"BG Север" - брой 18 (13 - 19 май 2011 г.)

 

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА   


 

От предстоящите изменения в ЗОП пак лъха на корупция и злоупотреби


Бизнесът иска ясни правила и равнопоставеност в конкурсите

 

колаж BG СеверЕмилия КАРАБУЛЕВА
Никому неизвестен чиновник поискал 2% комисионна от бизнесмен от Плевен, за да "си спести проблеми при изпълнението на обществена поръчка". Това се случило след като фирмата вече била спечелила наддаването, договорите били подписани, а гаранцията - осигурена. В един момент всичко се стопира, вместо да работим по поръчката, настъпи блокаж, разказва потърпевшият. Той обаче не бил от хората, които лесно се отказват, затова за нула време разпратил писма до Министерство на правосъдието като възложител, до ДАНС, информирал лично премиера Бойко Борисов - какви номера въртят вътрешни хора току под носа им. След въпросното ходене по мъките най-после "отгоре" взели мерки, въпросният чиновник и шефът му били пратени в девета глуха, а обществената поръчка била "отпушена". "Трябва ли всеки път да водим битка с корупцията, с липсата на всякакъв контрол, да ни се възлагат поръчки с предизвестен фаворит, както и да ни се поставят абсурдни условия, за да можем просто да работим", коментира ситуацията плевенският бизнесмен.
Не случайно посочвам този пример - схеми от подобен род се разиграват доста години в цялата държава. От това губим всички, тъй като през дупките на законодателството "практични умове" източват хазната. След стотиците сигнали, проблемът набъбна дотолкова, че предизвика заслужените критики на Европейския съюз, а явно в родните дестинации се очертава да не стъпи и кьорав инвеститор. Явно обаче нещата ще стават по-зле, поне това вещаят подготвяните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Така родните ни депутати се изприщиха да обясняват, че с поредните изменения на нормативната база и организацията за провеждането на процедурите, които се точат още от края на миналата година, ще се затворят вратичките за прокарване на лични интереси. Дори от птичи поглед върху проекта обаче си личи, че той пак е напасван с оглед на "нечии интереси", дали са политически, икономически или лични, на бизнеса, който ще се пържи по търговете, едва ли му дреме. "Да има ясни правила за всички, а най-добрият действително да печели. А не както досега - конкурсът е неприятно изживяване с предизвестен край", коментират предприемачи.
Този път управляващите ни скроиха поредния номер, като проведоха обсъждането на законопроекта за допълнение и изменение на въпросния норматив точно около великденските празници. Публичната дискусия приключи на 25 април с цифром и словом три коментара, от които единият дори не бе по същество. Браншовите организации и другите заинтересовани страни просто не можаха да реагират на кратките срокове - едва осем работни дни. Не че нормотворците щяха да обърнат внимание на предложенията им, но остана впечатлението, че са ги изиграли. Именно затова Конфедерацията на работодателите поиска през седмицата влизането на предстоящите корекции в ЗОП в пленарната зала да се отложи поне с един месец, така че нововъведенията да получат по-широк обществен отзвук. Подобна е позицията и на Българската стопанска камара, в която се посочва още, че новите текстове не решават съществените проблеми.
Изпълнителният директор на камарата на строителите Иван Бойков пък заяви, че начинът, по който проектът е бил "обсъден", и бързината, с която се иска той да влезе в парламента, са смущаващи. Далеч по-смущаващи обаче са самите изменения, които мнозинството от ГЕРБ е на път да прокара.
Ако законопроектът бъде гласуван в сегашния му вид, на практика ще се даде възможност на държавата и общините да възлагат поръчки без конкурс на собствените си търговски дружества. Това са т. нар. инхаус поръчки, които ще могат да се прилагат само когато фирмата изпълнител не осъществява друг тип услуги на други възложители, т. е. не функционира като нормален пазарен агент и не използва подизпълнители. И едва ли някой се съмнява, че по тази схема голяма част от европейските пари ще отидат директно в джобовете на местните и държавните управници. По този повод заместник-председателят на БСК Камен Колев изтъкна, че свързани с възложителя лица въобще не би трябвало да могат да участват в процедурите. От Българската асоциация на консултантите по европейските програми (БАКЕП) дори са още по-директни: "Възможността е въведена изключително бланкетно и не осигурява никакви гаранции, които да премахнат сериозните опасения в тази област. Този подход ще доведе до неминуеми злоупотреби, както и ще блокира изцяло конкуренцията".
Колкото до възможностите държавните и общинските фирми да покрият минималните изисквания за оборот, в проекта е записано, че "когато държавното предприятие не е реализирало оборот поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, е достатъчно при създаването му да е предвидено годишният му оборот да се реализира от доставките, услугите или строителството, които предоставя на възложителя". Следвайки тази логика, няма да е никаква изненада, ако сега започнат да се регистрират маса нови дружества, без опит и капацитет, с единствената цел да лапнат
дадена поръчка.
А колко ефективно и качествено ще бъде изпълнена тя всеки сам може да прецени. Друго едно намерение на управляващите е не по-малко впечатляващо - дава се право на възложителите на обществени поръчки да контролират работата на конкурсните комисии по своя инициатива или по сигнал на заинтересовано лице. С други думи, кметовете, министрите и шефовете на държавни агенции ще могат да се намесват и да коригират решенията на оценителите в "правилната" посока. "Предвидената възможност изцяло обезсмисля функциите на независимата оценителна комисия и предпоставя вариант за пряко и непосредствено влияние върху нея. Ясно е, че тази възможност може да се използва по начин, пораждащ сериозни притеснения относно прозрачността при провеждането на процедурите", смятат от БАКЕП.
Със законопроекта се въвежда още един "трик", който открито ще позволи корупционни практики и "изнудване" на възложителите, а също така може да доведе до безкрайно удължаване на процедурите. Става въпрос за разпоредбата на чл. 27а, ал. 1, която гласи, че възложителят може по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице еднократно да направи промени в обявлението или документацията чрез публикуване на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки. Според действащата сега нормативна уредба никой няма право да променя публикувана вече обява за обществена поръчка, което явно създава доста неудобства, щом властта е решила да обърне нещата.
Не е ясно и по какви критерии ще се удовлетворяват някои от исканията, а други ще се отхвърлят. От Асоциацията на консултантите по европейските програми твърдят, че възможностите за промени са неограничени, тъй като условието "да не се променя изцяло обявеният предмет на поръчката" означава, че ако някаква минимална част от първоначалния предмет се запази, то последният може да се разширява или стеснява по усмотрение на възложителя.
Така е много вероятно да се стигне до множество разнопосочни искания за промени, в резултат на различното тълкуване на законовите разпоредби и най-вече на лични интереси, когато дадено условие не удовлетворява някого от потенциалните участници. Освен това лицата, чиито искания не са изпълнени, естествено, ще потърсят правата си пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, което ще доведе до забавяне на процедурите.
Не е за пропускане и фактът, че се предлага контролът на конкурсите с пари от еврофондовете занапред да се осъществява от Агенцията за обществени поръчки, а не от управляващите органи на оперативните програми. Идеолозите на новия закон обаче са пропуснали да обяснят какъв характер ще имат и доколко ще са задължителни препоръките на агенцията. Не се знае и какви ще са последиците за възложителите, ако решат да не се съобразят с тях. А дали въпросната институция има необходимия капацитет да се справи с новите задължения (които никак не са малко), изглежда, никой не се интересува. Или пък ще се назначат още няколко дузини държавни чиновници...
Наред с всичко останало законопроектът позволява, както и досега, на кметовете да създадат централен орган за обществени поръчки за нуждите на общините по подобие на този на изпълнителната власт. Но редът, по който трябва да стане това, не е посочен, нито са определени статутът на въпросния орган, функциите и отношенията му с общините, както и начинът му на финансиране.
В цялата бъркотия нерешен остава един от основните проблеми при обществените поръчки - възможността да се сключват анекси и да се променят договори, подписани при определени параметри. Според действащите днес правила изменение на контракта е позволено при непредвидени обстоятелства. Такива са "възникналите след сключването на договора - независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия". С помощта на това определение през последните години се оскъпиха значително и дори двойно не един и два договора. В България обикновено се предпочита най-евтината оферта, което в повечето случаи е за сметка на качеството, и възниква необходимостта от допълнителни подобрения. Накрая излиза, че разходите са набъбнали несъизмеримо в сравнение с предложенията на други изпълнители, които на пръв поглед са били по-скъпи.
 


День победы

Почетоха паметта на четирима руски войници
 

Сергей Панкрушкин поднесе венец от името на руското посолство, сн. авторътИнна СТЕФАНОВА

Поклонение в памет на четирима руски войници събра на Горноплевенските гробища в събота десетки плевенчани. Тържеството, организирано от политическа партия "Нова Зора", бе посветено на Деня на Победата - 9 май. На него присъстваха първият секретар на руското посолство в България Сергей Николаевич Панкрушкин, представители на движението на русофилите в Плевен, на БСП, на СК "Спартакисти", много граждани.
Комплексът, в който са гробовете на трима съветски летци и един разузнавач, е ремонтиран неотдавна със средства и доброволен труд на членове от сдружението на русофилите и от представители на "Единен народен фронт", стана ясно на тържеството. Христо Ковальов, Крилко Иванович, Михаил Конков и Николай Попов са били едва 20-годишни, когато през 1944 и 1945 г. са намерили смъртта си край Плевен. Чрез телевизионното предаване "Жди меня", излъчвано по държавната руска телевизия, и със съдействието на посолството ще се търси нова информация за младите войни, както и за близките им. Не се знае малкото име на един от погребаните, оскъдна е информацията за краткия им живот, както и за живите им роднини, информираха още организаторите. Те отбелязаха, че за тях 9 май е празник, но и повод да се отбележи гибелта на руските момчета, загинали в името на добруването на българите. "Денят на Европа няма как да бъде честван, ако го нямаше Денят на Победата и бойците на Съветската армия", подчерта в словото си Любомир Върбанов - председател на движението на русофилите в Плевен. Председателят на "Нова Зора" Минчо Минчев каза, че от древни времена най-страшният смъртен грях на човечеството е неблагодарността. "Ние сме днес тук обаче, за да кажем, че в България неблагодарни хора няма, че няма неблагодарни към Русия, към съветските воини, донесли свободата на Европа". Сергей Панкрушкин подчерта в словото си, че Русия е обичала и продължава да обича България, въпреки смяната на поколенията и в двете страни. Той благодари на плевенчани за усилията им да съхраняват жива паметта за саможертвата на загиналите съветски воини. На четирите гроба бяха поднесени венци и много пролетни цветя.

 

 

върни се в НАЧАЛО