. За покупката на семена за засяване на площите с пшеница са предвидени 6 000 000 лв. На декар помощта е в размер на 6 лв., както за торовете, така и за семената.

Максималният размер на паричните средства, които всеки земеделски производител може да получи за една календарна година по всички краткосрочни финансови линии, е до 130 000 лв. Земеделските производители се задължават да възстановят предоставения целеви кредит, заедно с 3% годишна лихва от деня на получаването в срок до 1 октомври на следващата година. Договарянето на целевите кредити за реколта 2010 ще се извършва от 10 септември до 13 ноември, а изплащането им трябва да приключи до 15 декември.

В същото време зърнопроизводители от Плевенска област се заканват да засеят през тази есен по-малко площи заради липсата на пазари. Почти в целия район произведеното зърно стои по складовете, а цените продължават да падат. Тревогата на земеделските стопани е, че при нереализираната реколта от пшеница и ечемик няма да има къде да приберат слънчогледа и царевицата. В момента маслодайният слънчоглед се изкупува за по 280 лв./тон, което не може да покрие разходите само за семена и препарати. Зърнопроизводителите настояват държавата да се намеси на пазара на земеделските продукти, за да може поне част от произведеното зърно да бъде изкупено от Държавния резерв.

За да не фалират, част от земеделските кооперации променят видовете култури, които ще отглеждат през новата стопанска година. Заради получените добри финансови резултати от рапицата, някои ще увеличат петкратно площите за отглеждането й.

 

 

Все повече хора вече плащат сметките си по електронен път

 

Веселина ИЛИЕВА

Все повече плевенчани предпочитат да си плащат сметките по електронен път, показа проверка на "BG Север". Първоначалното недоверие и страх от невъзвратима загуба на суми отстъпи пред бързината на услугата и най-важното - пропуска се висенето на дългите и отегчителни опашки пред гишетата за ежемесечните сметки.

След като вече съм регистриран като потребител на сайта www.ePay.bg, само с няколко движения на мишката съм си платил всички задължения, без да ми се налага да излизам в работно време и да се редя пред касите, споделя Иван Илиев. Той ползва услугите на електронния адрес от две години и споделя, че досега само веднъж е имал проблем със сметката си за топлоенергия. "Щом вляза с потребителското си име и парола, ми излизат всички задължения и сметки, които трябва да платя, и съответните суми срещу тях. Веднъж обаче се получи несъответствие между сумата, показана в сайта, и тази в бележката ми от ТЕЦ-а. При справка стана ясно, че грешката е в сайта, но дори и без да им сигнализирам, още на другия ден беше въведена реалната сума", разказа той.

Като редовен клиент на сайта Илиев увери, че всеки що годе компютърно грамотен човек може да се регистрира с потребителско име и парола и да се възползва от услугите му. Сайтът обаче отхвърлял по-елементарни пароли. Задължително трябвало да съдържат големи и малки букви и цифри и от 8 до 16 символа. За да извършваш плащане, трябва да регистрираш кредитни или дебитни карти на банки, с които работи сайтът. А те са почти всички с изключение на ОББ.

Сайтът дава възможност и отделните клиенти да си пращат пари по така наречените микросметки, с които всеки се сдобива при регистрацията. Но допустимия лимит за трансакции по тях вече се определя в зависимост от това колко редовен клиент е потребителят. Заради това са въведени и три типа клиенти.

В началото при своята регистрация всеки е непознат клиент. Ако извърши плащания, когато е такъв, сайтът взема по 80 ст. за превод, плюс таксата на банката оператор на вносната бележка. След като направи над пет битови плащания, вече минава в по-горна йерархия - става познат клиент и при внасяне вместо по 80, плаща по 50 ст. Клиентите, достигнали до третата степен в стълбицата, се ползват с най-голямо доверие. Те се освобождават от таксата на сайта и при превод плащат само по 15 ст., което е такса на банката.

Първите две нива имат ограничения при движение на микросметките - за първото са по 50 лв. на ден и за седмица, и по 200 лв. на месец. Второто ниво - по 100 лв. на ден и за седмица, и по 400 за месец. Привилегия за клиентите от третия етап е, че нямат подобен род ограничения и са се идентифицирали в ePay.bg чрез универсален електронен подпис.

"Освен това и преводите пристигат много бързо, доволен е Иван Илиев. В сайта пише, че ако изпратиш пари до 11 часа в рамките на работния ден, те ще стигнат до два работни дни, но по принцип става много по-бързо. Пращал съм пари в 20,00 ч. вечерта и на другия ден следобед вече са получени", увери той.

Чрез сайта можеш да платиш задължения към "Електроразпределение", "Топлофикация", "ВиК", газовите дружества, мобилни и телефонни оператори, кабелна телевизия и много други. Могат да се погасяват и кредити.

Статистиката на www.ePay.bg сочи, че за август 2009 г. през сайта са преминали 10 920 566,75 лв.

 

 

Кризата удари и пазара на цветя за 15-и септември

 

Поля ТОМОВА

Въпреки че традицията е да се подарява букет за първия учебен ден, кризата удари и пазарът на цветя, споделят продавачите. Тази година хората, които купуват цвете за 15-и септември, са значително по-малко от миналата, са наблюденията на търговците. Най-много се купуват единични букети с по едно цвете, украсено със зеленина. Цените в Плевен не се завишават дни преди празника, както това се прави в по-големите градове. Така цената на единичен букет с роза е 5 лв., с гербер или хризантема 4 лв.

Най-евтиното цвете - карамфила, не се купува за празника. Единици са тези, които взимат големите красиви букети от орхидеи или слънчогледи и чиято цена е около 25 - 30 лв. Букети купуват най-вече по-малките ученици, които твърдят, че искат да зарадват учителките си и да им пожелаят здраве, щастие и "учениците да ги слушат".

Оказва се, че и в избора на букет за първия учебен ден има политически пристрастрия. Тази година е сезонът на герберите, няма как, тях ги купуват най-много, твърдят продавачите.

Непосредствено след герберите в Плевен най-предпочитани са червените рози, следвани от хризантемата.

 

Машиностроителите с тревога чакат последните месеци на годината

 

Еми СТАЛЕВА

Почти наполовина са спаднали обемите на работа в машиностроителния бранш в Плевен до края на август т. г. Мениджъри са на мнение, че в края на тази и в началото на следващата година икономическите показатели в бранша ще ударят дъното, а периодът за много от фирмите ще бъде критичен относно оцеляването им. Още през февруари - март т. г. малки предприятия обявиха фалити, а част от големите загубиха пазарите си в чужбина. Съкращенията в машиностроенето все още не са масови, но вече е налице принудителна загуба на ценни специалисти. Освобождават се предимно квалифицирани кадри - оператори на машини и съоръжения, стругари, монтьори, шлосери, заварчици и др. Заради невъзможност да обслужват дълговете си, към фалит отиват няколко предприятия в Източната индустриална зона на Плевен, установи репортерска проверка.

Само през последната година в машиностроителния бранш в Плевен няколко пъти се сви производството, инвестициите секнаха, а намирането на нови пазари в чужбина бе обречено на неуспех. Всъщност кризата в бранша започна доста по-рано, когато иначе печеливши дружества бяха "приватизирани" по съмнителни схеми от офшорки. Имаше обаче и дружества, които с високо качество на продукцията си превзеха държави от три континента. През последните години се вдигнаха цените на суровините в машиностроенето, което доведе до поскъпване на крайната им продукция. После, след удара на кризата, те бяха принудени да свалят цените, пазарът се сви до крайност, а от бранша отчетоха огромни загуби. Някои от фирмите в Плевенско бяха спечелили проекти по програма ФАР, по програмите за развитие на конкурентноспособността и на човешките ресурси, но след спирането на средствата изгубиха и тези възможности за оцеляване. От строителния и селскостопанския бранш престанаха да купуват машини, което допълнително влоши състоянието в машиностроенето.

Песимизъм лъха от очакванията на мениджърите от бранша за следващите 6 месеца. Данните показват, че през 2008 г. предприятията са били осигурени с поръчки за 6 месеца. През юли т. г. този показател намалява до 4 месеца. Миналата година средната натовареност на производствените мощности у нас е била 74,9%, а през юли т. г. тя вече е паднала до 63,9%. А това на практика означава, че може да се очаква нова вълна от съкращения през есента.

 

 Крайни срокове

 

20 септември 2009 г.

* Регистрираните по ЗДДС лица трябва да издадат протокол за ВОП, ако данъчното събитие е възникнало през август 2009 г. и ако до 15.08.2009 г. не е издадена фактура от доставчика.

 

* За работещите по извънтрудово правоотношение трябва да се подаде в Териториалната дирекция на НАП декларация образец 1 за осигурителния доход и осигурителните вноски за месец август 2009 г. За самоосигуряващите се лица декларацията се подава до 10 дни от датата на внасянето на осигурителните вноски. За работещите по трудов договор и договор за управление декларацията се подава до един ден от плащане на дължимите осигурителни вноски, но не по-късно от края на месеца, през който са начислени възнагражденията, ако до края на същия този месец не са изплатени.

 

* Организаторът на хазартната игра и телефонният или телекомуникационен оператор трябва да декларират за август 2009 г. направените залози и данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка, и да внесе данъка за август.