СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...

СОЦИАЛНО

Брой 29 (5 - 11 септември 2014 г.)


 

 

7 държавни и 24 общински училища са ремонтирани в Плевенска област

 

Значителните строителни работи се правят по проекти, останалото е тип "освежаване"

 

В ПГ по механоелектротехника е обновен покривът на корпуса за учебна практика, но не и класните стаи

 

Веселина ИЛИЕВА

Качествен ремонт правят тези училища, които печелят средства по проекти. Останалите, които разчитат на собствени средства, извършват само освежаване и козметични дейности като боядисване и шпакловка. Това показа проверка на "BG Север" по плевенските училища в навечерието на новата учебна година.

През 2014-а по данни на РИО на МОН в Плевен ремонтни дейности са се извършили в 7 държавни и 24 общински училища. Най-мащабният ремонт на стойност 1 300 000 лева бе направен в Спортно училище Георги Бенковски". Той приключи на 23 август. В Помощното училище - интернат в Долни Дъбник се прави ремонт на физкултурния салон, който трябва да завърши до 10 септември. Другите държавни школа, където се ремонтира, са ПГ по селско стопанство в Долни Дъбник, ПГ по механоелектротехника в Плевен, Помощното училище в Плевен, ПГ по земеделско стопанство в село Чомаковци, Търговската гимназия в Червен бряг и в СПВУИ Христо Ботев, село Подем.

Ръководството на Професионалната гимназия по облекло Христо Бояджиев в Плевен е кандидатствало по проект към МОН за цялостен ремонт на сградата, но отговор все още не е получило. "Частични ремонти нас не ни устройват. Работата на парче не върви. Като се прави, трябва да се почне от покрива, от където идват всички проблеми и течове, та до партера. Особено за стари сгради като нашата", заяви шефката на гимназията Иваничка Йочева. Това лято и те като повечето плевенските училища са успели само да освежат стаите, за да е по-уютно на учениците през новата учебна година.

Основно ремонтиран е физкултурният салон в Прогимназия Цв. Спасов, сн. авторът

Професионалната гизманзия по механоелектротехника обаче е имала шанса да спечели проект, по който да ремонтира покривната конструкция на корпуса за учебна практика. Проектът се казва "Модернизиране на материалната база в училище с модул Подобряване на училищната среда за изпълнение на ремонт на покрива на корпуса за учебна практика. Това научихме от директора на гимназията Таня Лазарова. Тя поясни, че стойността на проекта е 67 752 лева. Ремонтът беше извършен в срок и приет от инвеститорски контрол. Направеното е: свалени и сменени водосточни тръби и ламаринени обшивки, сменен покривен слой с воалит и изкърпване на хидроизолацията на покрива".

"Ще посрещнем новата учебна година и с нов озеленен училищен двор. Той е по проект на ПУДОС към МОСВ. Това е национална кампания по чиста околна среда, похвали се още Лазарова. Тя сподели и че остра нужда от ремонт имат и класните стаи, където масите и столовете са от преди повече от 20 години. Кандидатствали са по проект и за това, но отговорът, който са получили е, че засега попадат в резервите.

Надяват се поне следващото лято да се случи, въпреки че наскоро при среща на випуска бивши възпитаници на гимназията са обещали да съберат средства и да помогнат за купуването на нови маси.Ремонт основно на физкултурния салон са направили в Прогимназия Цветан Спасов, научихме от заместник-директора Татяна Цанкуловска. Основно са подновени настилката, стените и таванът. Освежаване и пребоядисване са претърпели и

класните стаи. Поддържаме ги в добро състояние и не се е налагал голям ремонт, добави още Цанкуловска. Вложените средства са от бюджета на училището.

Без да уточняват с каква сума от делегирания си бюджет, но и в Математическата гимназия Гео Милев през юли също са направили ремонт на класните стаи - боядисали са тавана и пода.

Новата учебна година ще започне спокойно, без недовършени ремонти и с освежени стаи, увериха от РИО - Плевен.


 

Търсят се преподаватели по всички предмети

 

Светлана МАРИНОВА

Десетки учители се търсят в Плевенско в навечерието на учебната година по всички учебни предмети, макар че първоначалната представа за голямо предлагане на работни места е в известна степен илюзорна. В началото на септември най-голям е броят на обявените места за възпитатели - 44, научихме от РИО на МОН. Част от тях са във връзка с целодневното обучение на учениците в средищните училища. Други от работните места обаче, които са по проекта "Успех", са формално свободни - по изискване на проекта трудовите договори приключват с финала на учебната година. Със старта на новата те се обявяват пак, но на практика учителите от предходната година ги заемат отново.

Традиционно най-многобройни са местата за преподаватели по английски език - 13 щата и половина, 8 са местата за детски учители към дата 2 септември. По информация на училищните директори много са кандидатите за начални учители за едно място, но това е обяснимо, като се има пред вид, че в Плевен има педагогически колеж, "произвеждащ" такива кадри. По останалите учебни дисциплини свободните места са единични бройки - търсят се изненадващо много учители по физическо възпитание - 7 щата и половина, 4 учители по български език, 3 по информационни технологии, по музика има 3 щата и половина, по биология - 3 места плюс лекторски, а по история и география са обявени само лекторски часове, научихме от РИО. В крайна сметка макар списъкът с училищата в Плевенско, обявили свободни позиции, да е дълъг, факт е, че много от местата не предлагат пълен норматив, а са лекторски часове. В тези случаи един учител ще трябва да обикаля няколко школа. Другаде пък едно обявено място е за преподавател по 2 - 3 различни дисциплини.


 

Без нарушения при наемането на непълнолетни

 

Емилия КАРАБУЛЕВА

20 искания за наемане на работа на непълнолетни са постъпили през първите 8 месеца на годината в Инспекцията по труда в Плевен. Това заяви за "BG Север" Валентина Вълчанова, старши инспектор в институцията. Най-често работодателите са подавали исканията за наемане на непълнолетни като сервитьори в кафенета и ресторанти, и като търговски работници.

За наемането на малолетни и непълнолетни на работа задължително се изисква разрешение от регионалната дирекция "Инспекция по труда", обясни Валентина Вълчанова. Условията за наемане на работа на лица, ненавършили 18 години, е регламентирано в Кодекса на труда, като е посочено, че "работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване".

Преди да бъдат наети на работа, малолетните и непълнолетните трябва да са минали обстоен медицински преглед. Нужно е да има медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа. Работният ден за тях е 7 часа. Те не могат да работят повече от 5 дни в седмицата и след 20 ч. Забранено е да полагат извънреден труд. Имат право на 26 дни платен годишен отпуск.

Всяка проверка на инспекторите от "Инспекция по труда", предвижда и контрол върху осъществяване на работна дейност от лица, ненавършили 18 г. След издаване на разрешението, работните места, за които се наемат те, задължително се проверяват на място, за да се установи дали декларираните условия при искането на разрешението отговарят на реалните. Полагането на труд на лица, ненавършили 18 г., без разрешение от инспекцията се квалифицира като престъпление. За всяко установено нарушение задължително се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство.

От "Инспекция по труда" в Плевен не са констатирали нарушения при наемането на работа на лица под 18 години в област Плевен.


 

МУ се готви за трети международен конгрес по роботизирана хирургия

 

От 2 до 4 октомври 2014 г. под патронажа на МУ - Плевен, ще се състои третият международен конгрес по роботизирана хирургия на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа с президент на конгреса проф. д-р Григор Горчев. Това бе съобщено при представянето на успешния финал на проекта "Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет - Плевен, чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия". Ръководител на проекта бе проф. д-р Григор Горчев, първият сертифициран хирург на конзола за работа с роботизираната система в страната. Факт е и доставката, и инсталацията на новата роботизирана система с тренировъчен симулатор за провеждане на обучения и развиване на научноизследователска дейност.

Иновативната технология със симулатор за обучение Da Vinci Si е инсталирана от Медицински университет - Плевен, по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". С наличието на две роботизирани системи висшето училище се нарежда сред 20-те водещи тренировъчни центрове в Европа.

В рамките на проекта бе сформиран първият в страната екип по обща хирургия за работа с роботизираната система, завършил обучителен курс в Страсбург, Франция, в следния състав: проф. д-р Ташко Делийски, зам.-декан на Факултет "Здравни грижи", доц. д-р Сергей Илиев, катедра "Пропедевтика на хирургическите болести" и д-р Добромир Димитров, асистент в катедра "Сестрински терапевтични грижи". Към момента в МУ-Плевен са сформирани и работят с роботизираната система общо четири екипа - два гинекологични, един урологичен и един екип по обща хирургия.

Направена бе първата демонстрация на хирургия на живо в реално време в Телекомуникационния ендоскопски център при МУ-Плевен, извършена от проф. Григор Горчев с новата система. В рамките на проекта се проведоха обучения по роботизирана хирургия, изнесоха се доклади. "BG Север"


 

Послушай лекаря

 

Парадоксалното възприемане на миризми е сигнал за сериозно нарушение в сензорите

 

От известно време имам странно усещане за миризмите - познати неща носът ми "отчита" по необичаен начин. Къде и в какво е проблемът? Вили Тошева

 

Д-р Юрий НИКОЛОВ,
УНГ, завеждащ клиника "Св. Параскева"

Обонятелният анализатор се състои от две части - периферна и централна. Периферната част е разположена в най-горните отдели на носната кухина. Там изключително чувствителни антенки на нервно сензаторни клетки улавят ароматните молекули от въздуха, получава се химична реакция, която води до делене на биотокове. Те се пренасят в централната част, разположена в основата на главния мозък, където се извършва анализ и синтез на възприеманите миризми. Понякога се получават качествени отклонения в обонянието и хората обикновено не могат да определят миризмата, която възприемат. Количествените нарушения настъпват при запазена качествена диференциация - разбираме реално какво сме помирисали, но степента на обонянието е силно намалена.

Лечими са нарушенията в обонянието, които произхождат от вътреносови проблеми - затруднено носно дишане, различни видове хипертрофии на лигавицата, деформации на носната преграда, т. е. когато имаме обструкция на въздушния поток, влизащ в носната кухина, който носи и обонятелните молекули със себе си. Лечението в тези случаи произлиза от самия генезис. Когато се възстанови нормалния достъп на въздушния поток до обонятелното поле, тогава се възстановява и обонянието, дори то да е било загубено за много години.

Централни увреждания на обонятелния анализатор в много случаи говорят за процеси, които ангажират главния мозък. Тези нарушения касаят рецепторните нервни клетки, които прехождат в обонятелен нерв, а той от своя страна завършва в обонятелното представителство, разположено в базата на главния мозък. Когато има нарушение в тази верига, налице е парадоксално възприемане на миризмите. Например ароматът на един френски парфюм може да се възприема като фекален, а отблъскваща, тежка миризма - като приятна. Получава се сериозно объркване в мозъчния "софтуер", който извършва анализа и синтеза на обонятелните възприятия. Най-често причините за централните нарушения са свързани с вирусни заболявания. Получават се промени в обонянието, като намаление или пълна загуба след прекаран грип. Причината може да е свързана с различни процеси, развиващи се в главния мозък - неообразувания от рода на кисти, на тумори и т. н. Когато има нервно рецепторно увреждане от централен характер трябва да се знае, че загиналите нервни клетки не регенерират - те не се възстановяват повече. Лечението в случая разчита на такива клетки от обонятелния път, които не са засегнати, да бъдат стимулирани, като преди това трябва да се направи обстойна и обективна диагностика. Консултацията с невролог е задължителна.


Уважаеми читатели,
ако имате здравословни проблеми, "BG Север" ви дава възможност да получите безплатни съвети как да се излекувате. Въпросите си можете да задавате писмено на адреса на редакцията - гр. Плевен, ул. "Борис Шивачев" 15, ет. 2, ап. 5, вестник "BG Север"; по електронната поща на e-mail: bg_sever@abv.bg; на редакционния телефон 064/806891. Чрез вестника ще ви отговарят доказани специалисти от плевенската клиника "Света Параскева".
Въпросите си може да задавате и на телефона на клиниката: 064/801 888
 


 

 

върни се в НАЧАЛО