ТЕМА


Плевен става все по-прашен град

 

Българите се връщат към един от основните замърсители на въздуха - твърдото гориво

 

Ралица ПЕТРОВА

С всяка изминала година Плевен се превръща във все по-запрашен град. В доклада за състоянието на околната среда за миналата година, изготвен от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ), е отчетена тенденция към увеличаване на нивата на фините прахови частици във въздуха. Въпреки че в повечето случаи те са под допустимата норма, в определени периоди, особено в горещините, я превишават, дори и минимално. През лятото прахът се разнася от автомобилите, през зимата основни "виновници" са печките на твърдо гориво, казва шефът на РИОСВ - Плевен, Валентин Кашев. С праха няма справяне докато не започнат да се мият редовно улиците, допълва той. Но обяснява, че това е типично за по-големите градове.

Практика в много европейски страни е камионите на строителните фирми да се мият преди да излязат от базата. Те трябва да са в такова техническо състояние, че от тях да не пада пясък, бетон или други строителни материали. Колкото и да са големи частиците, когато през тях преминават коли, те се превръщат в прах, обяснява Кашев.

Доста противоречива тенденция набира скорост в България през последните десетина години. От една страна сме на прага на Европейския съюз, където ни искат с чист въздух, а от друга - все повече хора се връщат към отоплението с твърдо гориво - един от основните източници на замърсяване на атмосферата. Българите, защото това им излиза по-евтино. Чужденците, закупили къщи в планинските ни селца - заради романтиката. В тази връзка доста любопитни данни регистрирала мобилната станция на РИОСВ в Ябланица. Измерванията, направени през ноември - декември 2005 г., показали, че
повишаването на въглеродният окис започва в сутрешните часове, когато хората си палели печките, а към 12 през нощта стигали до минимум.

В местността "Боаза", Тетевен, където се произвеждат дървени въглища, при направени замервания през април 2005 г. било констатирано, че въглеродният окис в атмосферата е около допустимата норма. Кметът на града е длъжен да предприеме мерки съгласно Програмата за управление на чистотата на въздуха. Т. е. или да накара собствениците на предприятието да модернизират производството, за да се намалят вредните емисии, или да го затворят.

Освен битовите замърсители, въздуха тровят предимно парокотелни централи и асфалтови бази, информира Кашев. По думите му в последно време вредните емисии са по-малко. От една страна големите замърсители (заводи, предприятия) не работят, а от друга - увеличиването на санкциите кара собствениците да изпълняват дадените предписания. Директорът на РИОСВ - Плевен, твърди, че сред най-изрядните заводи, са циментовите.

Въпреки че неколкократно е констатирано надвишаване на нормите на амоняка и азотния диоксид в Никопол, положението в крайдунавския град (откъм чистота на въздуха) през 2005 г. е било значително по-спокойно, показват данните.

Все още проблем в Плевенска и Ловешка области (територията на регионалното звено на РИОСВ) си остава липсата на градски пречиствателни станции. В момента такава има в Плевен, която работи с пълни съоръжения (и биологична, и механична отчистка), в Троян вече е налице първото стъпало от станцията - механичното. В Ловеч е започнала процедура за изграждане. Липсата на пречиствателни станции (задължително такива трябва да има в селище с население над 10 000 жители) води до повишаване на нивата на нитритния азот в реките. Превишаване за 2005 г. е констатирано в следствие на замърсяване на градските канализации на Троян, Ловеч, гр. Левски и на река Тученица, преминаваща през Плевен.

 

 

Монтана

 

Река Черна тъне в суроватка

 

Жителите на с. Горно Оризово обвиняват шефовете на мандра “Пършевица”

 

Симеон НИКОЛОВ

Анализите на води от р. Черна, която тече в Западна Стара планина, показват, че има дългогодишно органично замърсяване, заяви директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Монтана Боян Цолов. При пробите от последните седмици е констатирано неколкократно превишение на пределно допустимите стойности при врачанското село Лютаджик, което се намира близо до изворите на реката и по-малко превишение при монтанското село Горно Озирово, което е по течението. Над нормите са показателите на водата разтворен кислород, неразтворени вещества, химична потребност от кислород, амоняк, нитрити, фосфор и екстрахируеми вещества. Източникът на замърсяването не е установен.

Община Вършец, в чиито предели е с. Горно Озирово, настоява Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да назначи експертна комисия, която да установи в кратък срок източника на замърсяването на р. Черна, заяви кметът на общината Ивайло Йорданов. Той предполага, че става въпрос за изливане на тонове млечен цвик (суроватка) от мандра "Пършевица", която се намира близо до изворите на реката високо в Балкана. Йорданов припомни, че преди изграждането на мандрата през 1994 г. жителите на планинските села по поречието на Черна са ползвали водите й за пиене и битови нужди. До тогава в реката имало риби и раци, а вече няма никакъв живот. Йорданов съобщи, че назначената преди две години комисия за изясняване на замърсяването не е свършила никаква работа и до сега не се е произнесла.

Жителите на планинското село Горно Озирово в община Вършец многократно са сигнализирали за замърсяване на реката. Най-характерните външни признаци са неестествен бял цвят на водата, отложена извара по бреговете, силна миризма на амоняк. Хората от Озирово обвиняват властите, че нямат смелостта да кажат официално, че мандрата замърсява реката. Те подозират, че отговорните хора в МОСВ и инспекциите му в Монтана и Враца са подкупени от собственика на мандрата и председател на националния съюз на млекопреработвателите Димитър Зоров и умишлено не искат да открият източника на замърсяването. Кметът на селото Иван Андров твърди, че вонящата река прогонва туристите от Горно Озирово, което има отлични природни дадености и проекти да развива селски туризъм.

От мандра "Пършевица" многократно са заявявали, че тяхното производство не е причина за замърсяването на р. Черна и че отпадъците се извозват и изсипват на определеното за това място. След последните скандали от "Пършевица" обявиха, че започват строителство на пречиствателна станция.

След като по поречието на реката няма друг производител на млечни продукти, а от "Пършевица" отричат да са замърсители, то остава да вярваме, че някой злонамерен изсипва през нощта суроватка в реката, която вози с цистерни от други райони. Този тарикат сигурно иска да натопи по-големия си събрат и заради това качва цистерните на повече от 1000 метра височина в планината, за да изглежда, че суроватката се излива от "Пършевица"? Или пък става въпрос за трансгранично замърсяване, което идва от съседна Сърбия по подземни канали?! Хипотези много, официален отговор няма.

 

 

Дават на прокурор собственик на площадка за дървени въглища

 

Битови отпадъци и пестициди мъчат Великотърновско и Габровско

 

Кремена КРУМОВА

Нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци, разпръснати пестициди и незаконна работа с черни и цветни метали, разфасоване на МПС-та и неправилно отглеждане на животни са най-честите нарушения, костатирани от експертите на РИОСВ - Велико Търново. През последните няколко години, благодарение на отпуснатите значителни финансови средства от МОСВ и МЗГ, само на територията на РИОСВ - В. Търново, са създадени 11 централизирани общински складове и 25 Б-Б-кубове, в които се съхраняват над 580 000 кг. забранени, залежали, но силно токсични продукти за растителна защита. Съхраняването на старите и излезли от употреба пестициди ще продължи до изграждането на Национален център за третиране на опасни отпадъци.

В началото на 2005 г. в земеделска кооперация в с. Вардим, община Свищов, бяха открити 1 500 кг стари и негодни за употреба пестициди. След проверка на екоескперти те са преопаковани, транспортирани и съхранени в общинския склад. В две населени места на община Павликени, включително и в частен дом, бяха открити 1 600 кг. пестициди. 66 300 лв. струва на екоминистерството проект за прибирането и съхраняването в 14 стоманобетонни Б-Б-кубове 69 куб. м. пестициди и опаковки в 5 населени места на община Полски Тръмбеш.

Битовите отпадъци в областите В. Търново и Габрово се обезвреждат чрез депониране на 13 общински депа. Основни проблеми при експлоатацията на депата са процесът на горене в тях и изчерпване на капацитета им.

Три фирми за разкоплектоване на излезли от употреба МПС-та са спрени от дейност. Това са „Мат 2001” ЕООД и ЕТ „”Тандем” от Горна Оряховица и "Трейд сървиз” София с представителство в Полски тръмбеш. Същата участ е сполетяла и ЕТ "Евромар”, с. Добромирка, Севлиево с предмет на дейност производство на дървени въглища. Екоекспертите имат големи проблеми с площадката на собственика Маргарит Георгиев и го дават на прокурор в Габрово. След направена проверка и съставяне на актове той не е спрял дейността, а е трябвало да се изнесе в съседно с. Буря. На фирмата „”Унипак” - Павликени, пък, която е с утвърдени традиции в козметичната и хранително-вкусовата промишленост, са наложени имуществени санкции за замърсяване на въздуха.

16 акта на бензиностанции за неизпълнени изисквания на екологичното законодателство са съставили експерти на РИОСВ - В. Търново от началото на годината до сега. Проверките са извършени за изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при съхранение, товарене и разтоварване на бензини, според която обектите трябва да бъдат оборудвани с херметична свързваща система, която да улавя бензиновите пари, изтласквани при зареждане на стационарните резервоари и да ги връща обратно в подвижните цистерни. Целта е съобразяване с допустимите емисии за съответната инсталация. В региона на РИОСВ - В. Търново, най-много са бензиностанциите на “Петрол” АД, от които до момента само две отговарят на изискванията. Предстои поетапната им реконструкция. Обектите на “Лукойл”, “ОМV” и “Shell" отговарят на всички изисквания. Общият брой на бензиностанциите във Великотърновска и Габровска области е 130, като 95 от тях са редовните.

Големи нарушения са констатирани и при фирмите за отпадъци. 500 000 т трябва да са отпадъците от опаковки, а са установени 300 000 тона, което означава, че предприятията се крият, за да не плащат продуктова такса, констатират от екологичната инспекция.

 

 

Враца

 

Екоинспекцията изготвя регистър на опасните химически вещества

 

Проблем в региона са излезлите от употреба моторни превозни средства

 

Цветана ЕВГЕНИЕВА

Районната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) във Враца изготвя регистър на опасните химически вещества, съхранявани на територията на Врачанска област, съобщи началникът инж. Георги Ценов. По този повод в РИОСВ се състоя среща с оператори, притежаващи съоръжения, потенциален източник на полихлорирани бифенили (ПХБ). Това са химични съединения, които са опасни за околната среда и човека и трябва, според приетото от България екологично законодателство, да бъдат изведени от експлоатация, уточни Ценов.

Сред операторите, които използват подобно оборудване, потенциално съдържащо ПХБ, са "Електроразпределение" и БДЖ. Инж. Ценов уточни, че за такова се приема всяко съоръжение, включващо маслени трансформатори и кондензатори, резистори и индуктори, изолатори във високоволтови електрически станции, високоволтови прекъсвачи, топлопредаващи или изолационни течности, хидравлично минно оборудване, вакуумпомпи, съдове за съхраняване на работни течности.

Регистърът е необходим за ползване от правоимащите органи и институции за предотвратяване на евентуални аварии с химически вещества, допълни инж. Георги Ценов. В него ще бъдат включени всички обекти, складове и места, където се съхраняват негодни, излезли от употреба и опасни химични вещества. Сред тях са негодните и опасни препарати за растителна защита. Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ отпуска за Враца безвъзмездна помощ от 791 315 лв. за изпълнение на проекта за събиране и постоянно съхранение на негодни за употреба пестициди в контейнери тип Б-Б куб. Голяма част от тези пестициди са наследство от бившите ТКЗС-та и държавните фирми, занимавали се с търговия на препарати за растителна защита. При неправилно съхранение те са реално опасни за населението и природната среда.

Проектът включва производство и доставка на 181 контейнера Б-Б куб, запълването им с пестициди, саниране на замърсените складове, транспортиране на кубовете и разполагането им на подходящо място за съхранение, вероятно в регионалните депа за твърди битови отпадъци край Враца и Оряхово.

Друг екологичен проблем според инж. Ценов са излезлите от употреба моторни превозни средства (МПС). Според Закона за управление на отпадъците и Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от МПС, общинските кметове са длъжни да определят площадки за временно съхранение на масово разпространени отпадъци, в това число и излезли от употреба МПС. Но досега само Враца и Мездра имат такива площадки. От РИОСВ са задължили кметовете на останалите 8 общини във Врачанска област в тримесечен срок да определят площадки. Трите лицензирани фирми за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС са на територията на Враца, Козлодуй и Мездра, като реално дейност осъществява единствено врачанската "Йордан Кръстителски - Джордан - 2001" ЕООД, Враца. Дружеството има подписан договор с община Враца за изпълнение на задълженията й относно третирането на отпадъците от излезли от употреба МПС.

Общините Враца и Мездра са водещи в България по управление на битовите отпадъци, посочи инж. Ценов, като се позова на оценката на датския експерт от консултантската фирма "КОВИ" Крестен Брентсен, дадена по време на екологичен семинар за управление на битовите отпадъци. То се осъществява в регионалното депо за твърди битови отпадъци край с. Косталево и с изградената система за разделно сметосъбиране. От Дания са доставени два автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване и 415 контейнера. Повече от 6 500 домакинства и фирми от Враца участват в тази системата, като ползват намаление на такса "Смет" с 50 процента.

До 2007 г. на територията на Враца и Мездра трябва да бъдат изградени 13 нови центъра за разделно събиране на хартия, картон, пластмаса, метали, батерии, хранителни, градински и обемисти отпадъци. Дотогава трябва да бъдат закрити и 110 нерегламентирани сметища, допълни инж. Ценов.

Друг проект на специалисти от общинската управа във Враца и от градската пречиствателна станция ще решава проблема с депонирането на утайките от станцията. В него се предлагат решения, свързани с предварителното третиране на утайките - пречистването им да става по механичен и биологичен метод, а депонирането да се извършва в регионалните депа за твърди битови отпадъци. Има варианти депонирането да става и в рудник " Мир", в азбесто-циментовото депо в с. Бели извор или в бивши каменоломни, като при всички случаи ще бъде извършвана рекултивация на почвата.