СОЦИАЛНО


 

Профилактичните прегледи по желание - мисията невъзможна

 

Джипита не издават талончета за някои специалисти, ако не си с оплаквания

 

Повечето лични лекари преглеждат пациентите си профилактично, когато дойдат по друг повод

Веселина ИЛИЕВА

Въпреки шумно рекламираните по медиите кампании за профилактика на всякакъв вид болести, се оказва, че за определен тип специалисти, ако нямаш оплаквания, не можеш да се прегледаш профилактично, алармира плевенчанка. Тя обясни, че е поискала от личния си лекар направление за гинеколог, но в момента се е чувствала добре. "Просто отдавна не бях посещавала такъв специалист, а е препоръчително поне веднъж на 6 месеца това да се прави. Исках да се прегледам за свое лично успокоение, но джипито ми обясни, че не може да ми даде направление без оплаквания, защото по думите й нямало какво да пише като основание. Тя сама ми предложи да напишем нещо, каквото и да е, но все пак да звучи основателно за преглед, за да може да е валидно и направлението. Така ние и двете излъгахме здравната каса само за да може по клинична пътека да проверя дали съм здрава. А ако не бях излъгала, трябваше да отида на частен преглед, за който вместо 2,40 да платя 30 лева", обясни жената.

Според нея е нелепо да се глобяват пациенти, които не са се явили на задължителен годишен профилактичен преглед, който по думите й се прави от личните лекари насила и фиктивно, а когато сам пожелаеш да се увериш в собственото си здраве, да се налага да лъжеш за заболяване само и само за да спестиш около трийсетина лева.

В пакета от прегледи, предвидени като превантивни, не попада преглед при гинеколог. В него се включва изследване на индекс на телесна маса, т. е. измерване на ръст и тегло; оценка на психичен статус, който винаги е положителен, защото няма как джипито като неспециалист в тази област да прецени дали си в добро психично здраве; изследване остротата на зрението, което обикновено се прави с въпроса: имаш ли проблеми с очите; измерване на ЕКГ и на кръвното налягане и определяне на кръвната захар.

Макар и в по-голямата си част рутинни, всички общопрактикуващи лекари държат да ги направят на всичките си записани пациенти, защото за всеки един профилактичен преглед получават пари от НЗОК. Те са длъжни да определят специални часове само за този вид прегледи, като на кабинетите им да има график за извършването на такива. Но повечето от лекарите предпочитат, когато някой дойде при тях по друг повод, да го прегледат и по този параграф.

За подобен случай, при който джипито му поискало две потребителски такси от по 2,40 само защото той е отишъл заради разширени вени, а докторът му направил и профилактичен преглед, алармира възрастен плевенчанин. Според служители на РЗОК - Плевен, това е неправомерно и при сигнал се проверява и подлежи на санкция.

Санкции могат да бъдат наложени и в случай, че общопрактикуващи лекари откажат да извършат профилактичен преглед на желаещ пациент. Касата глобява и докторите, които отчитат, че са направили прегледи, а пациентите дори не знаят за това. В такъв случай некоректните лекари трябва да върнат и парите за прегледа, които им е дала НЗОК.

Децата до 18-годишна възраст пък трябва да ходят по-често от възрастните на профилактичен преглед. Хлапетата до 1 г. се нуждаят от посещение при лекар по веднъж всеки месец. Малчуганите от 1 до 2 г. посещават доктора на всеки 3 месеца. По два пъти в годината се преглеждат децата от 2 до 7-годишна възраст. След това трябва да ходят на лекар веднъж на 12 месеца.

 

 

Видин спаси возенето на боклука

 

Теменужка ИЛИЕВА

Видинското сметище остава, няма да возим боклука до Монтана, съобщи кметът на Видин Румен Видов. От 16 юли общината трябваше да извозва отпадъците си до Монтана. Разстоянието от 102 км се оказа непосилно за видинската местна хазна. Нито един камион с боклук не потегли по дългия път. Въпреки това на 16 юли кметът на Монтана Златко Живков постави допълнително гардове около депото край града. Те трябваше да го пазят от видинските камиони с боклука. Няма да приемем и един тон, каза той. Ако колите дойдат, вдигаме хората на крак и ги връщаме. Имаше готовност общинският съвет да приеме решение, че не приема видинския боклук. Но засега не се налага свикване на извънредно заседание. Компромисното решение да се удължи живота на старите сметища с още година - две, предотврати по-сериозни конфликти.

МОСВ се видя принудено да остави временно и сметищата на Белоградчик, Кула и Димово. До тях обаче ще превозват боклука си останалите общини. Чупрене ще вози до Белоградчик, Ружинци - до Димово, Бойница - до Кула, а Ново село и Брегово - до Видин. Разстоянията обаче не са повече от 30 км. Въпреки това средства за превоза не са предвидени. Ще се наложи да се вдига таксата смет, притесняват се кметовете.

Общината във Видин е започнала изграждане на сметище преди 4 години. Досега само е определен теренът и са отчуждени имотите на собствениците на земята. То ще се намира в същата местност "Козя гърбина" край с. Жеглица, в съседство със сегашното. Изготвен е инжинеринговият проект. Той предвижда изграждане на сепарираща инсталация. Ще има и инсталация за раздробяване на строителните отпадъци. Депото ще бъде само с една клетка. Това сметище ще събира отпадъците на всичките 11 общини на Видинска област. Ако изграждането му започне веднага, разчита се да стане готово в края на следващата година.

Такива изгледи обаче няма. В момента от общината съобщиха, че започват обществено обсъждане за вземане на кредит, с който да бъде изготвен инвестиционният проект за изграждане на регионалното депо. Нужни са 1 млн. лв. Иначе изграждането на сметището ще се финансира от оперативната програма по околната среда. Кредитът ще бъде обезпечен с бъдещи вземания на общината.

 

 

Статистиката

 

Плевен се топи, броят на лудите се увеличава

 

За една година населението на областта е намаляло с 3 391души

Веселина ВАСИЛЕВА

Броят на населението в област Плевен намалява, сочи тъжната статистика от направения от РИОКОЗ - Плевен, анализ на здравно-демографските показатели за 2007 г. В края на разглеждания период в областта официално са живeли 297 928 души. Това е 3,9% от населението на България. В сравнение с 2006 г. населението на областта е намаляло с 3 391 човека. Запазва се тенденцията и за по-големия брой жени в Плевенско - 51,22%. В градовете на областта живеят 196 953 души или 64,57% , а в селата - 108 072. Сред общините водеща е община Плевен, в която е съсредоточено 46,58% от населението на областта.

Раждаемостта също запазва ниското си ниво, констатират здравните инспектори. През 2007 г. тя е намаляла на 7,64% от 7,78% спрямо 2006. През 2007 г. са родени 2 277 бебета. Показателят на раждаемостта в област Плевен е 7,78% и е по-нисък от този за страната - 9,80%.

Мъртвородените деца през годината са 31 или с 2 по-малко от мъртвородените през 2006 г., а броят на абортите е 1 137 и е намалял с 214 спрямо 2006 г. Ражданията са със 107 по-малко спрямо 2006 г. и са 2 617.

През 2007 г. броят на децата от 0 до 14 г. е 39 135 и съставлява 13,14% от общия брой население, а този на възрастните хора над 60 години е 82 035 и е 27,54% от цялото население на областта. Съотношението между броя на младите хора и възрастните през наблюдаваната година следва тенденцията на нарастване дела на хората над 60 г., обобщават от РИОКОЗ - Плевен.

През 2007 г. броят на починалите е 4 974 души. В сравнение с предходната година той се е увеличил със 139 души. В структурата по причини за смърт водещо място заемат болестите на органите на кръвообръщението - 71,99% относителен дъл от всички смъртни случаи. Второ място заемат новообразуванията - 15,26%. За съжаление от 1990 г. в България умират повече хора, отколкото се раждат, и е налице отрицателен естествен прираст. Коефициентът на естествен прираст на населението в област Плевен е (-9,05%). През 2006 г. е бил (-8,25%), което показва, че тенденцията на нисък естествен прираст за периода 2003 - 2007 г. се запазва. Показателят е под този за страната, който е (-5,00%).

Заболяемостта от психични болести сред населението на област Плевен е 27,54% при 27,29% за 2006 г. На първо място е заболяемостта от умствена недостатъчност - 6,75%, на второ място - от дипресивен епизод, рецидивиращо депресивно разстройство - 3,73%, на трето място - от епилепсия - 3,56%. През 2007 г. са лекувани 920 случая на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол, и 38 случая на употреба на други психоактивни вещества.

Коефициентът на заболяемост от злокачествени новобразувания се е увеличил спрямо 2006 г. от 35,42% на 43,36%, сочи още черната статистика на хигиенната инспекция.

 

ЛОМ

 

Обновиха още едно болнично отделение

 

Симеон НИКОЛОВ

В МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" в Лом тържествено бе открито реновираното инфекциозно отделение, съобщи заместник-управителят на здравното заведение д-р Николай Жиков. Обновени са болничните стаи, манипулационните, коридорите и санитарните възли с нова дограма, стени и настилки. Условията за лечение отговарят на всички европейски стандарти, каза докторът. Отделението лекува пациенти от Лом и Видин, тъй като във видинската болница същото отделение е закрито.

Основен ремонт досега са претърпели и други отделения на ломската болница - хирургическо, родилно, вътрешно. Преди инфекциозното е било ремонтирано детското отделение. Без обновление все още е само нервното отделение.

Средствата за ремонта се осигуряват от общината и от собствени приходи на болницата. Управителят на лечебницата д-р Пламен Цеков, на когото се дължат големите ремонти и създаването на европейски условия за лечение, бе избран за депутат. Предстои да бъде избран нов шеф на здравното заведение.Монтана става център на НАТОМомчил ИВАНОВ

Учебният център на Министерството на извънредните ситуации (МИС) в Монтана става център за обучение на спасители на НАТО, съобщи директорът на областната дирекция на "Гражданска защита" инж. Николай Пенчев. Решението е взето през ноември 2008 г. Предстои посещение на високопоставен генерал от Комитета по гражданска защита на пакта. Учебният център на МИС в Монтана е единственият в страната, в който се обучават спасители за отрядите на страната. Досега през него са преминали 750 души. В момента се учат спасителните отряди на София-област и на Айтос.

Близо до учебния център се изгражда полигон за тренировки на различни спасителни действия. На площ от 50 дка са разположени симулатори за наводнение, заметресение и ж. п. катастрофа. В имитационното хидро-техническо съоръжение ще може да се тренират водно-спасителни дейстивя, водолазни издирвания и нефтени разливи. Полуразрушена пететажна жилищна сграда ще се използва за тренировки на спасявания при земетръси. Изгражда се и ж. п. коловоз, дълъг 100 метра, на който са се "слблъскали" вагони и цистерна. Центърът разполага с хотел за 120 души.

Монтанският учебен център отговаря на всички изисквания на НАТО и затова е избран за присъединяване към обучителните центрове на пакта. Другите нови центрове са в Литва и Финландия. В монтанския от следващата година ще се учат за действия при хуманитарни спасителни операции и защитници от други страни, допълни инж. Николай Пенчев. Това означава, че курсистите ще имат за лектори и преподаватели от Комитета по гражданска защита на НАТО.

 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Откриха модерна спортна площадка

 

Кремена КРУМОВА

С нова модерна спортна площадка разполага вече Велико Търново. Тя се намира в СОУ "Г. С. Раковски в града. Новата придобивка струва 160 хил. лв., осигурени по национална програма на Министерството на образованието и науката (МОН) за модернизиране на материалната база в училищата. Футболното миниигрище е с размери 40/20 метра. Оборудвано е с дренажна система. Върху нея е положена изкуствена трева, посипана с кварцов пясък и гумени гранули. Монтирана е оградна мрежа. Площадката е осветена с 8 прожектора. Децата и учениците ще могат да спортуват безплатно, а за възрастни се предвижда такса от 15 лв. на час за деня и 20 лв., когато се ползва осветление.

Площадката ще се ползва в периода от 8 до 22 часа, информираха от общината. Новата придобивка ще е под денонощно видео наблюдение. Нанесените умишлено щети ще бъдат заплащани от извършителите. Събраните от такси средства ще постъпват по сметките на СОУ "Г. С. Раковски и ще се използват за поддържането на спортната база на училището.

 

 

Послушай лекаря

 

(Продължава от бр. 27)

В предния брой започнахме темата за стриите в отговор на запитване на наша читателка може ли да се отърве от този досаден козметичен проблем. Сега специалист изброява начините за лечение на стрии и за предпазване от образуването им.

 

 

Стари стрии се премахват с пластична хирургия

 

Д-р Лидия МИХАЙЛОВА, хирург, консултант в клиника "Св. Параскева"

Като цяло лечението на стриите е разделено на две големи групи: новопоявили се стрии и стари стрии.

Първите са зачервени, образувани от дни до няколко месеца. При тях добър резултат се наблюдава след лечение с кремове, съдържащи Ретинол А. В напредналите стадии кремовете не помагат много.

Новопоявилите се стрии се изразяват в разстройство на съединителната тъкан, което все още е възстановимо чрез медицинска козметика и различни процедури. Такива са напоследък добилата популярност кислородотерапия (вкарване на кислород под налягане в кожата), към която може да се добави дълбок масаж с цел обновяване на съединителната тъкан. В други случаи може да се добави необходимият колаген чрез директно инжектиране.

Пластичната хирургия се прилага при стрии с голяма давност. Те се третират по същия начин, по който се лекуват и белезите от всякакво естество. За да се елиминират напълно белезникавите стрии, се прибягва до инжектиране или до повърхностно намазване с препарат на всяка стрия. Подобни препарати ползваме в клиника "Св. Параскева".

В козметичните салони могат да се правят превантивни масажи против стрии или заплашените участъци да се третират със специални апарати, които стимулират кръвообращението. За бременните жени по-подходящи са масажите. Загарът прави стриите по-видими. В този случай слънцето е лош приятел, защото прави по-крехки еластичните съединителни влакна и променя качествата на кожния колаген.

Всяка седмица премахвайте мъртвите клетки от кожата на тялото. Ползвайте мек ексфолиант, като го нанасяте върху суха кожа, без да разтягате тъканите. После се изплакнете обилно с вода и се подсушете с мека хавлия. Нанесете върху стриите активен серум за девитализирана кожа. Една ампула по принцип стига за всичките бледовиолетови стрии по тялото. След това нанесете подхранващ крем. Не спирайте с грижите, когато установите малко подобрение, правете процедурите възможно най-дълго време.

Превантивно с настъпване на пубертета, както и в началото на бременността, овлажнявайте и ревитализирайте кожата с кремове и серуми, активизирайте кръвообращението. Консултирайте се с лекар, който евентуално да ви предпише медицински крем. Продължете с грижите три месеца след раждането, така няма да имате проблем със стриите.

Какво може да се направи, ако все още нямате стрии? Много неща. Първо се грижете за контрола на личното си тегло. Не допускайте рязко напълняване. Ако посещавате фитнес и желаете да покачите мускулната си маса, помнете максимата "Бързай бавно". Имайте предвид, че кожата трябва да е добре хидратирана - пийте достатъчно количество вода - 3 литра, когато не сте натоварени физически, и 4 литра - при активни тренировки. Хранете се с продукти, богати на витамин В - черен дроб, телешка карантия (бъбреци), спанак, риба, прясно мляко. Особено подходящи са ядките и соята в различните си форми - каша, зърна, трици, тъй като засища, а едновременно с това осигурява витамин В на организма. Не носете прекалено тесни дрехи - една от причините за появата на стрии е лошото кръвообращение.

 

 

Уважаеми читатели,

ако имате здравословни проблеми, "BG Север" ви дава възможност да получите безплатни съвети как да се излекувате.

Въпросите си можете да задавате писмено на адреса на редакцията - гр. Плевен, ул. "Борис Шивачев" 15, ет. 2, ап. 5, вестник "BG Север"; по елекронната поща на e-mail: bg_sever@abv.bg; на редакционния телефон 064/806891.

Чрез вестника ще ви отговарят доказани специалисти от плевенската клиника "Света Параскева".

Въпросите си може да задавате и на телефона на клиниката: 064/801-888