ТЕМА


 

 

България се топи усилено,

семейството се разпада

 

Тенденция е пенсионерите да са повече от децата

 

Българската нация изчезва. След едно поколение българите ще са по-малко от 5 милиона. На наше място в родината ни ще се настанят азиатци и африканци. Това предвижда проучването на ООН за населението в света. Според реалистичната прогноза в него през 2050 г. населението ни ще намалее с 35%, което е най-високият процент в света. Ще сме по-малко от 5 милиона. Има и по-лош вариант - да се стопим наполовина и да станем само 4 млн.

Ново велико преселение на народите ще настъпи в следващите години. Това вещае последният доклад на ООН за населението в света. В него се прогнозира миграция без паралел в световната история. В продължение на всяка година в богатите страни ще пристигат по 2,2 милиона емигранти годишно. Огромни райони от Източна Европа и бившите комунистически страни пък ще бъдат обезлюдени заради непрекъснато спадащата раждаемост, прогнозира ООН. Българската нация върви към сигурна гибел, категорични са експертите. В най-оптимистичния вариант само след едно поколение ще сме едва 5,917 млн. По-реалистичният е през 2050 г. да сме 4,949 млн. Но има и песимистичен вариант - населението ни да се стопи до нищожните 4,131 млн. души. Милиарди ще се родят в Африка, Азия и Близкия изток. Десетки милиони от тях ще емигрират в Европа и Америка. Същевременно коренното население в повечето богати страни на Запад ще продължава да изживява стагнация. Като цяло световното население ще се увеличи с 2,5 милиарда до 2050 г. и ще достигне общо 9,2 милиарда души, сочи докладът. Като страни, които със сигурност ще бъдат обезлюдени, на първо място е посочена Украйна. Тя ще загуби 33% от населението си. Полша и Русия ще загубят над 25% от жителите си. По-рядко населени ще станат дори Германия и Италия. През 2050 г. населението в тях ще е със съответно 10 и 7 процента по-малко, отколкото сега. Други развити страни обаче ще увеличат рязко населението си въпреки ниската раждаемост на коренното население там. Заради притока на емигранти Великобритания ще набъбне от 60 на 69 млн. жители. България вероятно ще е някъде по средата. Българите ще намаляват драстично, но територията няма да бъде обезлюдена заради притока на азиатци и африканци.

 

ПЛЕВЕН

Данните хвърлят мрачна сянка върху демографията

 

С над 60 хил. души ще намалее областта през 2025 г.

 

Емилия КАРАБУЛЕВА

През 2007 г. населението на област Плевен е 297 928 души, което представлява 3,9 на сто от населението на страната. В сравнение с предходната година е намаляло с 3 706 души. Очакванията са до 2025 г. тенденцията към намаляване да се засили, тогава в областта ще живеят 236 946 души, показват данните на Териториалното статистическо бюро в Плевен, обявени пред журналисти от директора Атанас Енев.

Броят на жените превъзхожда този на мъжете в областта, през 2007 г. представителките на нежния пол са със 7 448 повече. Като процентно съотношение те съставляват 51,3 от общия брой срещу 48,7% за мъжете. Градското население в края на миналата година е наброявало 193 550 души, а в селата са живели 104 378. Общата тенденция е към постепенно плавно увеличение на броя на градското население, заради търсене на работа и по-добри условия за живот за хората.

В самия град Плевен населението е 112 570 души, а в общината живеят 139 573. Тревожна тенденция, според статистиците, е постоянното застаряване на населението в областта, което пък води до нарастване на средната възраст на населението. През 2007 г. тя е била 43,5 години, като за мъжете е 42 години, а за жените - 45,1 години. Влияние върху възрастовата структура оказват и законодателните промени в определянето на възрастовите граници при пенсиониране. При изчисляването на населението в трудоспособна възраст за 2007 г. са включени мъжете от 16 до 63 г. и жените от 16 до 59 години. Така за миналата година населението под трудоспособна възраст за областта е 42 529 души, а в трудоспособна и над нея - 78 112 души, показват данните.

Трайна тенденция към намаляване се наблюдава за населението под и в трудоспособна възраст, в сравнение с 2006 г. броят на работещите хора е спаднал с 1 195 души, а под трудоспособна възраст - с 1 183 души.

49 деца по-малко са се родили в област Плевен през 2007 г. в сравнение с предходната година. Живородените са 2 515 деца, от тях 1 114 са брачни и 1401 са извънбрачни. Коефициентът на раждаемостта на 1 000 души от населението на областта е 8,3 промила или с 1,5 промила по-малко от средния за страната. Основната тенденция през последните години е запазване на сегашното ниво на раждаемост, показват данните.

Естественият прираст на населението се определя като разлика между стойностите на ражданията и умиранията. В областта този показател е с отрицателна стойност, за 2007 г. той е минус 2 864 или с 98 души повече от 2006 г. Тъжната статистика сочи, че смъртността на населението е висока. През 2007 г. са починали 5 355 души или с 25 души повече спрямо 2006 г. По-висока е смъртността сред мъжете, за миналата година са починали 2 852 мъже и 2 503 жени, според данни от статистиката.

Като основни причини за смъртността са болестите на органите на кръвообращението, общо 4 146 души са починали от подобни проблеми. В класацията те са последвани от заболявания на дихателната система, онкологични заболявания и болести на храносмилателната система.

Положителен елемент в иначе мрачната статистика са данните за детската смъртност, която показва тенденция към непрекъснато намаляване. На 1 000 живородени детската смъртност за миналата година е 10,8 промила при 11,3 промила за 2006 г.

През 2007 г. сключените бракове в областта са 905 или със 179 по-малко спрямо 2006 г. Причина за намаляване на регистрираните бракове е увеличаването на съжителствата без брак. По-малко с 96 броя са и разводите за миналата година или общо 520 семейства са се разпаднали през 2007 г.

Движение в отрицателна посока се забелязва и по отношение на вътрешната и външна миграция на населението. Общо за област Плевен заселените са 6 014 души, а изселените 6 856 души или механичният прираст е минус 842. В градовете заселените са 3 436, а изселените - 4 557, или механичният прираст е отрицателен - минус 1 121 души. В селата обаче през миналата година са се заселили с 279 души повече или прирастът е положителен, показват данните от статистиката.

 

 

Велико Търново

 

Расте броят на двойките без брак

 

Кремена КРУМОВА

Населението на област Велико Търново непрекъснато намалява, отчитат и от местното статистическо бюро. Трайната тенденция се наблюдава от 1991 година, когато жителите са били 334 644, а през 2007 г. са се стопили до 278 264. Спрямо 2006 г. населението е намаляло с 2 119 души или с 0,8%. До 17 години населението в областта ще намалее с над 45 000 души. Това показва анализът на Териториалното статистическо бюро във Велико Търново. Най-много е било населението на областта през 1979 година - 349 520, считано от 1960 г. до сега. През миналата година на 1 000 мъже са се падали 1 084 жени. За периода от 2000 - 2007 година младежите до 15 години намаляват с 8 676, сочи още доклада на местната статистика. Нараства делът на хората над 65-годишна възраст. Демографското поведение на населението във Великотърновска област е повлияно от преминаването към пазарна икономика и всички социални последствия от това, казват от Териториалното статистическо бюро. 2 352 деца са родени през миналата година в региона. В сравнение с предходната броят им се е увеличил със 100. През миналата година броят на извънбрачните деца е 1 288, или 54,8 процента. Високата извънбрачна раждаемост може да се обясни със значителното нарастване на броя на съжителства сред младите хора, без те да са оформени в юридически брак.

 

 

Mонтана

 

Няма кой да работи

 

Момчил ИВАНОВ

С близо 3 200 са намалели през 2007 година хората в област Монтана. В момента в региона живеят 161 161 души, преди 15 години били над 210 000. Това съобщиха от Регионалното статистическо бюро в Монтана на своя празник. Статистиците констатираха, че напоследък областта намалява с 3 000 - 3 500 човека годишно и прогнозираха, че ако този темп се запази, то през 2020 година в Монтанско ще живеят едва 128 325 души, а през 2025 година - 116 598 души. Обезлюдяването на региона е трайно явление и намалява бързо трудовия му потенциал. Възможно е след 10 - 15 години в Монтанско да няма кой да работи и инвеститорите да бягат заради това. Трудоспособни в момента са 57 на сто от хората, докато в страната са 63 на сто.

Причини за топенето на хората в Монтанско са високата смъртност и миграцията към големите градове и към чужбина. Към края на 2007 година средната възраст на хората в региона е 43,5 години, а в селата на областта - 51 години. Тя е по-висока от средната за страната, която е 41,5 години.Единственото радостно нещо е, че през 2007 г. за пръв път след няколко години на спад има повишаване на раждаемостта - на бял свят са се появили 1 374 бебета, което е с 32 повече в сравнение с 2006 г. Коефициента на раждаемост в областта е 8,4 на 1 000 души при 9,8 на 1 000 средно за страната. През миналата година в Монтанско са починали 3 259 души - с 90 души по-малко в сравнение с 2006 г. Въпреки това коефициентът на смъртност остава един от най-високите в страната - 14,8 на 1 000 души. По тази черна статистика Монтана е на второ място отзад напред, обявиха от Регионалното статистическо бюро.

 

 

 

Видин

 

Раждането на дете е събитие

 

Село Ивановци е близо до Видин, но младите отдавна са го напуснали

Теменужка ИЛИЕВА

Раждането на дете във Видинско е събитие, каза при представянето на демографските данни за областта директорката на Териториалното статистическо бюро Емилия Лазарова. Въпреки очерталите се тенденции в страната за повишаване на раждаемостта следствие на стабилизиралото се обществено и икономическо развитие, населението на този край на България продължава да се топи. В момента то наброява 112 604 души. Това е с 2 165 човека по-малко в сравнение с 2006. Ако средното за страната намаление на населението е с 0,5%, то във Видинска област то е с 1,9%.

През 2007 година в региона са се родили само 804 деца - с 56 по-малко от предишната. Броят на починалите е 2 475. Други 3 265 души са напуснали областта и са се заселили на други места в страната или чужбина. Дошлите от другаде са 2 771.

През последните години две от селата на областта са се простили и с последния си жител - няма хора вече в село Бостаните, община Чупрене и в граничното село Халовски колиби, община Бойница. Само 11 души са останали да живеят в Шипикова махала, 18 - в село Граничак - родното село на червения Александър Лилов, 20 - в Каниц, 24 - в Пролазница, 15 - в Орешец. В 90 процента от селищата не се е родило нито едно дете, само са умирали хора. В с. Връв, хубаво село на брега на Дунава, е родено едно дете, а света са напуснали - 27. В с. Градец - село с 1 000 души на 6 км от Видин, са родени две деца, а са починали 56. Това означава, че жителите на селата са възрастни хора. Същото се потвърждава и от броя на сватбите - в голяма част от селата не е сключен нито един брак. Сватбата също става рядък празник - някъде тя се случва веднъж на няколко години. През 2007 г. само два брака са сключени в с. Рабиша, по 1 в - с. Стакевци и в общинския център Бойница.

Има и нещо хубаво - увеличава се броят на завръщащите се в селата. Повечето от тях са живели в големите градове и след пенсионирането си се прибират по родните села. Малцина се връщат и от чужбина. В село Салаш, което се намира по границата със Сърбия и се очаква откриване на ГКПП, са се върнали 26 души, в с. Чифлик - до Белоградчик - 27. Най-много са се върнали в Слана бара до Видин - 75. Дори в най-отдалеченото село Раковица са записани 43 нови жители.

Интересна е динамиката на показателя " бракоразводи". Той също се увеличава. Като цяло във Видинска област са регистрирани 257 развода при 276 сключени брака. В Белоградчик са сключени 19 брака, а разводите са 21. В община Бойница са създадени 2 семейства, а са разтрогнати 4. Брегово удря всички по този показател - сключени 9 брака, а регистрирани 17 развода. В с. Чупрене - същата история - един брак и седем развода. В селата Големаново, Коста Перчево, Черно поле, Горни Лом няма сключени бракове, но има разводи. Младите не се харесват или не са научени да живеят заедно? Може би под тежестта на прехода се е сгромолясала и най-малката клетка на обществото - семейството. Тук думата имат народопсихолозите...

 

 

Ловеч

 

На 1 000 мъже се падат 46 жени повече

 

Мира ГАНЧЕВА

Жените в Ловешка област имат превес над мъжете, сочат данните към края на 2007 г., цитирани от Цветозария Гатева, директор на Териториалното статистическо бюро в Ловеч. Нежната половина от населението наброява 79 490, а противоположният пол - 75 978. Тоест, на 1 000 мъже в областта се падат 1 046 жени. Най-много са жените в община Угърчин - на 1 000 мъже се падат 1 112 жени, най-малко са в Тетевенско - на 1 000 мъже там има 1 017 жени.

От осемте общини в областта с преобладаващо селско население са половината от тях: Тетевен, Луковит, Угърчин, Ябланица. По прогнозни данни през 2025 година се очаква населението в цялата Ловешка област, което сега е 155 468 души, да се стопи с над 30 хил. души. Най-притеснителна е тенденцията на застаряване на населението. То е в резултат на няколко фактора: естественото му движение, нарастването на средната продължителност на живота, миграция. Всичко това води до промени във възрастовата структура в Ловешка област. Преобладават хората в трудоспособна възраст (58,3%), следват възрастните (27,2%) и на опашката са младежите (14,5%). Най-висока раждаемост отчита община Ябланица, където на 1 000 души се падат по 13,6 живородени деца. Най-малко са живородените деца в община Априлци - 4,7 на хиляда. От всички родени деца в областта през 2007 г. 692 са момичета, а момчетата са със 7 по-малко. 6 от бебетата през 2007 г. са родени от момичета под 15 години. През миналата година са починали 2 851 души, като по-висока е смъртността при мъжете, а на териториален принцип - в селата. Най-голям дял в смъртността се пада на болестите на органите на кръвообращението - 2 120 души. Коефициентът на детската смъртност е 7,3 на хиляда, което е под средния за страната. Починали са 10 деца, ненавършили една година. Тенденцията за съжителство без брак се наблюдава и в Ловешко. През 2007 г. са сключени 433 брака (с 15 по-малко от 2006 г.). Също с 15 по-малко са и разводите и през миналата година те са едва 26.