БИЗНЕС


 

Продават жилища на длъжници

 

Все още има вратичка апетитните имоти да се заделят за свои хора

 

След обявените за продажба имоти има апартаменти за 12 000 лв.

Емилия КАРАБУЛЕВА

Двустайни и тристайни апартаменти с различни квадратури и цени от 12 000 лв. до над 100 000 лв., земеделски земи, магазини и гаражи, са сред обявените за продажба имоти на длъжници в Плевен. Репортерска проверка показва, че районният съд в града е залят от изпълнителни дела през последните месеци. Офанзивата с търговете ще продължи през есента, защото мераклиите да се сдобият със собственост изчакват цените да спаднат при всяко следващо наддаване. Ако не се намерят кандидати на първия търг, на втория и третия имотите олекват с поне 20%, коментират юристи.

Този пазар на недвижимости все повече ще се разширява и в Плевен, тъй като непрекъснато се увеличава делът на заборчнелите лица и фирми към банките и други кредитори. Обявленията се намират в районните съдилища и в сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители. Стотици оферти за имоти в страната са представени със своята начална цена, квадратура и адрес, посочени са началната и крайната дата на едномесечния срок за подаване на предложенията. На страницата кандидат-купувачите могат да намерят и информация за изпълнителното дело срещу длъжника. Юристи съветват потенциалните купувачи да направят оглед на имота преди да преминат към сделка. Процедурата предвижда в обявлението да се посочат дни и часове, в които длъжникът да осигури достъп до имота.

В търга, по закон, може да участва всеки кандидат, ако внесе по сметката на съдия изпълнителя 10% от началната цена на имота. Тази сума ще му бъде върната при условие, че не спечели. Документът за платения задатък, заедно с тръжното предложение, отиват в деловодството на районния съд. Кандидат-купувачът попълва трите си имена, телефон за връзка и предложението си в цифри и думи. Ако на първия търг за даден имот не се явят кандидати, се организира втори, но с по-ниска начална цена, обясниха процедурата юристи.

В 7-дневен срок след приключване на търга печелившият кандидат трябва да внесе цялата сума. Собствеността върху имота се придобива след като изтекат предвидените от закона процедури за обжалване. Ако спечелилият търга кандидат се откаже от имота, той губи внесения задатък. Съдебният изпълнител тогава отправя покана към следващия участник с най-добро предложение, е процедурата по закон.

Излизането на пазара на имоти на длъжници на банки, монополисти и други кредитори допълнително натоварва и пресища и без това ленивата търговия. Сделки се сключват все по-трудно - длъжникът до последно се надява на благосклонност от кредитора, а кандидат-купувачите търсят възможно най-ниска цена срещу добро качество.

Юристи коментират, че все още има законова врата апетитни имоти да се заделят за свои хора с прекъсване на процедурата по търга. След подновяването й за нея знаят ограничен брой лица и имотът става собственост на когото трябва. В този случай се нарушават правата на кандидатите, затова участниците в наддаването трябва да бъдат бдителни до момента, в който се сдобият с нотариален акт. Но още преди да започне процедурата, задължение на всеки от потенциалните купувачи е да направи проверка на собствеността в Агенцията по вписванията. После да огледа имота, тъй като в обявлението не се съдържа информация за типа строителство, за състоянието му и други технически параметри. И не на последно място - да се провери дали са платени всички битови сметки и данъци на жилището.

 

 

Занаятчийската камара проверява законността на предприятията

 

Мира ГАНЧЕВА

Регионалната занаятчийска камара в Ловеч започна проверки за законността на занаятчийските предприятия в областта, съобщи председателят на камарата Камен Кръстев. Проверките са съвместни с областната управа и се извършват въз основа на прокурорски постановления на районните прокуратури в региона. Проверява се дали занаятчиите са регистрирани по Закона за занаятчиите, което им осигурява правоспособност да упражняват занаята, дали са платили членския си внос, който е 3 лв. за майсторско свидетелство и 5 лв. за занаятчийско предприятие.

До момента са проверени 15 занаятчийски предприятия в Ловеч - автомонтьори, фризьори, ремонт на аудио- и видеотехника, ресторантьори. Оказало се, че само едно предприятие е регистрирано по закона. Засега от занаятчийската камара съставят само констативни протоколи и дават срок за подаване на заявления за допускане до майсторски изпит. Законът предвижда и глоби - от 100 до 1 000 лв. за юридически лица и от 50 до 500 лв. за физически.

230 са регистрираните занаятчийски предприятия в Ловешка област. Прогнозите са, че нерегистрираните са над 4 000, от които голям брой е изцяло в сивия сектор, каза Камен Кръстев.

Има засилен интерес към майсторските свидетелства от страна на наши занаятчии, които работят в страни от Европейския съюз. Това са предимно фаянсаджии и хлебопроизводители. България има споразумение с Германия, например, съгласно което майсторското свидетелство се признава там. Ако притежаваш такова свидетелство, от 10 до 30 на сто се покачва тарифната ставка на заплащането на труда.

Регионалната занаятчийска камара в Ловеч е създадена през 2003 г. Най-много са регистрираните занаятчии от традиционните занаяти - предимно керамика и дърво, следват фризьорите и козметиците. Най-малко са регистрираните в областта на строителството, ресторантьорството, автомонтьорството.

 

 

Само 10% от фирмите са влезли в Търговския регистър в Плевен

 

Еми СТАЛЕВА

Общо 3 920 удостоверения за пререгистрация на търговци и кооперации е издал Плевенският окръжен съд за периода от 1 януари 2008 г. до 27 юли 2009 г. Остават още 27 200 дружества, които подлежат на пререгистрация, но не са подали документи. Това съобщи съдия Силвия Кръстева, ръководител на търговското отделение в съда.

До крайния срок - 31 декември 2010 г., остава по-малко от година и половина, а служителите на Агенцията по вписванията и на съда ще бъдат подложени на огромно натоварване, ако срокът не бъде удължен. "Виждате, че по-малко от 10% от фирмите са подали заявления. Апелираме към гражданите да бъдат по-бързи с приготвянето на документите, да не чакат последните месеци", предупреждават от Агенцията по вписванията. Освен текущата пререгистрация там извършват и дейностите по първоначална регистрация и вписване на промени в дружествата.

Ако някои от търговците и от кооперациите са длъжници по изпълнителни дела или са в производство по несъстоятелност, има предвидена процедура за служебна пререгистрация. Тя се извършва по искане на съда или на съдебни изпълнители.

Подлежащите на пререгистрация подават удостоверение, което е безплатно. При търговските дружества се изисква актуален дружествен договор или устав. На място се попълва бланково заявление, припомнят от агенцията. Документите се подават в стая № 107 на първия етаж в Съдебната палата в Плевен.

 

Удължават с една година строежа на Дунав мост 2

 

Дунав мост 2 няма да стане готов до октомври 2010 г., а година по-късно

Теменужка ИЛИЕВА

По подписания договор на Министерството на транспорта и испанската фирма ФСС, изпълнител на проекта за Дунав мост 2, съоръжението, което свърза Видин и Калафат, трябваше да бъде готово през октомври 2010 г. Общият изглед на площадката на брега на Дунав показва, че това няма да стане. На последното си заседание кабинетът "Станишев" одобри проект за удължаване до 2011 г, на срока за усвояване на парите за моста по финансовия договор, подписан между България и Европейската инвестиционна банка. Това означава, че мостът няма да бъде завършен до 2011 г.

От няколко месеца на обекта се усеща напрежение, споделят български специалисти, ангажирани от испанската фирма. Причина за това били забавените плащания за извършени дейности - над 20 млн. евро. Те дори били фактурирани, а документите подписани от надзора, но не платени.

И надзорната фирма - френско-британският консорциум "Инжероп - Хай-понт Рендел", била привършила парите преди 6 месеца. На нея има да й се изплащат 3 млн. евро. Надзорниците искат и увеличаване на парите за надзора - вместо 6 - 9 млн. евро. Съгласно подписания договор тя имала право да иска допълнителни средства.

Допълнителни средства ще иска и фирмата строител. Тя спечели търга с оферта от 100 млн. евро, но вече е изчислено, че нужните й пари са с 30% повече. Очаква се тя да поиска от българската страна още 30 млн. евро. Причините за оскъпяването са няколко. Оказало се, че мястото на моста е с тежки геоложки условия. Появил се е много твърд камък на 70 метра под дъното на реката. Румънците искат половин милион евро от фирмата заради управление на трафика по реката при извършването на строителните дейности. Проблем създават и необходимите 1 млн. куб. м глинеста пръст, която е нужна за запълване. Испанците са купили 1 800 дка ниви в близките землища, но се оказва, че земята си има концесионери. А тя не е искала концесия. Без концесия обаче не може да се вади пръст. Също като при полезните изкопаеми.

Ако новият кабинет приеме увеличение на цената, то това означава, че трябва да се подпише и ново споразумение между транспортното ведомство и фирмата. Кабинетът "Станишев" не е обсъждал възможностите за това, а само удължаването на сроковете.

 

Мелничари отказват да купуват зърно

 

Симеон НИКОЛОВ

Собственици на мелници и фурни за хляб отказват да купуват зърно от новата реколта, съобщи директорът на регионалната стокова борса в Монтана, филиал на софийската, Борис Ангелов. Техните складове са пълни със зърно от старата реколта и могат да чакат по-ниски цени. В началото на жътвата производители са искали по 250 лв. за тон, но след това са свалили цената. В момента пшеницата с високо качество се продава по 180 - 190 лв. за тон. Около 25 лв. на км излиза превозът на купувачите.

След падналите през юни и юли дъждове в Монтанско, Врачанско и Видинско качеството на зърното е влошено и производителите свалят цената му. Глутенът е около 20, при най-дъбър 25 - 27, зърното е пълно с примеси от къклица и див овес, в някои райони има и главня. Цената на фуражната пшеница е 160 лв. за тон, а на фуражния ечемик - 140 лв.

Заради ниското качество производителите искат да продават, но купувачите изчакват. Все още на борсата предлагането надвишава търсенето, коментира Борис Ангелов.

Приключило е изкупуването на рапицата. В Северозападна България тя е изкупувана по 470 - 480 лв. за тон. Цялото количество е изнесено с шлепове през пристанищата в Лом и Оряхово. В страната тази продукция няма реализация, тъй като у нас не се произвежда биогориво.

 

 

 Платена публикация

 

   

Приключен проект Висока адаптивност на заетите -

ключ към висока производителност

и конкурентоспособност на Плевен-БТ АД

  

 

През юли 2009 г. "Плевен-БТ" АД като водеща организация приключи реализацията на проекта "Висока адаптивност на заетите - ключ към висока производителност и конкурентоспособност на "Плевен-БТ" АД", който бе 70% съфинансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Проектът стартира през април 2008 г. и в договорения срок от 16 месеца успешно бяха обучени 88 участници. Тази цифра представлява 96,7% от общо обхванатите в целевата група 91 броя заети на трудов договор в "Плевен-БТ" АД, което надвишава заложените индикатори за ефективно изпълнение на проекта.

Общата цел на проекта - повишаване на производителността и конкурентоспособността на "Плевен-БТ"АД чрез инвестиране в човешкия капитал, подобряване качеството на трудовите ресурси, повишаване адаптивността на персонала бе постигната чрез следните обучения, проведени в рамките на проекта:

1. Курс за придобиване на професионална квалификация по специалност "Машини и съоръжения в хидро-пневмотехника", I степен. Успешно завършили 18 обучаеми от заложени 19. Продължителност на курса 320 учебни часа.

2. ИКТ курс "Текстообработване". Успешно завършили 68 обучаеми от заложени 69. Продължителност на курса 150 учебни часа.

3. Курс "Специфични изисквания, свързани с производството и преработката на Ориенталски тютюни", Програма 1 (за специалисти). Успешно завършили 23 обучаеми от заложени 23. Продължителност на курса 180 учебни часа.

4. Курс "Специфични изисквания, свързани с производството и преработката на Ориенталски тютюни, Програма 2. Успешно завършили 29 обучаеми от заложени 29. Продължителност на курса 97 учебни часа.

5. Курс "Фирмено управление и маркетинг". Успешно завършили 14 обучаеми от заложени 14. Продължителност на курса 150 учебни часа.

В съответствие с потребностите на предприятието някои от крайните бенефициенти бяха обучени в повече от една специалност. Чрез проведените обучения се осъществи предвиденото в проекта, а именно:

- целева професионална квалификация и обучение на ключови за фирменото производство работници за придобиване на знания и умения, свързани със спецификата на дейността;

- придобиване на умения за боравене с информационни и комуникационни технологии;

- повишаване на компетенциите на административния персонал.

С получените знания и умения работещите в предприятието лица, отговарят в по-висока степен на изискванията на производствения процес и технология. Придобитите компетенции подобряват тяхната адаптивност и способността им да се ориентират в условията на пазара на труда.

От обучените бе изразена висока удовлетвореност от проведените курсове, което е предпоставка за повишаване на тяхната мотивация за работа и за по-нататъшно професионално усъвършенстване и квалификация.

Успешно се създадоха условия за интегриране на научни и практически знания и тяхното надграждане чрез обученията, свързани със спецификата на производството и преработката на ориенталски тютюн, реализирани съвместно с Университета по хранителни технологии в Пловдив, и обучението по специалност "Машини и съоръжения в хидро-пневмотехника", проведено от Технически университет, Габрово.

Успешно беше партньорството ни с ИКоМС ООД - Плевен, което имаше ангажимент към обучението по ИКТ - курс "Текстообработване" и към курса "Фирмено управление". Направеното от страна на партньора допринесе за постигане целите на проекта и удовлетворението на обучаемите чрез добрите обучителни програми и осигуряването на преподаватели на високо професионално ниво.

В резултат на проведените обучения е повишен професионалният капацитет в целевата група, което ще доведе до по-високо качество на регионалния пазар на труда и ще позволи на работещите в "Плевен-БТ"АД да се адаптират към нови изисквания, произтичащи от спецификата на дейността, да имат по-добра оценка на личната компетентност, а оттам и повишаване на доходите. Повишената професионална подготовка и мотивация ще доведе до по-висока производителност и конкурентоспособност на предприятието.

Реализираният проект изцяло кореспондира с приоритетни направления и целите на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" - развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция. Проектът допринася за осъществяване политиката на сближаване на ЕС и реализиране целта на Европейския социален фонд за подобряване възможностите за намиране на работа в Общността чрез създаване на заетост и увеличаване на професионалната и географска мобилност на заетите.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Плевен-Булгартабак" АД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.