БИЗНЕС


Непушачите губят от закрилата над тютюнопроизводството

 

Почти всеки любител на цигарите си има доставчик на стока без бандерол

 

Мая ПАСКОВА

Един от проблемите, който вълнува българските пушачи от 1 януари насам, е повишението на цената на тютюневите изделия, причина за което е по-високият акциз. Оценките за ефекта от това увеличение е трудно да бъдат направени в настоящия момент, а правителството отново има оправдание - изискванията на Европейския съюз за минимални ставки, които трябва да бъдат достигнати, за да бъде приета страната ни в Общността. Само че за да си осигури фискален комфорт и да компенсира намалението на осигурителната тежест, повишението на акцизите беше изтеглено във времето, като голяма част от него понесоха българите още през 2005 г. Това действие от своя страна влияе пряко върху цените на засегнатите стоки, в частност на цигарите, а оттам и върху покупателната способност на хората, които ги потребяват. Тяхната реакция може да се изрази или в намаляване на консумацията на цигари (каквато по принцип е целта и желаният положителен ефект), или в търсене на начини за заобикаляне на закона. За никого не е тайна, че в момента лесно могат да бъдат намерени цигари без бандерол, които естествено са значително по-евтини от обложените с данък. Почти всеки ревностен пушач има свой "доставчик", да не говорим, че местата, където се продават незаконните цигари, са известни дори на учениците (най-вече на тях). По форумите в Интернет се обменя информация за пазара, а и още се помни случая с депутатите и тяхната страст към безбандеролния продукт. Кой тогава поощрява сивата икономика? И какви са наистина целите на правителството?

Възможността за реални промени в цигарения сектор бе пропусната. Тютюнопроизводството трябваше да остане зависимо от държавата, за да се осигуряват гласовете на заетите в този сектор, като тук най-печеливши са от ДПС, но не трябва да се пропускат и останалите членове на коалиционното правителство БСП и НДСВ, които също ще извлекат ползи. Свидетелство за това е ежегодното нарастване на субсидията, която се отпуска за фонд "Тютюн" и през 2006 г. достига до 169,9 млн. лв. заедно с разходите за управление, докато дотациите за всички останали сектори от земеделието са 138,2 млн. лв. Следователно тютюнопроизводството се извежда като приоритетен сектор, макар че това не е заложено нито в програмата на правителството, нито в предизборните платформи на участниците в изпълнителната власт. Кой губи от закрилата над отрасъла? Губят естествено всички данъкоплатци, много от които дори не пушат. Тези 170 млн. лв. са отнети от тях, за да се субсидира един отрасъл, чието бъдеще е все по-неясно поради световните тенденции за ограничаване на тютюнопушенето. А "благородната" мисия на нашите управляващи за ограничаване на тютюнопушенето и защита на българското производство пак беше прах в очите и защита на лични интереси.

 

 

В Априлци правят тор от растителни отпадъци

 

Адриана ЙОРДАНОВА

Двеста съда за компостиране на растителни отпадъци са раздадени на жители на община Априлци, съобщи кметът Иван Пиров. Семействата, които ще ги ползват, ще минат през специално обучение. Проектът за използване на растителни отпадъци като тор след известна преработка е на стойност 60 000 лв. и започна през миналата година. Новите съдове са за 30 000 лв.

Отпадъците се събират на специални места - разделно от останалите в селището и се поставят в контейнери. След като престоят определено време в тях, сместа може да се използва за екологично чисто наторяване. Новата възможност за екоземеделие е много удобна за жителите на Априлци, където голяма част от земята са пасища и градини. Досега плевелите от тях и всичко след обработката на почвата се е изхвърляло в околните дерета, където е оставено да гние, обясни кметът. Проектът е получил финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите.

За да се организира разделното събиране на отпадъци бе купена нова сметосъбираща машина, като за целта бе използван безлихвен заем. Закупени и монтирани бяха специални съдове за събиране на различните видове боклуци.

Вече три години в общината работи топлоцентрала, която използва за производство на енергия дървесни отпадъци. С двата си проекта общината изпълнява изискванията за създаване на условия за екотуризъм.

 

 

Над 400 000 лева щети понася пристанището в Лом

 

Момчил ИВАНОВ

Над 400 000 лв. са загубите на държавното дружество "Пристанищен комплекс" в Лом от високото ниво на Дунав през април и наводняването на складовете и съоръженията, съобщи изпълнителният директор Борислав Михов. 280 000 лв. са щетите от заливането на дървен материал в складовете, кокс, пясък и въглища на корабните площадки, от овлажняването и аварията на захранващи подземни кабели. Голяма част от купчините с въглища и инертни материали са отнесени от течението на реката, която започна да тече през площадките на пристанището. Авариите по захранващата мрежа ще продължат поне още 6 месеца след оттеглянето на водата.

140 000 лв. са пропуснатите ползи от неизползването на корабните места в периода от 12 април до 1 май. По време на кризата с нивото на Дунав водата заля повечето от тях. В момента работят 5 от 13 места. За да се включат всичките, ще трябва нивото на Дунав да спадне до 780 сантиметра над морското равнище. Сега то е с близо метър над тази кота. С цел намаляване на загубите на работещите корабни места е въведен денонощен режим на обработка на товарите.

Все още не са изчислени разходите, които портът ще направи за извозването на 30 000 кубически метра пръст, стоварена в района на пристанището за изграждане на временни защитни диги срещу пълноводната река. Не е калкулирано колко ще струва почистването на коловозите от пристанището към железопътната линия Лом - София, засипването им с трошен камък и другите ремонтни работи, които вероятно ще продължат седмици и месеци. В момента все още големи площадки в района на източния кей са заблатени, макар Дунав да е спаднал. Водата от тези блата се изпомпва, но предстоят денонощия работа.

През април т. г. в пристанищния комплекс в Лом са обработени 90 000 тона товари. В сравнение с март има намаление с 38 000 тона, което се дължи на принудителния престой заради високото ниво на Дунав. Портът има много поръчки от товародатели, част от които не е успял да изпълни през миналия месец.

Щетите от сегашното наводнение са най-големите за пристанището в Лом от негово създаване. До сега не са заливани толкова складове и корабни места. Принудителният престой е втори за тази година. През февруари достъпът на кораби до порта бе блокиран за две седмици поради заледяване на Дунав при румънското пристанище Рени, близо до устието на реката.

 

 

Проект предвижда комуникация чрез глас и зрение

 

Цветана АТАНАСОВА

Международна конференция "Проектът SAFIR и гласовите информационни технологии в контекста на електронното правителство и евроинтеграцията на България" се състоя в София в началото на седмицата под патронажа на министъра на външните работи Ивайло Калфин. В нея взеха участие областният управител на Враца Антонио Георгиев и представители на врачанската Търговско-промишлена палата, която е една от 18-те организации, работили по този проект. Сред тях са още Voice Insight (Белгия), IBM (Германия, Белгия, Чехия), BASF (Германия), Geodan (Холандия), JRC-ISPRA (Италия), STM (Белгия), THALES (Франция), Walloon region (Белгия), "НБТ - Нови Български Технологии" АД.

Проектът стартира през април 2004 г. по Шеста рамкова програма на ЕС и е на стойност 6,6 млн. евро. В него са включени организации от 10 страни. Потенциалът на SAFIR технологията е в областта на електронното правителство, земеделските субсидии, обществения ред и сигурност, управлението на бедствия и катастрофи, поддържането на пътната инфраструктура и други области на обществения живот. С него граждани и определени групи потребители ще могат да получават интерактивен достъп до електронни бази данни, използвайки при това гласови команди на родния си език чрез телевизор, стационарен или мобилен телефон.

Според авторите на проекта SARIR технологията дава равна възможност на всеки гражданин, публични организации или държавни и частни компании да имат достъп от всяко място чрез лесни за използване устройства до съществуващата електронна информация и данни като използват основните човешки средства за комуникация - гласът и зрението (графиката). Това се отнася особено до компютърно неопитни граждани и специалисти като полицаи, пожарникари, държавни служители (инспектори, земемери, топографи и други полеви служители, отговарящи за обхващането, инвентаризирането и описването на съоръжения и обекти), докато са в движение да извършват проверки, да реагират адекватно при бедствия и аварии, заплахи от опасни отровни химически материали, да се разплащат и така нататък.

В резултат на приложението на SAFIR технологиите ще намалее драстично административната обработка на документите, ще се усъвършенстват работните потоци и методи на обществените организации, ще се намали цифровото компютърно разделение между хората, правителствата ще си взаимодействат в по-голяма близост с гражданите, са категорични авторите на проекта.

 

 

Врачанският Балкан - впусни се в приключението

 

Цветана ЕВГЕНИЕВА

Тази емоционална покана е името на новия проект, който ще се изпълнява една година от Търговско-промишлената палата (ТПП) във Враца. Той се фокусира върху алтернативния туризъм като перспективен за региона отрасъл с цел да подпомогне развитието му, както и за подобряване професионалните умения на предприемачите, работещи в сферата на туризма в Северозападния планов регион. Предвижда се в проекта да бъдат обхванати 20 фирми и организации от туристическия сектор, основно от региона на Врачанския Балкан или развиващи съпътстващи дейности като транспорт, кетъринг, художествени занаяти, туристическа екипировка, сувинири. Те ще имат възможност да получат квалифицирана консултантска помощ в рамките на средно 40 часа по различни теми като разработване на маркетингова стратегия, бизнес планиране, достъп до финансиране, анализ на рисковите фактори в туристическия бизнес, разработване на рекламна стратегия и рекламни материали, стратегии за управление на човешките ресурси, юридическа помощ.

Ще бъде изработен луксозен туристически справочник - пътеводител на хартиен и електронен носител, тираж 500 броя, на български и английски език с информация за Северозападния регион като туристическа дестинация: природни дадености, туристически маршрути, възможности за хранене и нощувка, за практикуване на различни алтернативни форми на туризъм и туристически спортове, информация за нови туристически продукти. Той ще съдържа и профилите на всички фирми, включени в проекта. Тази информация ще бъде разпространявана и популяризирана и чрез специален уеб сайт до туристически центрове и организации, чуждестранни посолства в България и партньори на ТПП - Враца. Освен това ще бъде изготвен и 30-минутен филм.

Проектът "Врачанският Балкан - впусни се в приключението" е на обща стойност 24 607 евро и се финансира от програма ФАР 2003 "Икономическо и социално сближаване", Бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01 "Алтернативна заетост" с 21 777 евро. Партньор на Търговско-промишлената палата е консултантската фирма "Хирон мениджмънт консултинг" - София, една от първите частни български фирми в областта на управленското консултиране. Асоциирани партньори са общините Враца и Берковица и туристическо дружество "Веслец" - Враца.

За информация, свързана с проекта и записване за участие, можете да се обръщате към екипа на проекта: тел. 66 0271, 660273; факс 626308; е-mail: cci-vr@bitex.com - Даниела Цолова, Оля Генова, Мая Милова.

 Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от ТПП Враца и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява възгледите на Европейския съюз. 

 

 

 

До месец решават делото за Нова Плама

 

Емилия КАРАБУЛЕВА

Плевенският окръжен съд до месец ще се произнесе по молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност на "Нова Плама", поискана от двамата кредитори "Йорсет холдинг" и ДЗИ Банк. Това съобщи пресаташето на съда Силвия Кръстева.

На последното заседание постъпи искане от адвокатите на рафинерията за допълнителна експертиза, която по неоспорим начин да докаже първоприемствеността на Първа частна банка, Минералбанк и Балканбанк и сегашните молители "Йорсет холдинг" и ДЗИ Банк. Магистратите отхвърлиха искането на ищците с мотива, че вещите лица вече са отговорили на всички поставени въпроси от страните по делото.

 

 

3,224 млн. лв. за инвестиции в Ловеч

 

Ади АЛЕКСАНДРОВА

За четирите месеца от началото на тази година Ловешка област е получила 13,224 милиона лева като финансиране за различни инвестиционни проекти, отчете на пресконференция депутатът Янаки Стоилов, водач на листата на Коалиция за България за региона. Тези средства са били привлечени с активното съдействие на народните представители от БСП. Най-много средства - 11,5 млн. лв. са предоставени от Изпълнителна агенция "Пътища" по нейната инвестиционна програма за общо четири пътни отсечки в 4 общини от областта. От Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са дадени общо близо 724 000 лв. - за депото за твърди битови отпадъци в Ловеч и за рекултивация на старото сметище в Троян.

Осемте общини получават 641 000 лв. за обекти по програма "Красива България" за тази година, като най-много - близо 150 000 лв., са за обединено детско заведение в град Угърчин и 140 000 лв. за строежа на сцена в средновековната крепост Хисаря до Ловеч. От Социално-инвестиционния фонд на социалното министерство са отделени близо 200 000 лв. за ремонта на Дома за стари хора в Угърчин. Други 160 000 лв. получават три общини - Летница, Тетевен и Ябланица, по програма "Обществен форум" на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, като за тях те получиха активно съдействие от координатора на програмата за Ловеч, а сега депутат от БСП Донка Михайлова.

 

 

Плевенчани подават декларации в последния момент

 

Еми СТАЛЕВА

Приключи кампанията по приемането на декларации за 2005 г., постъпили са общо 41 047 декларации за облагане на годишните доходи на физическите лица, което е близо два пъти повече спрямо миналата година. Това съобщи Йовита Куманова, пресаташе на териториалната дирекция на НАП в Плевен.

Увеличеният брой на приетите декларации се дължи на въведеното семейно подоходно облагане и възможността родителите да намалят данъка върху доходите за 2005 г. Почти половината от подадените документи са свързани с възстановяване на данък или това са 21 917 души, от тях 14 029 по чл. 29 а за семейното подоходно облагане, информира преаташето на НАП.

Близо 22% от гражданите и фирмите са предпочели да подадат декларациите си за доходите без да чакат на опашки, показва справка на дирекцията.

Запазва се тенденцията за подаване на годишните данъчни декларации в последния момент. 15 891 декларации са приети в териториалните дирекции в периода между 1 и 17 април 2006 г., коментира Йовита Куманова.