"BG Север" - брой 23 (17 - 23 юни 2011 г.)

 

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА   


 

Зеленогорски отново стана клиент на прокуратурата


Кметът и негови чиновници ощетили бюджета с половин милион

Колаж "BG Север"Ралица ПЕТРОВА

С близо половин милион лева е ощетен бюджетът на община Плевен след нарушения при провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки във връзка със строително-ремонтни дейности. За това е подаден сигнал до Окръжна прокуратура (ОП) - Плевен, още през юли 2009 г., научи "BG Север". В него са описани множество нарушения от длъжностни лица, чиито действия са довели до източване на общинската хазна с близо 430 000 лв. Далаверата е станала при оформянето на документацията за основни и текущи ремонти на общински пътища - длъжностни лица са издавали фалшиви фактури и протоколи с невярно съдържание, с цел да получат имотна облага. А в качеството си на кмет Найден Зеленогорски не е упражнил достатъчен контрол върху тях или умишлено си е затварял очите, твърдят запознати.
Въпреки че по сигнала е образувана преписка в ОП - Плевен, цели осем месеца по нея нямало никакво движение. Едва след този период прокурорът си направил отвод с мотива, че съпругата му работи в общинско предприятие и той бил заинтересован. Въпросът е защо чак след 8 месеца прокурорът си дава отвод, след като още в началото е бил наясно с обстоятелствата? Както и защо преписката е била разпределена на него, след като сред обществеността в Плевен е известен фактът, че той е в приятелски отношения с кмета Зеленогорски?
В последствие преписката, образувана като досъдебно производство срещу неизвестен извършител, е разпределена на друг прокурор. Заради явното бездействие на плевенската прокуратура обаче, е изпратена молба до главния прокурор - това досъдебно производство да бъде извършено в друг съдебен район. Така то се озовава в Окръжна прокуратура - Велико Търново. Вече повече от половин година обаче и там няма никакво движение по случая, поради което отново е изпратена жалба до Борис Велчев.
За нередности в община Плевен във връзка с обществени поръчки в областта на строителството плевенската прокуратура е била сезирана още през 2007 г. Сигналите тогава са за това, че консорциум, в който по това време членува зам.-кмет (въпреки законовите забрани), печели четири обществени поръчки. По случая е образувана предварителна проверка, за неин наблюдаващ прокурор е назначен отново обвинител, който нееднократно е декларирал близки и приятелски отношения с Найден Зеленогорски. От друга страна брачната половинка на прокурора се оказала адвокат във въпросния консорциум, спечелил четирите обществени поръчки. Като краен резултат преписката е прекратена и прокуратурата отказва да образува досъдебно производство с мотива, че няма данни за извършено престъпление.
Кметът Зеленогорски бе клиент на прокуратурата и през 2005 и 2006 г. заради незаконното назначаване на управителя на ДКЦ 2 д-р Владислав Дамянов. След като плевенската прокуратура се опита да потули случая, с постановление от 12.06. 2006 г. прокурорът от Върховна касационна прокуратура (ВКП) Матей Матев разпореди да бъде образувано досъдебно производство срещу градоначалника за извършено престъпление по чл. 282, ал.1 от Наказателния кодекс, който гласи: "Длъжностното лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни последици, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, т. 6 (да се заема определена държавна или обществена длъжност - б. а.) или пробация". Въпреки постановлението на ВКП обаче плевенската прокуратура отново отказа да образува досъдебно производство срещу Найден Зеленогорски.
 


Министър Сергей Игнатов:

Градоначалникът използва децата като маша за предизборни цели


Румен Петков очаква виновникът да бъде отстранен от длъжност

 

Румен Петков (вторият отляво) обяви, че подава трети сигнал срещу Зеленогорски в прокуратурата, сн. авторътРалица ПЕТРОВА
Министърът на образованието Сергей Игнатов отговори на питането на народния представител от Коалиция за България Румен Петков във връзка с използването на деца от детски градини в Плевен за политически предизборни кампании. На празника на Плевен бяха разпръснати картички, изработени от децата в забавачките, като на тях беше поставен поздрав от кмета Найден Зеленогорски, обявил вече кандидатурата си за нов мандат. "Съгласно чл. 37, ал. 5 от Закона за народната просвета кметът на общината сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските детски градини. В конкретния случай г-н Найден Зеленогорски е работодател на директорите на общинските детски градини в община Плевен и като такъв той е разпоредил устно да се изработят поздравителни картички за празника на гр. Плевен. Колкото до въпроса, поставен от вас - допустимо ли е принципно такава намеса в работата и в дейността на учебните заведения и детските градини от страна на представителите на държавната, местната и политическата власт за целите на политическата надпревара, ви информирам, че съгласно чл. 4, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини", се казва в отговора. По думите на министър Игнатов това, че инициативата на Найден Зеленогорски е след като е обявил кандидатурата си за кмет, тя може да се разглежда като скрита предизборна кампания.
Директорите на забавачките са запознали учителите с инициативата на градоначалника в неформален план - на работни съвещания, по време на разговори, като родителите не са били информирани, че децата им ще изработват картички, са показали проверките досега. Цялостната инспекция във всички плевенски детски градини ще приключи до края на юни, са уверенията на министър Игнатов. Ще бъдат направени задължителни предписания до директорите от началника на РИО - Плевен, за което ще бъде уведомен и кметът на общината.
"Молбата ми е да сигнализирате, независимо от какъв цвят е проявата, за да не допускаме българското училище да се превърне в арена на политически сблъсъци или да бъде маша, както в дадения случай, чрез децата за постигане на политически дивиденти", е призивът на министъра на образованието.
На база на отговорите на двамата министри - на социалните дейности и образованието Тотю Младенов и Сергей Игнатов, Румен Петков подготвя сигнал до прокуратурата. Това са абсолютно недопустими неща и трябва държавата да реагира с всичките си инструменти, за да сме с разбирането, че нашите деца ще бъдат пазени от подобна цинична употреба с много ясно изразени политически цели, каза депутатът. Това ще е третият сигнал от народния представител срещу Найден Зеленогорски. Първият е за корупционни практики в пътното строителство, а вторият - за корупция в общината и невзимане на мерки. "Надявам се трите сигнала да бъдат обединени и прокуратурата да предприеме мерки. Това обединяване трябва да доведе до недопускане да се влияе върху извършващите се проверки, което означава отстраняване от длъжност на кмета на Плевен", подчерта Румен Петков.
 


Районният съд в Плевен получи Много добър

 

Георги Милков връчи грамота на съдия Даниела Дилова, сн. авторътЕмилия КАРАБУЛЕВА
Районният съд в Плевен получи оценка "Много добър напредък" по проекта "Правосъдие близо до хората". Новината оповести пред журналисти ръководителят на проекта Георги Милков. Инициативата е на национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда и се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет. В присъствието на юристи, представители на граждански организации и на медиите Георги Милков връчи грамота на съдия Даниела Дилова, председател на Районен съд - Плевен.
"В града ни гражданското наблюдение стартира през януари тази година и приключи през февруари. Наблюдавана е работата на 20 съдии от Районния съд, при това не в кабинетите им, а там, където реално правораздават - в залите", подчерта Милков. Главната задача на наблюдението е да се проследи впечатлението, което оставя у гражданите прилагането на новоприети и изменени закони и достъпът на уязвими групи до правосъдие. Следени са механизмите, които гарантират публичност, отчетност и прозрачност на дейността на съда, дали е достъпна архитектурната среда, има и констатации за работата на съдебните заседатели.
В Районен съд - Плевен, се забелязва напредък в няколко посоки, обобщи Георги Милков. На първо място не са установени съществени пропуски по отношение приложението на двата основни процесуални кодекса - ГПК и НПК, което е много важно, защото това говори за начина, по който се водят съдебните процедури. Съдът показва голям напредък при постановяване и обявяване на съдебните актове на интернет страницата си, която е една от най-добрите от наблюдаваните по проекта 20 съдилища в страната. Районен съд - Плевен, е един от малкото наблюдавани местни партньори по проекта, който се съобрази и обяви начини за освобождаване от държавни такси, което е много деликатна тема, заяви Милков. Към позитивите в дейността на съда той прибави разпределението на делата със софтуер. Подобрение има и в архитектурната среда - достъпът на хора с трайни физически увреждания е значително подобрен, което обаче е до първия етаж. Направени са ремонти, а в последните няколко години са обновени и съдебните зали, е заключението на наблюдателите.
Сред препоръките към дейността на Районния съд е делата да бъдат насрочвани с нужната времева дистанция помежду им, както и да се въведе бонус за призовкарите като вид финансов стимул за всяка получена навреме покана за явяване в съда. Има какво да се желае още по отношение на създаването на повече физически удобства за гражданите и адвокатите, е установило гражданското наблюдение. Това, което даваме като препоръка, е да се прилага случайният подбор при избор на съдебни заседатели, каза още ръководителят на проекта "Правосъдие близо до хората". Според доклада няма напредък по отношение дейността на съдебните заседатели, а като "Добър" е записан напредъкът на Районен съд - Плевен, по отношение нивото на достъп до информация на хора с увреждания относно съда, неговата дейност, състав, администрация и т. н. Положително е, че има етична комисия, от месец февруари вече има и правила, които малко по малко започват да работят, заяви Георги Милков. Той обясни, че освен в Районен съд - Плевен, граждански наблюдатели са следили работата по прилагането на новите закони и на още две съдилища в региона - Районен съд - Червен бряг, и Районен съд - Левски. Те са получили съответно оценки "Добър" и "Много добър".
На 28 юни в София ще се състои национална работна среща по проекта, на която ще бъде представен и официалният обобщен доклад за страната.

 

върни се в НАЧАЛО