ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА


 

Плевенският кмет задължи чиновниците да си плащат данъците антикризисно

 

Найден Зеленогорски еднолично променя бюджета, съветниците в неведение

 

Катя ДИНЕВА

През седмицата плевенският кмет Найден Зеленогорски със своя заповед утвърди антикризисни мерки на община Плевен. В същото време за вчера, 30 август (след редакционното приключване на броя) бе насрочена редовна сесия на общинския съвет, но такава точка в дневния ред не фигурираше и никой от съветниците не бе запознат със заповедта на градоначалника. Антикризисните мерки са изготвени във връзка с постановление 156 на МС от 17 юни т. г. Според правителствения акт се препоръчва на общинските съвети да предприемат необходимите действия за ограничаване на разходите по бюджетите на общините, така че не е в правомощията на кмета той да ги определя еднолично, твърдят съветници. В заповедта на Зеленогорски обаче има доста такива мерки, като например намаляване на разходите за жилищно строителство със 140 000 лв., за осветление в ж. к. "Дружба" с 50 000 лв., за проектиране на нови целодневни градини с 50 000 лв., за стопански инвентар за ЦДГ и ОДЗ с 50 000 лв. Съкращават се и с по 30% разходите по дейностите "Спорт за всички", "Туризъм", "Други дейности по културата". Във връзка с последните от пресцентъра на общината уточняват, че по тази причина през 2009 г. няма да се провеждат традиционните Лауреатски дни "Катя Попова". Членове на комисията по култура обаче твърдят, че на последното й заседание в понеделник шефката на ресорната дирекция Ралица Веселинова е пояснила, че за организирането на лауреатските дни общината е била обявила обществена поръчка на стойност 40 000 лв., но не са се явили кандидати и предстои обявяването на втори конкурс.

Голяма част от предприетите от Зеленогорски антикризисни мерки са свързани със законови изисквания, които би трябвало и досега да се спазват, коментират запознати. Като например разпореждането всички служители на бюджетна издръжка в системата на община Плевен да си платят местните данъци и такси в сроковете, произтичащи от ЗМДТ (че те досега не са ли ги плащали, питат се обикновени граждани). Като "антикризисни мерки" са посочени още редица определени от нормативната уредба задължения на общинската администрация - при неспазване на договорни отношения да се пристъпва към прекратяване на контрактите и събиране на дължимите суми по съдебен ред, сформиране на екипи от специалисти, които да осъществяват стриктни проверки относно заявената квадратура и реално използваемата площ за поставяне на временни преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи, извършването на патентна дейност, събиране по съдебен ред на задължения на наематели на общински имоти, просрочили плащанията повече от три месеца. Предвижда се създаването на публичен регистър на длъжниците на интернет страницата на общината, като те няма да бъдат обслужвани от администрацията.

Съгласно мерките се ограничават разходите за командировки в страната и чужбина с 30% спрямо съответния период за 2008 г., а с 25% - разходите за квалификация, семинари и други видове обучения, както и транспортните разходи. Занижават се определените лимити за телефонни разходи на администрацията с 20 - 30%, лимитират се стационарните телефони, като се налагат ограничения към международни, мобилни и извънградски абонати с очакван ефект намаляване на разходите от 30 до 50%, съобщават от пресцентъра на общината.

На свободните длъжности по възможност да не се назначава нов персонал, а да се създаде организация за съвместяване на длъжности от наличния персонал, предвижда друга стъпка за икономия на средства.

Съгласно мерките със заповед на кмета до края на 2009 г. се забранява извършването на всякакви ремонти и обзавеждания, освен включените в Разчета за финансиране на капиталовите разходи и извършването на аварийни ремонти.

С цел намаляване на разходите градът ще бъде измит цялостно два пъти вместо планираните три пъти. Ограничава се и функционирането на Водната каскада, като ще работят само големият фонтан и водните огледала.

В сферата на образованието да се изготви мотивирано предложение от експертите в ресорния отдел за оптимизиране на мрежата от детски заведения на територията на община Плевен, е записал още в своята заповед кметът. Какво значи оптимизиране, като и сега групите в градините са препълнени, а е очевидно, че нови детски заведения няма да се строят, питат се родители.

Почти в края не прессъобщението за антикризисните мерки на Зеленогорски скромно е записано, че те предвиждат още да се преустанови работата на детските ясли за периода от 1 до 31 август 2009 г. - действие, което създава огромни проблеми на родителите, както "BG Север" подробно писа в предния си брой (виж и писмото на майките).

 

 

Любомир Петков, председател на ОбС на БСП:

 

Местната власт няма воля и амбиция

 

Емилия КАРАБУЛЕВА

"Ясен план за излизане от кризисната ситуация все още не сме чули. Очаквахме, че на заседанието на общинския съвет в Плевен от 30 юли ще се обсъжда отчетът за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2009 г. За да имаме яснота какво би могло да се промени във финансов и в инвестиционен аспект през второто полугодие, би трябвало да имаме база за разсъждения". Това заяви Любомир Петков, председател на групата съветници на БСП в местния парламент.

Още при обсъждането на Бюджет 2009 червените имали готова Антикризисна програма, поискали тя да стане един от елементите на финансовия план за годината. Но техните предложения не били приети. "Досега с нас не са водени разговори за приемане на антикризисни мерки. Имам впечатлението, че ситуацията на криза присъства и се обсъжда в кулоарите на местната власт само когато трябва да се оправдаят някакви разходи. Вече се установи практиката стратегическите теми за развитието на общината да бъдат замитани под килима и да не бъдат повдигани", коментира Любомир Петков. Като политическо безразсъдство той определи оставянето на автопилот на управлението на общината, особено в година на тежка икономическа криза, визирайки дългато отсъствие на кмета Найден Зеленогорски заради ангажиментите му в предизборната кампания. Според Петков най-отчетливата антикризисна мярка досега е да бъде държан на тъмно колективният орган по отношение на това какво реално се случва. Прокарването на решения за компенсирани промени в бюджета, за промени в цените на услугите, са плод на желание за моментно удържане на ситуацията, смята общинският председател на БСП.

"Местната власт няма воля и амбиция да се прави нещо съществено. Лошото е, че когато възникне проблем, плащат плевенските граждани", коментира червеният лидер.

 

 Читателите

 

Майки настояват градоначалникът да не затваря яслите

 

В редакцията се получи открито писмо до кмета на община Плевен Найден Зеленогорски от група родители на деца до 3 години, което публикуваме без съществена редакторска намеса.

 

Уважаеми господин Зеленогорски,

Обръщаме се към вас с надеждата, че като градоначалник и ангажиран с проблемите на хората от Плевен човек вече 10 години, ще опитате да намерите решение по възможно най-удачния начин на поставения от нас наболял проблем. С изненада научихме от медиите за заповедта ви да затворите всички ясли в Плевен през август като част от антикризисните мерки на общината. Уважаваме вашите усилия да подсигурите финансова стабилност на общината, но искрено недоумяваме защо това се прави за сметка на децата. Многократно сме ставали свидетели на ваши изказвания в пресата за това, че местната власт прави всичко възможно да инвестира в бъдещето на община Плевен - децата. Като майки на деца, записани в ясли и яслени групи, бихме искали да ви уверим, че решението за затваряне на тези детски заведения без алтернатива за сборни групи, както това се прави с детските градини, поставя родителите на деца до 3 години в изключително трудна ситуация. Причините за това са следните:

1. Заповедта за затваряне на детските ясли през лятото е издадена на 15.07.2009 г., а до родителите тази информация стигна няколко дни по-късно. Като ръководител на най-голямата общинска административна структура вие сте информиран, че летните отпуски до този момент вече са планирани. С оглед на това, че на работните места трябва да остават достатъчен брой служители, които освен своята трябва да поемат и работата на колегите, които почиват, лавирането с отпуските става невъзможно.

2. Фактът, че предприемате тази мярка като една от антикризисните, ни кара да смятаме, че сте отчели, че в частния сектор трудно може да се говори за големи отпуски от порядъка на месец, та дори и две седмици, в условията на финансова криза.

3. Родителите, които са избрали да дадат децата си на ясла, реално започват работа по-рано, т. е. работят за общината и с труда си допринасят за справяне с финансовата криза. Убедени сме, че ще се съгласите с нас, че отговорността на тези родители като трудещи се хора, не би следвало да бъде "наказвана" по този начин.

Разчитаме, че като опитен ръководител на община Плевен с дългогодишен политически опит не бихте допуснали децата на Плевен да страдат от мерките за справяне с финансовата криза. Обръщаме се към вас с увереност, че ще предприемете нужното поне на разкриване на сборни яслени групи. По този начин бихте помогнали на родителите да се справят с неудобната за всички ситуация.

Предварително благодарим за проявеното разбиране!

P. S. Към писмото прилагаме списък с подписите на малка част от родителите, които застават зад това искане!

 

Гр. Плевен

29.07.2009 г.

 

С уважение:

Родители на деца

 

 

Вадят длъжниците на показ, събират налози чрез АДВ

 

Сред мерките за финансова стабилизация през бюджетната 2009 г. в

Ловеч

са събиране на данъци чрез Агенцията за държавни вземания (АДВ), както и ограничаване на разходите за командировки в страната и чужбина, телефоните на администрацията в кметствата и общината, транспорт, основен и текущ ремонт на автомобилите, за офис-консумативи. Това става ясно от отчета за изпълнението на бюджета за първите шест месеца, представен от кмета Минчо Казанджиев на сесия на общинския съвет. Дирекция "Местни данъци и такси" вече е внесла 38 преписки в АДВ за принудително събиране на патентен данък за 2008 г. Изпълнението на бюджета на полугодието е 43 на сто, отчита Казанджиев. В цифрово изражение изпълнението е близо 14,9 млн. лв. при годишен план от 34,2 млн. лв.

В община Враца

данните показват, че изпълнението на прихода е в размер на 23 439 257 лв., което представлява 47% от годишния план. Най-голямо е изпълнението от имуществени данъци с приходи от 1 508 625 лв., което е 92% спрямо данъчните постъпления. Най-висок дял за изпълнение на неданъчните приходи пък се пада на общинските такси - 2 368 048 лв., което е 73% от общо неданъчните приходи.

По-малко постъпления се отчитат от данък придобиване на общинско имущество и пътен данък, както и от такса битови отпадъци. Най-малко са приходите от продажбата на общинско имущество - само 10% от годишния план, което пък рефлектира върху неизпълнението на капиталовите разходи - едва 19% за полугодието. Предложението е за намаляване капиталовата програма по бюджета с 1 830 000 лв. С 264 000 лв. се предвижда да бъде намалена и веществената издръжка с местни приходи.

Общината

във Видин

е на червено, твърдят източници от местната администрация. Натрупани са много неплатени фактури, доставчици на услуги чакат парите си доста дълго. Каквито и антикризисни мерки да се прилагат, приходите не се увеличават. Продажби на общинска собственост няма, постъпленията от сделки с недвижими имоти също не са значителни.

Изпаднала в безизходица, общината реши да изтегли кредит, с който да започне реализацията на три проекта. Първият е за ремонт на всички детски градини в града. Вторият проект е техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи, а третият е техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци.

Искането на кредит в размер на 4 440 000 лв. е към ФЛАГ - ЕАД - фондът за органите на местното самоуправление.

В Монтана

една от антикризисните мерки е изготвянето на регистър на длъжниците. Предвижда се засилване на контролната дейност и намаляване на разходите. Общината няма да поема нови задължения и да сключва договори за дейности, които не са приоритетни. В администрацията се въвеждат лимити за телефони, горива, командировки, транспортни разходи, консумативи. Общината ще се откаже от някои ремонти на сгради и съоръжения. Отчитането на разходите за ток, вода, горива и фактурирането им ще става с участието на служители от съответните общински звена.

В програмата се предвижда общината да търси бизнеса за организиране на местни прояви и регионални събития чрез спонсорство, дарения, рекламиране и т. н. На жителите на града ще бъде предложено да участват с безвъзмезден труд в благоустройствени и други проекти, свързани с обновление на паркове, градинки, детски площадки, междублокови пространства и др.

Община Габрово

също ще извади на показ големите длъжници, които са натрупали дългове към общинския бюджет. Техните имена ще бъдат публикувани в т. нар. "Регистър на длъжниците към общинския бюджет" на сайта на общината и всеки ще може да види "позорния" списък.

Самата антикризисна програма бе разгледана на заседание на местния парламент. Основната й концепция е темпът на приходите да съответства на темпа на разходите.

Програмата включва три основни пакета от мерки. Първият е за повишаването на събираемостта на собствените приходи и разкриването на допълнителни приходоизточници. Вторият пакет включва оптимизация на разходите. Няма да се допуска извършването на бюджетен разход без предварителен контрол, а разходите по бюджета за местните дейности ще се ограничават до размера на фактическите постъпления от собствени приходи и получени трансфери за местни дейности.

Третият пакет от антикризисни мерки е свързан с контролните функции и разширяване на принципа на споделяне на разходите. Става въпрос за осъществяването на комплексни проверки за спазване на бюджетната и финансовата дисциплина и ефективност на бюджетните разходи.

Една от първите антикризисни мерки в общинска администрация на

Велико Търново

е разделно събиране на боклука, изключване на компютрите в края на работния ден, енергоспестяващо осветление и др. Още през май общинският съвет прие промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Местните парламентаристи гласуваха за увеличения от 37% на таксите и услугите. Единствено таксите за посещение на детски ясли и градини, храната в детските кухни и социалния патронаж не бяха пипнати. През юни пък бе ограничен лимитът на служебните телефони.

Преди няколко дни бе приложена друга антикризисна мярка - длъжниците да не могат да ползват общински социални услуги, което на практика означава, че нередовните данъкоплатци няма да могат да изпращат децата си в детски ясли и градини или в социалните домове. Няколко детски градини по селата, които не работят повече от година, ще бъдат закрити, реши общинският съвет.

Екип на "BG Север"