БИЗНЕС


 

Отпускат 210 млн. лв. за проекти по ОП Конкурентоспособност

 

Информационната кампанията за бизнеса се провежда в 21 града

 

Информационният ден се проведе в зала Плевен, сн. авторътЕмилия КАРАБУЛЕВА

Плевен бе четвъртият от градовете след Враца, Монтана и Видин, където бе проведена информационна среща по повод откритите пет нови процедури за кандидатстване по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Средствата, отпуснати за финансиране на процедурите, възлизат на 210 млн. лв. За начините на кандидатстване, за допустимите сектори и за допустимите дейности, за разходите, как да попълнят документите и декларациите, са били най-често задаваните въпроси от страна на бизнеса на информационните дни. Това обясни пред журналисти Филип Крумов, държавен експерт в дирекция "Европейски фондове по конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, малко преди началото на срещата в Плевен. Той допълни, че това е най-голямата кампания досега, организирана за разяснителна дейност по процедурите, и обхваща 21 града в страната.

В продължение на три години работа от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия са успели да идентифицират някои трудности пред бенефициентите. Един от най-съществените проблеми е големият процент на отпаднали проектни предложения на етап "Административна оценка". Взети са адекватни мерки за отстраняване на този проблем, въведена е процедура, която позволява на бенефициента в момента на подаване на предложението да изиска административна проверка на своя проект. В случай, че се установи липса на някой документ, то той своевременно да бъде набавен. "Моят съвет към предприемачите е да не чакат последния момент за представяне на проектопредложенията си, по възможност да ги внесат поне седмица по-рано, за да бъдат отстранени евентуални нередности. Надяваме се по този начин много голям процент от проектите да достигнат до същинската фаза", обясни Филип Крумов.

В продължение на шест часа представителите на бизнеса в Плевен имаха възможност да се запознаят с условията и необходимите документи за участие в следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", "Технологична модернизация в големи предприятия", "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги", "Подкрепа за създаване на технологични паркове".

Информационният ден се проведе в зала "Плевен" на областната управа. Срещата с бизнеса бе открита от областния управител Иван Новкиришки. От Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявиха, че пълният пакет документи и насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

 

 

В региона няма мандри, които работят с растителни мазнини

 

Поля ТОМОВА

Нито една от шестте мандри в Плевенско не влагат в продуктите си растителни мазнини, съобщиха от ДВСК - Плевен. Затова те не трябва да измислят нови имена на продуктите си, каквото е нареждането на земеделското министерство. Преди седмица лично аграрният министър даде идеи за имена на продуктите, които съдържат растителни мазнини. Тези продукти вече нямат право да се наричат мляко, сирене или кашкавал, защото по този начин заблуждават клиента. Крайният срок за мандрите, които влагат палмово масло или други такива субстанции, да сменят имената на продукцията си, е 18 юни.

Много от производителите обаче не са съгласни с новите изисквания. Затова десетина от тях, повечето от Ловешко, искат спешна среща с министъра. "Не може да влагаме един процент само растителна мазнина и да не можем да наричаме продукта си сирене. Това е недомислица, която ще доведе единствено до хаос на пазара и загуби за производителите", твърдят млекарите.

Засега те не знаят какви санкции ще понесат, ако не изпълнят новото нареждане. Освен това не са сигурни, че има нормативна уредба за това. "Това е поредната приумица на министъра, май е повече PR-акция, отколкото грижа за здравето на потребителите", твърдят производители.

 

 

Двама от Плевен с годишен доход над 5 000 000 лева

 

Ани ПАВЛОВА

Общо 20 244 годишни данъчни декларации за облагане на доходите са приети в офиса на НАП - Плевен, съобщават от там. В сравнение с предходната година те са с над 600 повече. И в плевенския офис на НАП е нараснал интересът към подаването на декларации по електронен път - 1 184 граждани се се възползвали от този алтернативен начин за деклариране на доходите, придобити през 2009 г., което е с 530 души в повече от миналата година, показва статистиката на приходната агенция.

Декларациите, изпратени по пощата или подадени в пощенските клонове, са общо над четири хиляди, в това число и 2 500 броя с пощенско клеймо - 29 - 30 април (крайния срок). Техният брой е съпоставим с получените по пощата през 2009 г.

Двама души са посочили в данъчните си декларации, че имат да довнасят над 500 хил. лв. данък, което означава, че те са декларирали годишен доход по над 5 млн. лв. Декларациите им са подадени по интернет, за което ползват и 10% отстъпка от дължимия годишен данък, и същият е внесен в законоустановения срок. Така към 31 май 2010 г. приходите от Данък върху доходите на физически лица от свободни професии и граждански договори са 2,7 милиона лева, което е с над един милион в повече в сравнение с 31 май 2009 г., а годишният план за 2010 г. по този вид приход е преизпълнен със 17%.

Неподаването в срок на годишна данъчна декларация от физическо лице се санкционира с глоба до 500 лв. Ако посочените в декларацията данни са неточни и водят до освобождаването от данък или намаляването му, глобата е до 1 000 лв.

 

 

Спад на лихвите очакват банкери

 

Еми СТАЛЕВА

Очакваме спад на лихвените проценти по кредити и депозити. Таксите и комисионните обаче няма да се променят, защото банките имат доста разходи по акредитиране, по дебитни карти и др., прогнозират финансисти.

Промените в лихвените проценти отразяват ситуацията на пазара - постоянно увеличаване на лошите кредити, застой в бизнеса, което предполага спокойното отлежаване на паричен ресурс в банките и натрупването му с течение на времето.

Банкерите се оплакват, че поверените им финансови институции започват да се превръщат в агенции за недвижими имоти. Напоследък се забелязва задръстване на пазара, нищо не се продава, а данъчните власти също излязоха с автомобили, яхти, хотели на длъжници. Финансистите прогнозират, че ако натрупването на движима и недвижима собственост за продажба продължи, то цените на имотите ще спаднат още през следващите месеци.

Очакванията са лихвите по депозитите да падат по-бавно и плавно. По-ниските нива ще бъдат начислявани само на новите депозити, същото се отнася и за кредитите. Ако вече имате сключен договор с банката, новите условия няма да ви засегнат, обясниха финансисти.

Върху нивата на лихвените проценти ще се отразят и резултатите от ревизията по Евростат, която предстои. Ако проверката от ЕК установи нарушения, то може да се очаква намаляване на кредитния рейтинг на страната. Ефектът ще бъде отблъскване на чуждите инвеститори. А това пък означава, че лихвените проценти може да тръгнат нагоре. Но при запазване на настоящите условия прогнозите сочат спад, коментират от банките. Оттам допълват, че постепенно ще се завишават изискванията към клиентите.

 

 

Отвориха осем мерки за селските райони

 

Ралица ИВАНОВА

Вече започна приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). До този момент са договорени над 30% от средствата по програмата и са усвоени близо 20% от тях. Мерките са осем: 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите", 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране", 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи", 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".

По мярка 142 "Създаване на организации на производители" заявленията ще могат да се подават до края на годината. По мярка 112 "Създаване на стопанства за млади фермери", както и за покупка на земеделска техника по мярка 121 "Модернизиране на земеделски стопанства" няма да се приемат проекти. Приемът по други 4 мерки ще бъде възобновен от 1 септември - 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания, 313 "Насърчаване на туристическите дейности", 321 "Основни услуги за населението в селските райони" и 322 "Обновяване и развитие на населените места".

По публичните мерки вече може да се кандидатства и за реставрирането на църкви, изграждането на олтари, реставриране на икони. Бенефициенти могат да бъдат местните подразделения на различните вероизповедания, не само на Българската православна църква.

 

 

Крайни срокове

 

20.06.2010

* Телефонният или телекомуникационен оператор трябва да декларират за май 2010 г. направените залози и данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка.

Данъчно задължено лице, което не подаде декларация по ЗКПО, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв. (чл.261 от ЗДДС).

* Краен срок, в който телефонният или телекомуникационен оператор трябва да внесе за май 2010 г. данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка.

За неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в съответния закон (чл.175 от ДОПК)

* Краен срок, в който регистрираните по ЗДДС лица трябва да издадат протокол за ВОП, ако данъчното събитие е възникнало през май 2010 г. и ако до 15 май 2010 не е издадена фактура от доставчика.

Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 200 до 2500 лв. (чл.182 от КТ).