БИЗНЕС


 

За 60 години

 

АЕЦ Белене ще донесе 100 милиарда евро приход

 

Изграждането на централата ще съживи икономиката, сн. архивРумен ПЕТКОВ, народен представител от Коалиция за България

Нямам претенциите като някои мои колеги да разбирам от всичко. Но когато трябва да се вземат важни политически и държавнически решения за такива стратегически проекти като АЕЦ "Белене", политиците трябва да се съобразяват с мнението на специалистите. Водещите наши експерти в ядрената енергетика са категорични, че Втора атомна е необходима и изгодна за България.

На 28.01.2010 г. бе приет на технически съвет в НЕК техническият проект първа редакция (което е 95% готовност) и предаден в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за преглед, а на 27.05.2010 г. бе предадена втората редакция, което означава, че проектът е предаден 100%. До септември или октомври АЯР може да издаде строително разрешение.

Споразумението между "Атомстройекспорт" (АСЕ) и НЕК е удължено до 30.09.2010 г. и няма яснота дали и как ще продължи проектът.

При прекратяване на проекта АСЕ ще поиска по съдебен път неустойки около 1 млрд. евро (арбитражът е в Париж). Последствията от спирането на проекта ще окаже влияние и върху процеса за удължаване срока на експлоатация на АЕЦ "Козлодуй".

Стартиран е процесът за избор на консултант да направи пореден анализ за икономическата целесъобразност на проекта като първа стъпка и след това да изработи критерии за избор на стратегически инвеститори.

За този търг участват три банки - Ротшилд, Сосиете Дженерал и HSBC, които до 28.06.2010 г. трябва да подадат оферти.

За съжаление този процес ще продължи не по-малко от две години.

За да продължи изграждането по необходимия график, трябва

 

да се реши въпросът

за финансирането

на проекта. Този въпрос може да се реши, като НЕК/БЕХ получат кредит и запазят 51% държавно участие (този вариант е за предпочитане) или намалят драстично участието на държавата до 20% (това е странно) и привлекат инвеститори за останалите проценти, като за период от две години се реши финансирането (може и чрез самофинансиране от страна на АСЕ - 2 млрд. евро).

Защо е важно НЕК да запази 51%? Защото само тогава може да се спази условието на търга 30% от бюджета на проекта да се изразходват за български компании. 4 млрд. евро е цената на АСЕ и 1,3 млрд. евро допълнителни работи заплаща НЕК. Тези суми подлежат на ескалация както за АСЕ, така и за българските компании.

В този труден период за България изграждането на подобен обект е особено важно за запазване на икономическия и човешкия потенциал.

Трябва да се отбележи, че АЕЦ "Белене" има проектен живот 60 години експлоатация и за този период ще произведе 1 милиард мегаватчаса, което е равно на 100 милиарда евро (!!!) приход.

АЕЦ "Белене" е единствената реална възможност да се направи поносима цената на електроенергията за хората след влизането в сила от 01.01.2013 г. на задължителното заплащане на емисиите въглероден двуокис, азотни окиси, прах и други и изпълняване задължението през 2020 г. 16% от крайната електроенергия да е от възстановяеми енергийни източници (ВЕИ). Очакваната цена на тон въглероден двуокис е 35 - 50 евро. Един мегаватчас, произведен от лигнити, произвежда 1,1 - 1,3 тона въглероден двуокис.

В публичното пространство се тиражира по-евтиното построяване на седми блок в АЕЦ "Козлодуй". Това не е вярно и трябва да е ясно, че проектните проучвания и защита на ОВОС ще са най-малко 5 години, а търговското договаряне е не по-малко от 2 години. В момента този процес може да спре и двата проекта - реалния в Белене и бъдещия в Козлодуй.

 

АЕЦ "Белене" е върхово достижение

в областта на световната

атомна енергетика.

Реакторите, които ще се инсталират в АЕЦ "Белене", са ВВЕР (водоводни енергийни реактори с лека вода) тип В 466, които са трето поколение, както американския АР 1 000 и френския IPR 1 650. Трябва да се обърне сериозна внимание на факта, че това е единственият хибрид между западна и източна технологии - цялото управление като автоматика и електрическото оборудване е произведено във Франция и Германия. Тази хибридност показва, че в този ядрен блок е постигнато най-доброто съчетание на световната ядрена технология. Реакторите от трето поколение имат експлоатационен срок 60 години (например второ поколение, като реакторите в АЕЦ "Козлодуй", са с експлоатационен срок 30 години), на всички реакторни инсталации могат да се удължават сроковете на експлоатация с технически мероприятия.

Трябва да се има предвид, че в този момент в Европейската общност са лицензирани само френският и руският реактор трето поколение.

 

Цената

на АЕЦ "Белене",

сравнена със световните модели от този вид, които се строят в момента във Франция, Америка, Финландия и др., е значително по-ниска. Можем да направим сравнение между АЕЦ "Белене" и централа в Южна Флорида, САЩ, с реактори АР 1 000: АЕЦ "Белене" - два реактора, всеки с мощност 1 000 МВт и цена ЕРС - 3 997 260 000 евро; АЕЦ в Южна Флорида - два реактора, всеки с мощност 1 000 МВт и цена на ЕРС - 7 650 000 000 американски долара - разликата между двете идентични централи е повече от 40% в полза на Белене. Очакваната бюджетна цена, включваща ескалацията и цената на финансовия ресурс, е около 9 - 9,5 млрд. евро. За сравнение посоченият проект в Южна Флорида е с бюджет 22 млрд. американски долара (съобщението е от април т. г.).

 

Цената на 1 квт/час

произведена електроенергия е най-конкурентната спрямо всички останали видове електроенергия от ВЕЦ, ТЕЦ и т. н. Когато правим оценка на цената на електроенергията, трябва да направим следното уточнение: електроенергията, произведена от АЕЦ и ТЕЦ (работещ на кондензационен принцип) не се дотира, те произвеждат базовата енергия за държавата.

Днес цените на електроенергията са следните:

АЕЦ "Козлодуй" - себестойност 19 евро за МВт/час;

ТЕЦ "Марица Изток 2" - 32 - 35 евро за МВт/час;

ТЕЦ "Бобов дол" - 40 евро за МВт/час;

Вятър - 85 евро за МВт/час;

Вода - средно 70 евро за МВт/час;

Слънце - 390 евро за МВт/час;

Когенерация - 95 - 110 евро за МВт/ час.

От АЕЦ "Белене" себестойността се очаква да е 35 - 38 евро за МВт/час. Трябва да се има предвид, че след 01.01.2013 г. цената на произведената електроенергия от ТЕЦ заради задължителното заплащане на емисиите ще се получи 70 - 80 евро за МВт/час като себестойност.

 

Безопасност на АЕЦ "Белене",

сравнена със световните стандарти.

Това е единственият проект от трето поколение, който издържа падането на Боинг 747 - 500-тонен самолет (френският издържа А 330 - 250-тонен, а за американския трябва да се направят нови пресмятания, тази забележка е от NRC от октомври 2009 г.). Техническата обосновка за безопасността се контролира от RISKAUDIT (организация, съставена от агенциите за ядрено регулиране на Франция и Германия); вероятностният анализ на безопасността ниво 1 и 2 се контролират от Международната агенция за атомна енергия.

В проекта е решен въпросът за радиоактивните отпадъци - ниско и средноактивните ще се преработват в "Завод за преработка на радиоактивни отпадъци", отработеното ядрено гориво ще се съхранява на площадката 60 години (10 години в басейните до реакторите в херметичната зона и 50 години по сухия способ), технологиите за радиоактивните отпадъци е на NUKEM.

Стратегически, икономически

и социален ефект

от строителството на АЕЦ "Белене".

На площадката се планира да работят между 6 и 8 хиляди души в период от 4 - 5,5 години, а около 15 - 20 хиляди ще бъдат ангажирани в производството, преките вложения в икономиката ще бъдат от 1,5 до 2 милиарда евро. На територията на град Белене ще бъдат изградени 1 000 нови съвременни жилища за нуждите на инженерните специалисти от Русия, Франция, Германия, САЩ и България. Плевенска и Великотърновска област ще имат осезателен икономически растеж.

 

 

Сергей Станишев:

 

Провалът на енергийните проекти в България ще е отговорност на сегашното правителство

 

(Изявление на председателя на ПГ на КБ от парламентарната трибуна)

Добре си спомняте, че през септември миналата година министър-председателят имаше среща с руския премиер г-н Путин и заяви, че до ноември България ще изясни своите позиции по основните проекти, най-вече по "Белене" и по "Бургас - Александруполис", основавайки се на ясни аргументи - икономически, екологични, технически. Такива аргументи не са представени и до ден днешен. Няма яснота. Има обаче ясна линия на поведение на правителството, която води към прост краен резултат, негативен за нашата страна - в България да не се реализират тези стратегически проекти.

Много се говори за цената на "Белене". Искам да информирам Народното събрание и българските граждани, че, разбира се, е важно всеки един проект да бъде на максимално ниска цена, но нека направим съпоставка. Наскоро Русия подписа с Турция споразумение за изграждане на атомна електроцентрала на нейната територия. Стойността в Турция на един блок със същите капацитети като тези, които са предвидени за "Белене", е двойно по-висока. Това са факти и никой няма обяснение защо българското правителство се отказва и замразява проекта. Това е български проект, не руски, в който е планирано България да има 51%. Не е учудващо, че след противоречивите и негативни изказвания през есента, през октомври, стратегическият инвеститор, който беше избран от германска страна, водещата фирма RWE, се отказа от участие. Защото без яснота от правителството никой не би вложил сериозни пари в един такъв проект. Необяснимо е това, което се случва. Впрочем, може да се даде едно обяснение. Този, който работи срещу реализацията на "Белене" в България, лишава България от възможности. Първо - от възможността да има електроенергия, която е доста по-ниска от електроенергията, произвеждана от ТЕЦ-ове или възобновяеми източници. И това е от голямо значение за благосъстоянието на гражданите. Второ - да намали емисиите на въглероден двуокис, което е задължение и ангажимент на България пред ЕС и до 2020 г. трябва да направим много сериозни стъпки. Трето - лишава от възможността България в перспектива да бъде сериозен износител на ток в региона. И така както я кара правителството и мнозинството, ще я докараме до там, че България да внася ток от Турция. И това ще бъде отговорност на правителството, което бездейства и дава подобни сигнали.

Задавам въпрос - кой взема решенията в България? Българското правителство или някой друг отвън дава инструкции какви позиции да се заемат?

(Със съкращения)