КОНФЛИКТИ


 

Стотици кооператори въстанаха срещу бившия си председател

 

Земеделското стопанство в Обнова блокирано заради съдебни саги

 

От неразбориите страдат най-вече хората, чиято земя е в стопанството, сн. авторътПоля ТОМОВА

Стотици жители на село Обнова излязоха на протест заради проблеми в земеделска кооперация "Единство". Кооперацията има около 1 700 член-кооператори и над 19 хиляди дка плородна земя. Черноземът в Обнова е един от най-добрите в региона. На него се отглеждат различни култури - рапица, слънчоглед, пшеница... Сега обаче работата на кооперацията е блокирана заради съдебни дела и неразбории. Близо осем години "Единство" се ръководи от Стефан Георгиев. Хората обаче са недоволни от неговата работа, тъй като "този човек действаше абсолютно самолично, неговата цел беше единствено да доведе кооперацията до пълен фалит и да стане едноличен арендатор на цялата земя", твърдят хората. И добавят, че докато Георгиев е бил председател на кооперацията, много хора са се отказали и "близо 10 хиляди декара отидоха в "Октопода".

Затова на 21 ноември миналата година се прави общо събрание, което избира нов председател на кооперацията - Светослав Минчев. Той е избран с голямо мнозинство и за пръв път на такова събрание се събират почти 200 от член-кооператорите. Спазват всичко според Закона за кооперациите. Оказва се обаче, че нищо не могат да направят. Анатоли Генов, който е зет на Стефан Георгиев, оспорва в съда решението на общото събрание и избора на нов председател. Хората в Обнова твърдят, че Анатоли Генов е изкупувал почти цялата продукция на кооперацията и всъщност двойката зет - тъст е вършела каквото си иска, без управителният съвет и член-кооператорите да знаят какво се случва с продукцията. В исковата молба до Районен съд - гр. Левски, Генов твърди, че общото събрание е незаконосъобразно, както и че не били допуснати, за да гласуват, няколко член-кооператори. След исковата молба следват и неприятностите за кооперацията. Първо - отказ за регистрация в търговския регистър, тъй като на практика на книга до решението на съда председател на кооперацията е Георгиев. "След този отказ на практика за всяко нещо трябва подписа и на стария председател. Това пречи на работата ни, защото е свързано с банковите сметки на кооперацията, които не можем да ползваме без него, с покупката на семена, торове, всичко, със заплатите на хората", каза новият председател Светослав Минчев. На практика кооперацията се оказва с двама председатели - единият Минчев, избран на три общи събрания от хората, и другият - Георгиев. Вече има и решение на Районен съд - Левски, според което общото събрание на кооперацията, избрало Минчев, е обявено за нелегитимно. Парадоксалното в случая е, че по този начин на практика председател на "Единство 93" е човекът, когото хората не искат - Стефан Георгиев. Въпреки усилията им да го открият, той не отговаря на мобилния си телефон, за да обясни защо упорства да бъде председател при положение, че член-кооператорите не го желаят. Нещо повече, хората от Обнова твърдят, че "този човек явно се облагодетелства от този пост и това, което получава". Според тях по негово време добивите са занижени, а калкулацията - завишена. Сега в сметките на кооперацията има пари, които хората трудно могат да ползват за прибиране на реколтата. "Всичко - семена, торове, сме взели на кредит от фирми. Сега при прибирането трябва първо на тези фирми да връщаме", обясни Минчев. Хората искат избраният от тях председател да си поеме работата. Твърдят, че ако Георгиев отново оглави кооперацията, ще я напуснат. "Хората го виждат как търгува, как продава продукцията, той стана като едноличен собственик на тази кооперация. В закона и устава на кооперацията е записано, че тя се управлява от общо събрание, което се провежда всяка година, а той тези неща не ги спазваше, нарушаваше устава", казва Божидар Евтимов.

Сега новото ръководство на кооперацията обжалва решението на Районен съд - гр. Левски, пред Окръжен съд - Плевен. Докато стане ясно решението обаче, на практика "Единство 93" не може да работи нормално. От което страдат най-вече хората, чиято земя е в стопанството. Те подозират, че всичко, което се случва, има една цел - земята им, която е една от най-плодородните в региона, да отиде в други ръце.

 

Собственици на имот в центъра на Плевен се хванаха за гушите

 

Търговската сграда на Илия Мончев пустее, загубите се трупат

 

Промени в архитектурния проект станаха ябълката на раздора, сн. авторътЕмилия КАРАБУЛЕВА

Вече близо година и половина новопостроената сграда на площад "Свобода" 1 (срещу хотел "Ростов") стои затворена. При нормални обстоятелства търговските площи трябваше да започнат да функционират още през февруари м. г., когато бяха издадени всички документи за сградата. Това обаче не се случи, защото един от собствениците - ЕТ "Криста-75 - Красимира Едрева", е подала жалба в съда, че са били направени съществени промени в архитектурния проект на сградата без нейното съгласие. Едрева притежава два магазина в сградата с площ от 25 кв. м, другите собственици казват, че не искала да се монтират ескалатори за придвижване на горните етажи, за да няма конкуренция. По-късно началникът на РДНСК одобрява поисканите от жалбоподателката промени, т. е. връщане към първоначалния проект на сградата, срещу което пък скачат другите собственици.

През февруари м. г. Илия Мончев, който притежава по-голямата част от площите на "Свобода" 1, подава жалба в Административния съд (АС) в Плевен срещу заповедта на началника на РДНСК. "В заповедта не са посочени и изброени кои са писмените доказателства, приложени към административната преписка, които са разгледани и обсъдени от административния орган и са го мотивирали да издаде обжалваната заповед. Към жалбите на ЕТ "Криста 75 - Красимира Едрева" липсва препис за заинтересованата страна, преписи от жалбите не са ми връчвани и не ми е давана възможност да взема становище по тях, както и да представя доказателства", пише в жалбата си до съда Илия Мончев. Там се твърди още, че въпросните изменения на проекта са извършени в периода юни - август 2007 г., а ЕТ "Криста-75" е придобила вещни права върху част от имота през февруари 2008 г. или около 7 месеца по-късно от извършването им. Освен това Мончев пише, че жалбоподателката е знаела за извършването на измененията на проекта, но не е възразила веднага.

По-късно спорът на собствениците се пренесе във Върховния административен съд, който пък отмени решението на АС в Плевен. С него беше отхвърлена като неоснователна жалбата на Илия Мончев в защита на интересите на 15-те собственици на търговските площи. В крайна сметка Върховният съд върна делото за ново разглеждане от друг състав на АС в Плевен, като даде конкретни указания.

Така се стигна до скандалното заседание на 9 юни т. г., когато страните по казуса едва не се хванаха за гушите. От представената съдебно-техническа експертиза не стана ясно колко и какви изменения са били направени в хода на строителните работи на сградата, водеше се спор два или три проекта за обекта има в крайна сметка. Липсваше прецизност, затова съдът поиска по експертизата да се поработи още и тя да бъде представена с изпълнение на указанията в края на септември, когато делото ще продължи.

Собственик на земята на сградата е РПК "Наркооп", тя е шестетажна, вътре са разположени офиси, търговски площи, ще отвори врати и заведение. Предварителните разчети показват, че от забавянето на процедурите по откриване на обекта собствениците губят месечно по 12 хил. евро. Освен това около 60 души още не са заели работните си места.

 

 

Темида

 

Увеличава се броят на делата на длъжници към банки и ТЕЦ

 

Еми СТАЛЕВА

Продължава да се увеличава броят на частните граждански дела на длъжници към банки, както и за борчове към ТЕЦ-а, ЧЕЗ, ВиК и др. Общо за периода от 1 януари до 31 май т. г. в Районния съд в Плевен са разгледани и решени 949 дела. По наказателните от общ характер дела са постановени 415 присъди. Осъдени са 594 лица. Това съобщи съдия Светослава Цонева, пресаташе на Районния съд в Плевен.

От 415-те дела, приключили с присъди, осъдителните са 330, с тях са наказани 452 лица. 85 са оправдателните присъди, по тях са били освободени от отговорност 142 лица.

От осъдителните присъди, общо 330 броя, реално на лишаване от свобода са осъдени 334 лица, а условно - 118. Реалните осъдителни присъди, където се включва и пробацията, са 232, а условните - 98.

Със споразумения, което означава прекратяване на производството, налагане на наказание на съответния извършител, без да се минава по общия ред на разглеждане на делото, са приключили 510 дела за петмесечния период на т. г. Осъдени са били 606 лица, от тях реално в затвора са пратени 455 лица, а условно наказание са получили 151, съобщи съдия Цонева.

Общо за петмесечния период в Районния съд в Плевен са осъдени 1 225 души по всички видове производства. По делата са работили 9 съдии. За второто шестмесечие на 2009 г. Плевенският районен съд беше на трето място по натовареност в страната след София и Варна, обяви пресаташето. Най-често в инстанцията се гледат казуси за кражби и грабежи. След тях се нареждат делата на пияни шофьори или за управление на МПС без документ. На трето място са делата за държане на наркотици, информира съдия Цонева.