"BG Север" - брой 20 (27 май - 2 юни 2011 г.)

 

БИЗНЕС 


 

Парите за лихвоточки не стигат, плащанията се бавят


При лимит от 1,5 милиона, държавата дава само 600 хиляди лева
 

 Колаж “BG Север”Емилия КАРАБУЛЕВА

От началото на 2011 г. са получени средствата по две заявки за обезщетяване на граждани от Плевен с дългогодишни жилищно-спестовни влогове, т. нар. лихвоточки. Парите вече са изплатени. В момента от държавата са осигурени средствата до септември 2009 г. Забавянето се дължи на това, че не се превеждат нужните пари от Националния жилищен компенсационен фонд (НЖКФ) за лихвоточките, а те пък са зависими от трансферите от Министерството на финансите. "При лимит от 1,5 млн. лева месечно за цялата страна, те осигуряват средно около 600 хил. лева, което е крайно недостатъчно. А това води до забавяне на цялата процедура", коментира Милка Цветанова, председател на комисията, която се занимава с обезщетяването на гражданите с дългогодишни жилищно-спестовни влогове. Тя увери хората, които са с доказани права, че ще си вземат парите, макар и със закъснение.
Данните показват, че близо 600 хил. лева са получили гражданите с лихвоточки от Плевен през 2009 г. В началото на 2010 г. са били направени заявки за изплащане на над 1,5 млн. лева. Парите са закъснели и затова през януари 2010 г. са били удовлетворени заявките до юни 2009 г.
Над 800 човека са регистрирани за получаване на пари от лихвоточки през 2009 г. Това са граждани, които имат дългогодишни жилищно-спестовни влогове в Банка ДСК - Плевен. Общият брой вложители е 9 хиляди, през януари 2010 г. на 3 хиляди от тях са изплатени изцяло сумите. Правоимащите са получили между 800 и 25 хил. лева в зависимост от броя на натрупаните лихвоточки, показват още данните. Ще припомним, че гражданите с доказани права могат да си поискат парите до 2013 г., а средствата по лихвоточките ще се изплащат до 2019 г. Но не е изключено да настъпят изменения на сроковете в бъдеще, коментират юристи. Основания за подобни твърдения дават подготвяните поредни законови промени за удължаване на срока, в който притежателите на лихвоточки да могат да ги оползотворят при закупуване на жилище. Цели се премахване на ограниченията за определена група хора, които досега не можеха да се възползват от тази възможност, тъй като не се нуждаят от жилище или имат високи доходи. Да няма срок за ползването на обезщетенията и това да става винаги, когато притежателите на лихвоточки решат, се предлага още с промените в закона.
Близо 373 млн. лв. ще са необходими на държавата, за да се разплати с 63 606 правоимащи. Това показват данните на НЖКФ от март т. г. Бюджетът на фонда за 2011 г. е малко над 11 млн. лв., а изплащането на компенсациите се движи с двегодишно закъснение. Засега не се предвижда увеличаване на бюджета на фонда за 2011 г., информират от Министерство на финансите. Допълнително средства могат да бъдат отпуснати единствено, ако има преизпълнение на заложените приходи в републиканския бюджет към средата на годината, коментират от ведомството на Симеон Дянков.
За близо 20 години от приемането на Закона за компенсиране на притежателите на влогове в бившата Държавна спестовна каса бюджетът е успял да се разплати с 92 хил. притежатели на лихвоточки. Заедно с чакащите още над 63 хил. право на компенсации са получили общо 155 614 души. Това е половината от всички 315 048 притежатели на лихвоточки, които преди промените са имали влогове в ДСК.
Останалите над 160 000 души не отговарят на рестриктивните изисквания за получаване на компенсации от държавата, а именно - да не притежават имущество и влогове над 60 хил. лв., да са картотекирани като нуждаещи се, влоговете им да са престояли в бившата Държавна спестовна каса повече от 5 години преди 1991 г. и т. н.
 


Общинските служби вече приемат данни за земеделски земи и в електронен вид
 

Ползвателите на земеделски земи вече са улеснени, сн. авторътРалица ИВАНОВА

От 25 май ползвателите на земеделски земи вече имат възможност да попълват в електронен вид данните за имотите и да ги предоставят на общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител. Това става възможно след като Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е приело допълнение към информационна система ФЕРМА - ползване на земеделските земи, с която работят общинските служби по земеделие.
От своя страна служителите в земеделските служби ще могат да приемат данните в информационната система в деня на подаването, в присъствие на подателя и да го информират за нередности, ако има такива. Целта е да се постига бърза и коректна обработка на изходните данни, необходими за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските земи.
Форматът на подаваните по електронен път данни съответства на декларациите, подавани по реда на чл. 69 и чл. 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Това допълнение на информационната система ФЕРМА има за цел да доведе до облекчаване на ползвателите на земеделски земи и чувствително намаляване на сроковете за обработване на данните, тъй като е предвидена възможност за премахване на ръчното попълване на хартиен носител на декларациите. Допълнението към програмата премахва и ръчното въвеждане на данните от декларациите в информационната система на ОСЗ, което сега отнема дни. Приемането на данните от магнитен носител се извършва в рамките на минути. След подаване на данните на електронен носител, те ще бъдат разпечатани от експертите на ОСЗ и представени на ползвателя за подпис.
Правилата за създаване на файла от ползвателите, който те ще предоставят на общинските служби по земеделие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
 


Все по-малко плевенчани си организират почивка


Въпреки атрактивните оферти на туроператорите, пазарът е свит


Еми СТАЛЕВА
С около 60 - 70% е спаднала продажбата на пакети за почивки на плевенчани от началото на кризата. Пазарът е доста свит, интересът към отдих осезаемо намалява и преди лятото, макар че от фирмите постоянно излизат с атрактивни оферти, коментират от местните туристически агенции.
Справка за ранните записвания показва, че плевенчани залагат на почивки по родното Черноморие, предпочитани са и турските курорти, заради изгодните цени. Най-атрактивната оферта е за "Албена", където се плаща по 50 лева за легло. По Великден и Гергьовден плевенчани са избрали екскурзии до близки дестинации - Румъния, Македония, Гърция и Турция. Цените им са средно от 150 до 250 лв. за две нощувки на човек, обясни Лоана Богданова от "Алфатур".
Тенденцията нашенци да избират морска почивка в Турция, Гърция или Испания се запазва, заради ниските цени, по-богатото меню, разнообразните атракции и по-доброто обслужване, отколкото в хотелите по родното Черноморие. С изключение на "Албена", където бе направен жест към българските туристи, останалите ни курорти са с непосилно високи цени на стандарта на хората. През тази година политическите събития в Северна Африка прогониха доста туристи, а те се пръснаха по други дестинации. Дори и местните агенции вече нямат точна статистика за предпочитаните места за почивки, тъй като заради свитите си бюджети хората правят резервации по Интернет, ползват собствен транспорт, договарят се директно с малки, семейни хотели за да осигурят летния си отдих, коментират от бранша.
Преди седмица се възстановиха туристическите полети за Тунис, а за септември вече се предлагат почивки в Египет. Така постепенно държавите от Северна Африка отново ще приемат туристическия поток.
В конкуренцията между отделните туроператори ще оцелеят големите фирми. Само там се забелязва ръст в продажбите на пакети, а малките предлагат предимно самолетни билети, както и препродават офертите на големите. Това е резултат от кризата, клиентите получават по-добро обслужване и гаранции за изпълнение на договорите, когато се доверяват на големите туроператорски фирми, коментира Лоана Богданова.
 


Крайни срокове


31.05.2011
* Краен срок за подаване на декларация за прекратяване на облагането с окончателен годишен (патентен) данък, ако обстоятелствата са възникнали през април 2011 г.
* Краен срок за внасяне от предприятия или самоосигуряващи се лица - платци на доходи на данък върху доходите по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ за април 2011 г., начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, които са от държава, с която България няма сключена СИДДО. Това са: обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; стипендии за обучение в страната и чужбина; лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг; доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост; възнаграждения по договори за франчайз и факторинг; авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения за технически услуги; възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица - спортисти, общественици, дейци на науката, изкуството и културата, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице, като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници; доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия.
* Краен срок за внасяне от предприятия или самоосигуряващи се лица - платци на доходите на данък върху доходите по чл. 37, ал. 1, т.1-9 от ЗДДФЛ за февруари 2011 г., начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, които са от държава, с която България няма сключена СИДДО. Това са: обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; стипендии за обучение в страната и чужбина; лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг; доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост; възнаграждения по договори за франчайз и факторинг; авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения за технически услуги; възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица - спортисти, общественици, дейци на науката, изкуството и културата, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице, като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници; доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия.
* Краен срок за внасяне от предприятия на данък върху доходите по чл.38, ал. 2-3 от ЗДДФЛ за април 2011 г. от дивиденти с източник България в полза на местни физически лица.
* Краен срок за внасяне от предприятия на данък върху доходите по чл. 38, ал. 2-3 от ЗДДФЛ за април 2011 г. от дивиденти с източник България в полза на чуждестранни физически лица, които са от държава, с която България няма сключена СИДДО.
  

върни се в НАЧАЛО