СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...

СОЦИАЛНО

Брой 30 (12 - 18 септември 2014 г.)


 

 

Две закрити училища в Плевенско, с най-голям прием са ГПЧЕ и МГ

 

16 паралелки след VII клас не събраха мераклии и останаха на хартия

 

Светлана ЛЮБОВА

Две са закритите училища в Плевенско, нереализирани 16 паралелки с прием след VII клас е равносметката в областта, информират от Регионалния инспекторат по образованието (РИО). Закритите училища са Професионална гимназия по добив на полезни изкопаеми и газоснабдяване "Проф. Г. Златарски" в Долни Дъбник и ОУ "Христо Ботев" в с. Староселци, община Искър, но много е вероятно догодина и други да последват съдбата им. При планирани 31 професионални паралелки в професионалните гимназии след VII клас не са реализирани 15, както и една профилирана в СОУ "Крум Попов" - гр. Левски, с профил изкуства - музика и хореография. Факт е, че най-трудно успяват да сформират паралелки професионалните гимназии въпреки старата максима, че със занаят човек дори богат да не стане, няма и гладен да е.

Най-голям прием след VII клас са успели да осъществят в ГПЧЕ - 7 паралелки, и в Математическа гимназия "Гео Милев" - 6, по 4 са в СОУ "Иван Вазов" и ДФСГ "Интелект" - все в областния град.

Колко са паралелките с прием след VIII клас, които не са успели да бъдат сформирани, никой не се наема да обобщи, тъй като почти всички в професионалните гимназии са съчетание от по две специалности с различен интерес към тях и рекапитулацията е трудна задача.

Ясно е вече и колко ще са паралелките с ученици под минималния брой - 5 в средните общообразователни училища (СОУ) и 5 в професионалните гимназии (ПГ). В СОУ паралелките под минималния брой са били 8 след приключване на третия етап от класиране, но за времето до 5 септември три от тях все пак са успели да стигнат заветния минимум от 18 ученика. Така останалите под чертата са 5 паралелки в СОУ - 3 непрофилирани и 2 профилирани. В тях продължават да се приемат ученици, като за всички тези паралелки има разрешение от финансиращия орган да продължат да съществуват в този вид, ако останат под минимума и към датата за утвърждаване на държавния план-прием - 12 септември.

В професионалните гимназии за 5 паралелки в дневна форма на обучение са поискани разрешения от финансиращия орган - Министерството на образованието и науката (МОН) или Министерството на земеделието и храните (МЗХ), понеже са с ученици под минимума. В тази ситуация е и една паралелка задочна форма на обучение за ученици със специални образователни потребности - тя е първата подобна в страната. Усилията на местния образователен инспекторат са насочени към максимално запазване на броя и видовете професии в професионалните гимназии, за които има традиции в различните училища, уверяват от там.

Иначе директорите на всички 115 училища в Плевенска област гарантират, че са осигурили условия за нормално започване на учебния процес.


 

Търговията със стари учебници е хит

 

 

В борсата в блок Кооператор комплект учебници за XI клас например могат да се купят за под 30 лв. без тези по чужди езици

Светлана МАРИНОВА

Търговията с учебници втора ръка е в ход, макар че кулминацията е през първите дни на учебната година, когато е категорично ясно на кои издателства трябва да са съответните книги. Тази година учениците повече си разменят учебниците помежду си, по-малко ползват борсите, коментираха в една от тях в Плевен. Тук веднага, на място изплащат парите за старите "буквари", като учениците получават 40-45 процента от цената на новите. Така е по-удобно за децата и родителите им, коментира продавачка в импровизирана борса. Учебниците, купени на старо, излизат наполовина по-евтини от новите. Но обикновено едно дете едновременно и продава, и купува комплект на старо. Така като си доплати малко отгоре, може без големи разходи да се сдобие с нужното за новата учебна година, коментират търговците.

На други борси механизмът за плащане е различен. Продавачът сам определя цената на всеки учебник, търговецът слага 10-15 процента отгоре и това определя крайната цена. Ученикът взима парите за старите си бумаги, едва когато те бъдат продадени. Колкото човек е по-склонен да предложи запазени учебници за по-малко пари, толкова по-скоро те ще бъде продадени и той овъзмезден.

Все по-често учениците продават старите си книги и през интернет. Използват се сайтовете за продажби или фейсбук. В тези случаи обикновено предварителна цена не се споменава.

Съществува и трети начин да се сдобиеш на тънко с най-скъпите учебници по чужд език. Преснимането на учебника на ксерокс заедно с подвързията излиза 15-18 лева, докато чисто нов той е към 50-ина лева.


 

Децата от забавачките и началните класове пак ще получават плодове

 

Веселина ВАСИЛЕВА

Над 10,5 млн. лева е заделила държавата тази година за новата кампания на схемата "Училищен плод", която функционира успешно вече пета година. На дете ще се полагат свежи плодове и зеленчуци на обща стойност 27,29 лв. без ДДС. Запазва се стойността на порция - 0,68 лв. без ДДС.

През миналата учебна година в област Плевен от плодовете са се възползвали 13 144 деца от детските градини и учениците от подготвителните групи до четвърти клас. Това информира за "BG Север" Милен Караджов - началник отдел "Регионална разплащателна агенция" при Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в Плевен. Той допълни още, че окончателният брой на фирмите кандидати да участват по програма "Училищен плод" в областта ще стане ясен до 25 септември. Срокът да се включат е започнал да тече на 15 август.

"По наредба те се разпределят в три категории - учебни заведения, общински и търговски дружества. Всяка група трябва да отговаря на определени изисквания и да поема различни задължения. Всички заявители, които отговарят на изискванията, ще бъдат одобрени", увери Караджов.

През 2013 - 2014 година одобрените са били 18. Самостоятелно са кандидатствали 13 учебни заведения и 5 търговски дружества, които представляват 100 учебни заведения - 50 училища и 50 детски градини.

Според изискванията децата трябва да получават плод минимум два пъти седмично, но не повече от 10 пъти месечно. Разпределят се само пресни плодове и зеленчуци. Контролът по качеството на продуктите се осъществява от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Техни експерти правят ненадейни съвместни проверки на място. През изминалата година не са регистрирани оплаквания и нарушения.

Доставката на храните се прави от 1 ноември до 31 май.

Освен че ще си похапват свежи плодове и зеленчуци, децата ще се учат и как се отглеждат те. По програмата са предвидени и няколко съпътстващи мерки като посещения в земеделски стопанства, засяване на плодове или зеленчуци от децата, беседи, разпространение на брошури и плакати, създаване на интернет страници и видеоклипове, организиране на празници, игри, викторини, изложби и др.


 

Продължава приемането на молби за социални помощи

 

Светлана ЧАМОВА

1 664 е броят на молбите за отпускане на отоплителни помощи, приети в Дирекция "Социално подпомагане" - Плевен, до края на предходната седмица, съобщи Илияна Панкова. Толкова са исканията от жители на община Плевен, от община Пордим те са 414. Издадените през август заповеди за отпускане на помощта са 567.

Подпомагането е в размер на 65,72 лв. месечно, т.е. за петте отоплителни месеца - от ноември до март включително, то възлиза на 328,67 лв. Изплаща се на два транша за отопляващите се на твърдо гориво и ток. За първите два месеца - ноември и декември, възлиза на 131,44 лева. Когато започне отоплението на газ, на одобрените, ползващи този източник на топлина, ще се превежда месечният размер на помощта.

Крайният срок за кандидатстване за отоплителни помощи е 31 октомври. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски или абонатен номер.

Успоредно с енергийни помощи дирекция "Социално подпомагане" - Плевен, обработва и молбите за целево подпомагане за първокласници. 697 такива искания са постъпили в дирекцията до края на миналата седмица. Изплатени са 117 250 лв. през август по 463 молби, постъпили и одобрени през предходния месец.

Еднократната помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2014/15 г., е 250 лева. Простата сметка показва, че в общи линии парите са достатъчни за оборудването на първокласник с най-необходимото. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е до 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2014 г. Затова и броят на подадените молби-декларации непрекъснато се променя. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

 

 

Послушай лекаря

 

От години страдам от мигрена и пристъпите напоследък много зачестиха. Дори силните лекарства, които приемам, не ми помагат много. Започнах да търся алтернативни методи за лечение и попаднах на информация, че иглотерапията може значително да повлияе на болката в главата. Така ли е?

Теодора Попова

 

 

Иглотерапията е много ефикасна за облекчаване на мигрената

 

Д-р Здравка ЦЕКОВА, невролог, консултант в клиника "Св. Параскева"

Основното действие на иглотерапията е аналгетично и антистресово. С нейна помощ могат да се лекуват първичните видове главоболие, включително и мигрената. Една от легендите за възникването на иглотерапията разказва следната история: Селянин, който имал силно главоболие, орал на нивата си и случайно се ударил с камък в една точка под коляното. Изненадващо, болката в главата му внезапно преминала. Днес тази точка в иглотерапията се нарича "Точката на стоте болести", и се боде като основна, за общо въздействие и за лечение на множество заболявания. Постепенно започнали да се търсят и други точки от човешкото тяло, чрез които да се въздейства на определени видове болки и различни вътрешни заболявания. Принципът на лечението с иглотерапия е, че въздействието на повърхността има отдалечено действие - убождане в коляното премахва болката в главата, убождане по кожата лекува вътрешни органи. При симптоматичното главоболие първо трябва да се изясни и премахване основната причина за него, ако е възможно. Понякога става дума за наличието на тумор, а тогава иглотерапията не се прилага като метод за лечение. Мигрената е много силно главоболие, което трудно се поддава на медикаменти, освен това всички лекарства имат и някакви странични действия. Чрез иглотерапията се постига физиологично обезболяване и се получава бързо облекчение на болката. Пристъпите се скъсяват, интензивността на болката намалява и се получават големи ремисии от порядъка на 7 - 8 години. Средство за избор на лечение иглотерапията се явява и при тригеминална невралгия - състояние, предизвикано при нарушена функция на тригеминалният нерв. Симптомите са главоболие и много силна болка по лицето по хода на нерва. Това е една от най-жестоките болки в човешкото тяло и пациентът може до стигне до желание за самоубийство. След сеансите с иглотерапия тези пристъпи преминават и болният усеща значително облекчение. Иглите се поставят по общи и специфични точки по цялото тяло и по главата. Всеки пациент се лекува индивидуално, но обикновено след 10 - 15 сеанса може да се постигне оздравяване. Обикновено сеансите се провеждат между пристъпите, когато пациентът няма болка, и е желателно да се правят ежедневно. Първият е лечебен, а следващите - подкрепящи и поддържащи. Принципът на действие на този древен метод за лечение още не е установен. Преди 30 години са открити ендофините - вещества, отделяни от мозъка, които действат болкоуспокояващо. Дали по някакъв начин не се провокира тяхното повишено отделяне, все още не е доказано.


Уважаеми читатели,
ако имате здравословни проблеми, "BG Север" ви дава възможност да получите безплатни съвети как да се излекувате. Въпросите си можете да задавате писмено на адреса на редакцията - гр. Плевен, ул. "Борис Шивачев" 15, ет. 2, ап. 5, вестник "BG Север"; по електронната поща на e-mail: bg_sever@abv.bg; на редакционния телефон 064/806891. Чрез вестника ще ви отговарят доказани специалисти от плевенската клиника "Света Параскева".
Въпросите си може да задавате и на телефона на клиниката: 064/801 888
 


 

 

върни се в НАЧАЛО