ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА


 

Зеленогорски сгазил закона, излъгал Дянков за кредита

 

Финансовият министър потвърди, че му е подадена невярна информация

 

Румен Петков (вдясно) потвърди и на пресконференция в Плевен, че ще даде Найден Зеленогорски на прокурор, сн. “BG Север”Миналия петък народният представител от Коалиция за България Румен Петков отправи питане към финансовия министър Симеон Дянков във връзка с решението на общинския съвет да упълномощи кмета Найден Зеленогорски общината да изтегли 20-милионен кредит за оправяне на инфраструктурата. Публикуваме стенограмата от въпроса и отговора почти без редакторска намеса.

 

Председател Цецка Цачева: ... да преминем към изслушване на Симеон Дянков - заместник министър-председател и министър на финансите, който ще отговори първо на въпрос от народния представител Румен Петков относно информирането на министъра на финансите от кмета на община Плевен за поемане на общински дълг през 2010 г.

Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, моля да ми бъде отговорено дали кметът на община Плевен, спазвайки изискванията на писмо от Министерството на финансите (МФ) от 13 януари т. г. относно съставянето на бюджета на общините за 2010 г. съгласно чл. 11, алинеи 3 и 4 от Закона за общинските бюджети, е уведомил МФ за намерението на общината да поеме общински дълг през 2010 г.

Ако има заявено такова намерение, какъв е посоченият прогнозен размер на този дълг?

Защо задавам този въпрос? Защото от общинските съветници в Плевен и от служители в администрацията - разговори, които имам регулярно с тях по понятни причини, оставам с впечатлението, че кметът на община Плевен съзнателно е подвел МФ. В заявеното намерение на общината се цитира сумата от 15 милиона, ако не греша, разбира се. Ако греша, вие ще ме поправите. Решението на общинския съвет впоследствие, и то без това да е отразено в общинския бюджет, когато той е бил разглеждан и приеман, е за стойност от 20 милиона.

Въпросът е принципен в два аспекта. Първо, какъв е ресурсът на МФ да контролира адекватността и коректността на общините, след като те го информират за своите намерения? В случая ако това, което казвам, е вярно, повтарям, означава, че кметът на община Плевен съзнателно е подвел министъра на финансите и министерството, предоставяйки невярна информация. Тоест какъв е ресурсът на МФ да контролира изпълнението на тези ангажименти, които общините декларират, първо.

И второ, когато един кмет си позволява да подведе МФ, какви са мерките, които министерството и лично министърът предприемат, за да може да се спазва строга финансова дисциплина, от която, мисля вие сте убеден, че в момента се нуждаем?

Председател Цецка Цачева: За отговор - вицепремиерът Дянков.

Заместник министър-председател Симеон Дянков: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петков! Краткият отговор е - не! Решението на общинския съвет относно приемане на общинския бюджет за 2010 г. следва да съдържа информация, която изисква чл. 11 от Закона за общинския дълг: първо, максималния размер на новия общински дълг; второ, общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината; и трето, максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Общинският съвет - Плевен, е приел бюджета на общината с Решение № 836 от 29 януари 2010 г. В т. 7 от решението общинският съвет определя размера на разходите по обслужването през 2010 г. на поет дълг от общината през 2003 г. съгласно приложение към решението, включващо и максималния размер на дълга в края на бюджетната година.

В решението не е включена информация за размера на новия дълг, който общината възнамерява да поеме, и общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината.

В разпоредбите на чл. 11, ал. 4 от Закона за общинските бюджети е предвидено при предоставяне на проектобюджета за съответната година кметът да предоставя в Министерството на финансите и намеренията на общината за поемането на общински дълг.

В изготвения проектобюджет за 2010 г. на община Плевен тези намерения не са отразени по съответните параграфи. Вписването на конкретна информация за намеренията съгласно дадените указания на Министерството на финансите е направено от общината чрез Централния регистър на общински дълг към МФ по-късно.

В този срок общината е подала намеренията си за поемане на дългосрочен дълг през 2010 г. общо в размер на 15 млн. лв. Конкретно: през второто тримесечие - 6 млн. лв., през третото тримесечие - 6 млн. лв. и през четвъртото тримесечие - 3 млн. лв. Това са единствените данни, с които МФ разполага.

По закон, в отговор на последния ви въпрос, Министерството на финансите няма регламент, няма законов ресурс, който може по някакъв начин да определя или да събира повече информация и да налага съответно санкции на общини, които не изпълняват законовия ред, за който стана въпрос. Благодаря за вниманието.

Председател Цецка Цачева: Реплика.

Румен Петков: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Информацията, с която аз разполагам, е, че при обсъждането и приемането на бюджета за 2010 г. през м. февруари предложение за поемане на дългосрочен дълг не фигурира. Това, за съжаление, се потвърждава и от вас. Решението на общинския съвет предвижда усвояване на 20 млн. лв. Вие потвърдихте, че в намерението, което е депозирано при вас, кметът на общината заявява намерение за ползване на 15 милиона. Срокът за усвояване на дълга, посочен пред МФ, е до края на 2010 г., както потвърждавате и вие, а решението на общинския съвет фиксира срок до две години.

На следващо място, бих искал да отбележа, че от поисканата справка от лидера на социалистите в Плевен се вижда, че тя е подготвена на 7 юни, а е предоставена на 17 юни, тоест 10 дни след като е била изготвена. Това очевидно е направено, за да не се даде възможност областният управител да атакува решението за дълга пред съответните институции. По този начин община Плевен възпрепятства установяването на незаконосъобразността на решението, която може да бъде доказана, видно от изнесената и от вас, за съжаление, пак казвам, информация, както и от други обстоятелства, които не са предмет на кореспонденцията, която е установена в Плевен.

Какви изводи се налагат от комуникацията между община Плевен и МФ?

На първо място, министерството е систематично подвеждано за намеренията на община Плевен за поемане на дългосрочен дълг, с което по същество са обезсмислени функциите на изпълнителната власт.

Какво предприема Министерството на финансите в такива случаи? Считам, че трябва да се направят законови промени, за да има ресурс изпълнителната власт да осъществява ефективен контрол. Какво ще предприеме конкретно в този случай? Аз считам, че той трябва да бъде предоставен на прокуратурата заради това, че кметът на община Плевен си е позволил съзнателно да подведе МФ и грубо да погази изискванията на нормативната уредба. Лично аз ще сезирам прокуратурата за тези груби законови нарушения, като към сигнала, който ще предоставя, ще представя и стенограма от днешното заседание. Благодаря ви. "BG Север"

 

 

КонференциЯ

 

Социалистите анализират дейността си и започват подготовка за изборите

 

Любомир ПетковАни ПАВЛОВА

В събота, 26 юни, ще се проведе заседание на 44 Общинска конференция на БСП в Плевен. На него ще бъде обсъден политически доклад за састоянието и перспективите на структурата и подготовката за местните и президентските избори догодина. Ще бъде приета и политическа резолюция на форума.

Въпреки че БСП е в опозиция и на централно, и на местно ниво, плевенската организация остава най-голямата и най-организираната местна политическа структура, се казва в доклада. В него председателят на ОбС на БСП Любомир Петков изтъква, че въпреки трудностите продължават да се развиват определени позитивни тенденции, свързани с осъществяването на нови форми на организационна и политическа работа и привличането в нея на недостатъчно използван потенциал и влияние. "Тези тенденции дават надежда, че със следващи правилни политически действия БСП в Плевен може да възстанови и разшири доверието сред гражданите, които имат потребност от алтернативна политика и друг тип отговорност пред проблемите на обществото. Такава потребност започва да се усеща, макар и не толкова бързо, колкото е необходимо и полезно за гражданите. От нас се изисква да бъдем адекватни на променящата се политическа среда и достатъчно действени, за да превърнем възможните позитиви в реално доверие и подкрепа за БСП и левицата", е записано в документа.

На конференцията социалистите ще обсъждат конкретни мерки за организационно-политическата си дейност за предстоящите избори. Предстои изграждането на предизборен център, приемане на план за работата му и определяне на конкретните етапи и срокове в предизборната дейност. Формулата за участие в местния вот, кандидатът за кмет на община Плевен и листата за общински съветници ще бъдат утвърдени през месец юни 2011 г.