БИЗНЕС


 

Излизаме от кризата по-бързо от развитите държави в Европа

 

Сухата статистика не отчита бедността на хората, показват данните

 

Емилия КАРАБУЛЕВА

Още 3 - 4 години ще ни влачи икономическата криза. По-труден ще бъде обаче процесът на възстановяване след спадовете в обемите, производителността, след загубата на пазари, партньори и човешки ресурс. Поне така смятат повечето икономисти в България, в чиито изявления вече се прокрадват нотки на оптимизъм. Всъщност, положителната промяна идва от световните финансови пазари, където постоянният срив допреди месеци вече достигна своето дъно. След рекордно ниските стойности, през март т. г. бе отбелязано повишение. Това стана постоянна тенденция, а финансистите си отдъхнаха. Дори вече се говори за началото на период на възстановяване на световната икономика. Никой обаче не се наема да прогнозира - колко дълго ще продължи той.

Интересното в случая е, че противно на логиката очакванията са България да се стабилизира по-бързо от развитите икономики в Европа. Този извод се налага заради отсъствието в страната на силни инвестиционни банки, както и заради доста по-слабото нарушаване на стоково-паричния баланс. Не на последно място се поставя и пригодността на фирмите ни да оцеляват в тежки ситуации, дори и сега те не са загубили своята маневреност, своята готовност да се преструктурират, но да останат на пазара. Лошото е, че в момент на криза част от бизнеса се премести в сивия сектор - било за да си спести данъци, било за да реализира някакви печалби, в крайна сметка у нас това е борба за оцеляване, а предприемачите ни добре я владеят.

Икономистите не крият, че прогнозите за следващите няколко години са доста трудни и рисковани. За България по-голяма яснота се очаква около два месеца след парламентарните избори, през есента, когато предприемачите ще разберат дали заделените средства, резервите им могат да стигнат до края на годината. Като цяло за страната очакванията са в края на 2009 г. да отбележим спад в икономическия растеж от порядъка на 3,5%. Данните показват, че в момента около 30% от производствените мощности у нас са спрели. Най-вероятно през следващите три години те няма да могат да се използват напълно, дори и статистиката да отчете положителен растеж.

Друг сериозен проблем през възстановяването на икономиката ни в бъдеще е отливът на частни капитали. Намаляването на растежа, заедно с бягството на капитали от страната, формира бюджетен дефицит, който за радост тук не е много голям, дори има изгледи да постигнем малко излишък, коментират икономисти.

Освен това, през изтеклата седмица от статистиката обявиха, че в България има рецесия. Това означава свиване на икономиката в две последователни тримесечия. Спадът на брутния вътрешен продукт за първото тримесечие на тази година спрямо последната четвърт на 2008 г. е 5%, показват данните. Пак според тях търговският дефицит, който се увеличава с 284 млн. лв., е бил компенсиран от правителствените разходи. Ако може да се вярва на статистиката, то излиза, че България в момента е в по-добри позиции от други развити икономики в Европа. А това налага оптимистичния извод, че измъкването ни от кризата ще бъде по-бързо. Пак през тази седмица анализатори обявиха, че на ЕС ще са нужни поне десетина години за туширане на последиците от кризата.

Дори и финансистите обаче признават, че най-големият проблем по време на кризата е високата безработица. В отделни градове на страната нивата й достигнаха до 20 - 30%, отчетено беше рязко снижаване на стандарта на живот. Ако на социалните проблеми на хората не се обърне специално внимание, дори да се възстановят икономическият растеж и другите показатели, населението ни още дълго ще живее бедно, без надежди за подобряване на условията на живот, коментират анализаторите.

 

 

Унищожиха 50 дка с пшеница заради спор кой да жъне

 

Момчил ИВАНОВ

Масив от 50 декара с пшеница край монтанското село Септемврийци е бил разоран нелегално през нощта в края на миналата седмица, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. По този начин житото, което още не е било узряло, е унищожено напълно.

Кметът на община Вълчедръм Иван Барзин съобщи, че нивата е собственост на Красимир Богданов от с. Семтемврийци, който я е засял и отглеждал. Претенции за същата нива имала и фирма "Спринг" ООД, която е един от най-големите арендатори на земя в района на община Вълчедръм. Собствениците на фирмата имали устна уговорка за размени на ниви с Красимир Богданов, но до конкретно споразумение между тях не се стигнало. След жалби до Барзин от двете страни той разпоредил да жъне Богданов, тъй като земята е негова и той е обработвал нивата. Барзин препоръчал на представителите на фирма "Спринг" да докажат по съдебен ред твърденията си, че са давали торове, семена и гориво на Богданов, за да обработва нивата. Областната дирекция на МВР в Монтана е започнала разследване по случая, съобщиха от дирекцията.

 

 

61 518 декара поразени от градушка в Монтанско

 

Симеон НИКОЛОВ

След оглед на ниви, лозя и градини в Монтанско, комисия от Областната земеделска служба и от общините в региона е установила, че градушката, която падна на 2 юни, е поразила 61 582 дка с насаждения. На 100 процента са унищожени 18 949 декара с царевица, слънчоглед и пшеница.

Най-силно са засегнати нивите и градините в общините Якимово и Вълчедръм. Поражения има в землищата на селата Якимово, Долно Церовене, Дългоделци, Доктор Йосифово, Черни връх, Бъзовец и това на град Вълчедръм. От земеделските култури най-силно са пострадали царевицата и слънчогледа. Повечето от нивите не са застраховани, но тези, които са, ще могат да получат компенсации от застрахователите, обявиха от земеделската служба.

 

 

ГАБРОВО

 

Кметът се жали до ВАС за газификацията

 

Сагата с газификацията на Габрово продължава с години

Мариана ДИМИТРОВА

Със свое решение от 1 юни Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) прекрати процедурата за отнемане на издадените на габровското газификационно дружество "Централгаз" лицензии.

В решението на комисията е записано, че приема внесения план-график на дружеството за газификация на Габрово, като дава срок за изпълнението му до 31 декември 2009 г. Според плана през септември в града трябва да се строи газопровод и да се полагат тръби. А още през този месец трябва да стартират конкретни действия като подготовка за строително-монтажни работи по проекта, съгласувателни процедури.

Проблемът с газификацията в града на Рачо Ковача е от години и няма аналог в страната. В един момент Габрово се оказа в абсурдната ситуация да има две дружества - "Централгаз" и "Овергаз" да имат лицензии за газификацията на града, а такава все още да няма.

Въпреки че местната община има 33 на сто акции в "Централгаз" от една година тя прави безуспешни опити да свика общо събрание.

Сега с решението на ДКЕВР автоматично се изключва участието на компанията "Овергаз", която бе започнала газификация на града преди близо 2 години. След решение на Върховния административен съд (ВАС), който върна лиценза на "Централгаз" на 23 май 2008 г., компанията стопира започнатото. В същото време никакви действия по газификацията не предприе и "Централгаз".

Преди това дълго време се водиха спорове кой да газифицира града. Желаещи инвеститори имаше, дори пак чрез съда се надпреварваха кой да е пръв. Въпросът сега е: кой не желае да се газифицира Габрово?

Сагата с газификацията на града се точи повече от 10 години. Дори веднъж вече "Централгаз" направи първа копка на газопровода, но ентусиазмът бързо секна. През това време не само повече от половин България вече е на синьо гориво, но и 5 - 6 севлиевски села се топлят на газ. Не закъсня и ответната реакция. Жалба до ВАС внася община Габрово по казуса с газификационното дружество "Централгаз". Поводът е решението на ДКЕВР, с което тя отмени процедурата за отнемането на лиценза на "Централгаз" и прие план-график за газификацията на Габрово, предложен от газификационното дружество до края на годината.

"Длъжен съм да направя всичко възможно, за да защитя интересите на града. В жалбата претендирам за правен интерес от оспорването на решението на ДКЕВР, доколкото община Габрово представлява интересите на местната общност като потърпевша от липсата на газ. Не бива да се забравя и правото на общината като ключов голям консуматор. В този момент, в който в града има газификация, публични сгради, в това число училища, общината има интерес те бързо да бъдат газифицирани не само с оглед икономията на средства, но и за опазването на околната среда. Претендирам, че решението на ДКЕВР е напълно необосновано. Най-вече предвид факта, че само през миналата година самата комисия в хода на неколкократно извършени проверки е установила, че дружеството "Централгаз" дори не е започнало да извършва каквито и да било дейности по изпълнението на задълженията си, които има по лицензиите - за разпределение на природен газ и обществено снабдяване с него. Дори напротив - самата комисия е констатирала, че лицензиантът няма сключен договор за доставка на природен газ с "Булгаргаз". И тези констатации са направени на осмата година след лицензирането на "Централгаз" за дейността по разпределение на природен газ", коментира габровският кмет.

Той припомни, че първоначално на дружеството лицензия е издадена на 14 февруари 2001 г. В последствие съгласно Закона за енергетиката служебно са му издадени през 2004 г. и другите две лицензии. Според Закона за енергетиката трябва да се прекрати лицензията, ако лицензиантът не упражнявал дейност за период повече от една година. В случая с "Централгаз" те са осем.

Друг странен момент в настоящото решение на ДКЕВР е, че одобрява план-схемата за газификация на Габрово, а такава вече има приета от местния общински съвет. Одобряването на новата влизала в противоречие със Закона за устройство на територията.

Кметът е категоричен, че ще изпрати писма до всички отговорни институции.

 

 

Правят нови пластмасови съдове за пречистване на отпадни води

 

Фирмата възнамерява да затвори цикъла на производство

Мира ГАНЧЕВА

Проект за производство на съдове от пластмаса, които ще се използват за пречистване на отпадни води, реализира ловешката фирма "Феникс Инверс", съобщи директорът на дружеството Михаил Михайлов. Проектът се осъществява съвместно с белгийската фирма "Бил Алфа Форум" и е единствен по рода си в Източна Европа. Стойността му е 2,5 млн. евро, а реализацията е започнала през август м. г. Съдовете, които се произвеждат, представляват специална система, в която се събира отпадна или дъждовна вода, пречиства се чрез микроорганизми и може да се използва за миене и поливане. Очаква се ефективността да бъде до 98%. Водата няма да става единствено за пиене. Пречистването на водата се осъществява чрез микроорганизми и преминава през редица анаеробни и аеробни процеси при затворен цикъл - инсталациите ще бъдат монтирани на 50 - 60 см под земята и водата ще достига до тях по естествен път. Нагледно казано, вода от канализацията, пълна с фекалии и други органични и неорганични отпадъци, ще бъде връщана отново в нормална употреба в напълно чист вид и без почти никакви количества загуби. Инсталациите за ротационно леене, както е професионалният им термин, са произведени от пластмасов материал и са много икономични, тъй като, по предварителни сметки за микроорганизмите, необходими за пречиствателните процеси, ще са необходими харчове в порядъка на около 20 евро годишно, а тяхното почистване ще става веднъж на 3 - 4 години. Нужният персонал при този проект варира от 4 до 100 човека. Партньорите от Ловеч и Белгия имат идеята за бъдещ по-мащабен проект, включващ около 1 000 човека работна ръка и позволяващ още по-богата гама производство.

"Идеята ни е сами да правим и материала, от който се правят съдовете, и по този начин да затворим цикъла на производство. В момента монтираме специална мелница за обработка на сурова пластмаса, която е в основата на направата на съдовете", обясни Михаил Михайлов. По думите му освен пречиствателните съдове, се произвеждат и пластмасови бариери, съдове за разделно събиране и др.

 

 

Данъчните длъжници пак голи и боси

 

Симеон ИВАНОВ

Публичен бюлетин с имената на 476 длъжници оповести Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Монтана. Всеки от включените в бюлетина некоректни платци дължи над 5 000 лв. за данъци и осигуровки. От данъчната дирекция заявиха, че 447 от длъжниците са предадени на Агенцията за държавни вземания за предприемане на мерки срещу тях. На 286 от длъжниците е забранено да напускат страната, на 89 са отнети лицензите за извършване на определени дейности.

Публичният бюлетин на некоректните данъкоплатци и осигурители съдържа 2 списъка. В първия попадат длъжници, които нямат имущество или сметки в банки на свое име и няма върху какво да се наложи обезпечение. В този списък фигурират 387 души. Във втория списък попадат длъжници, които имат имущество или банкови сметки. В него са записани 89 души. Върху имуществото и сметките им е наложено пълно или частично обезпечение, уточниха от данъчната дирекция в Монтана.

Както обикновено, 80 на сто от длъжниците се оказват голи и боси и данъчните няма какво да вземат от тях!? Странно е как всеки от тези хора е натрупал дългове по десетки хиляди, а някои и по стотици?

 

 

Платена публикация

 

Уважаеми партньори,

Възползвайте се от специалните ни условия за финансиране на налични автомобили от склад!

В условията на тежка икономическа криза възможностите и ресурсите на малките и средни предприятия често са силно ограничени. Ние от Volkswagen Лекотоварни автомобили знаем това и няма да позволим бизнесът ви да страда.

В наше лице ще намерите надежден партньор, който ще ви предложи богат избор на висококачествени автомобили за работа с незабавна доставка и на невероятни цени! Но това не е всичко. За да улесним напълно вашия бизнес, ще ви подпомогнем като ви предоставим изключително изгодни условия за финансирането на избрания от вас лекотоварен автомобил с лизинг директно от Порше Лизинг БГ.

Специалните ни предложения за наличните лекотоварни модели от склад, както и пълната гама от възможности за финансирането на автомобилите, можете да получите като се свържете с вашето дилърство - Фолксваген център Плевен. ул. "Сторгозия" 193, тел.: 064 / 88 87 94

За повече информация относно складовата ни наличност по позиции, моля посетете нашия интернет сайт: www.vwn.bg

С уважение,

Вашият екип

Volkswagen Лекотоварни aвтомобили