СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...

МАЛКИ СТЪПКИ

Брой 15 (19 - 25 април 2013 г.)


 

Детската реч - етапи на формиране

 

На 3 години малчуганът вече може да съставя изречения от 5 - 6 думи

 

Езикът представлява вид код, който употребяваме, за да предадем или изразим собствените си чувства, желания, мисли. Четенето, както писането и речта, представляват своеобразна форма на езиковата употреба. Речта е говоримата форма на езика. Децата се научават да разговарят, като слушат речта на възрастните и междувременно им подражават. Това, разбира се, не се случва веднага, а постепенно, през всички фази на речево развитие. За да улеснят този процес родителите трябва да говорят повече на детето си, да го окуражават да говори.

Първите няколко години от живота на хората са изключително съществени за научаване на речта и езика. Дори слаба загуба на слуха например може да окаже влияние на формирането на речта и да предизвика сериозна задръжка в развитието. В тези случаи може да се потърси помощ от говорен терапевт, който може да оцени точното ниво на говорно развитие на детето, да състави план за терапия и да се придържа към него в индивидуални сесии или при работа в малки групи.

 

Етапи на развитие от 0 до 1 годинка

Към края на първия месец след раждането здравото детенце реагира при общуване с него - обръща внимание на човека до него (най-често мама), престава да плаче при контакт с човек.

През втория месец детето вече се усмихва при общуване, като към 6-ата седмица това се изразява в своеобразно движение на устните, а към 8-ата седмица отбелязваме истинска усмивка.

В 3-ия месец се разива гукането. Бебето проявява вълнение при общуване с човек. Гукането (агу, гъъ, гуу) се появява като реакция на усмивка и говорене от страна на възрастния с бебето, като преобладават гласните звуци и съгласни като г, к, н.

На 4 месеца при бебето се различава първият бебешки смях, съпроводен с пискливи звуци при емоционално общуване с голям човек и към 16-ата седмица смехът се превръща в продължително кикотене.

През 5-ия месец детето реагира на посоката на звука, опитва се да "пее", променяйки интонацията на гласа си.

На 6 месеца здравото бебе произнася първите срички като ба или ма. Детето започва да разбира отправената към него реч - вслушва се в гласа на големия човек, правилно реагира на интонацията, разпознава познати гласове на своите близки.

През 7-ия месец детенцето вече е готово за игрово общуване с възрастен и използва различни гласови реакции, за да привлече вниманието на възрастния.

Към 8-ия месец се появява реакция на непознато лице. През този период на нормалното развитие е появата на бебешкия лепет, който се изразява в повтаряне на еднакви срички. При появата на непознато лице следва реакция: ма-ма, ба-ба, па-па, та-та и т. н. В речта на бебето се използват всички гласни звукове и съгласните б, п, м.

През 9-ия месец за бебето е показателно общуването чрез жестове, той/тя може да покаже къде е мама, да си играе с нея на "криеница", "хей ръчички" и т. н.

На 10 месеца детето използва в съзнателното си общуване като минимум 1 - 2 лепетни думи (мама, баба, тата).

През 11-ия месец вече използва около 4 лепетни* думи, които имат значение в конкретни ситуации. (* Лепетните думи са вокализиране и повторение на срички от типа та-та-та, ба-ба-ба, ма-ма-ма и т. н., с помощта на които детето изразява своите желания и искания или просто си играе със звука на гласа си).

При навършване на 1 година нормално развиващото се детенце използва вече 3 - 4 лепетни думи, разбира отделни думи, съотнася ги с назоваваните от тях предмети. Разбира прости инструкции, съпровождани с жестове ("На, вземи!", "Къде е мама?", "Дай ръка!", "Не трябва!").

 

Етапи на развитие на детската реч от 1 до 7 години

На 1 година и 3 месеца речниковият запас се увеличава до 6 - 7 думи. Детето разбира проста инструкция без придружаващи жестове. Показва на картинка познати думи.

На 1 година и 6 месеца малчуганът показва една или две части от тялото си ("Къде е нослето?", "Къде са ръцете?"). Речниковият запас е увеличен до 9 - 20 думи.

На 1 година и 9 месеца детето трябва да показва 3 - 4 части на тялото и да използва фрази от 2 думи ("Мамо, дай!", "Тати, ела!", "Виж, кола!"). Речниковият запас е в размер 20 - 25 думи.

През втората година детето с нормално развитие показва 5 части на тялото и има речников запас от минимум 50 думи. Детето разбира и правилно изпълнява двуетапна инструкция ("Влез в стаята и вземи колата!"). Детето правилно използва местоимения аз, ти, мен. Голяма част от изреченията се състоят от две думи. Към втората година детето вече е усвоило произношението на звуковете ф, в, т, д, н, х. Съскавите звукове (с, з, ц), шушкавите звукове (ш, ж, ч) и сонорните звукове (р, л) обикновено се пропускат или заменят.

На 2 години и 6 месеца малчуганът повтаря две цифри в правилна последователност, има формирана представа за понятията "едно" и "много". Детето разбира обозначавани действия в различни ситуации ("Покажи как се скача, как се бяга."). Разбира предлози в познати конкретни ситуации ("На какво спиш?").

На 3 години речниковият запас се състои от 250 - 700 думи. Детето може да съставя изречения от 5 - 6 думи. Овладяно е множественото число на съществителните имена и глаголите. Детето казва името си, както своя пол и възраст. Вече има разбиране за някои прости предлози и изпълнение на инструкции от типа "Сложи кубчето под столчето", "Сложи кубчето на столчето". Използва в изречения прости предлози и съюзи. Детето разбира прочетени кратки разкази и приказки с картинна опора и без такава. Може да оцени собственото си и чуждото произношение. Интересува се и задава въпроси относно значението на думите. Докъм 3 години и 6 месеца усвоява правилния изговор на звуковете к, г, с, з, ц, дз.

В речта на четиригодишното дете вече се срещат сложни съчинени и сложни подчинени изречения ("Ние с мама отидохме в гората и донесохме от там гъби.", "Татко ходи на работа, защото е голям."). Използват се все повече предлози и съюзи (какво, къде, колко). Речниковият запас e между 1 500 и 2 000 думи, в това число и думи, означаващи времеви и пространствени понятия.

През петата година детският речник се увеличава до 2 500 - 3 000 думи. Детето активно използва обобщаващи думи (дрехи, плодове, животни, превозни средства, мебели и т. н.). Назовава голям кръг от предмети и явления от обкръжаващия го свят. Знае наименованията на професиите. В думите вече отсъстват пропуски и замени на звукове и срички, като за изключение се считат някои трудни непознати думи (например ескалатор). В изреченията се използват всички части на речта. Детето е овладяло всички звукове на родния език, включително шушкавите звукове ш, ж, ч, дж и сонорите л, р, и правилно ги използва в речта си.

В периода от 5 до 7 години речникът на детето се увеличава до 3 500 думи. В него активно се натрупват образни думи, изрази и устойчиви словосъчетания. Усвояват се граматичните правила за изменение на думите и свързването им в изречения (съгласуване по род и число, правилна употреба на времената на глаголите). Детето може да образува качествени прилагателни (маса от дърво - дървена маса). Познава децата на животните (кравата има теленце, овцата има агне). Преразказва точно и последователно без картинна опора, като е способно и да извлече поука от разказ. Различава фините акустични разлики между близки говорни звукове (звучни - беззвучни съгласни, съскави - шушкави звукове) и умее да изговаря някои скоропоговорки. Усвоява се и изговорът на струпани съгласни в думата, както и сложната сричкова структура ("пеперуда", "благополучно" и др.). В този период детето активно наблюдава за явленията на езика, като се опитва да обясни думите според тяхното значение и дори размишлява по повод рода на съществителните. По този начин малкият голям човек развива слуховото си внимание, паметта, логическото мислене и другите психологически процеси, необходими за по-нататъшното му развитие и неговото успешно обучение в училище.

 

Проблемите в развитието и разстройствата на детската реч

обикновено са следствие от физиологична, неврологична и психологична гледна точка. Най-съществен период за развитието на нормалната реч у детето са първите три години. Това е времето, когато мозъкът е в процес на бурно развитие. Този период се счита за най-ползотворен за възприемане и е известен като "критичeн период" за формиране на речта.

Основните видове проблеми в развитието на детската реч са:

- нарушенията на звукопроизнасянето (изопачаването, изпускането или замяната на звукове, както и нечленоразделната реч) ;

- нарушения на темп и ритъм на речта (заекване, бързоречие и бавноречие);

- разстройства на речта, свързани със слухови нарушения;

- недоразвитие на речта или загуба на съществуващата такава (обикновено се случва при травми на мозъчната кора след прекарани инфекции, интоксикации, родилни травми).

Повечето разстройства, свързани с речта, се отнасят към ранна детска възраст или водят началото си от нея. Артикулацията на звуковете първоначално е несъвършена при малките деца, което е естествено явление, защото децата нерядко пропускат, заменят или изопачават звуковете. Притеснително е ако тези проблеми не изчезнат до 4 - 5 годишна възраст. Необходимо е да се потърси помощ поради факта, че по това време протича оформянето на звуковия строй, а артикулационният апарат укрепва физиологично.

Разстройството в детската реч, след като тя се е развила без отклонения, е индикатор за сериозни преживявания на детето, в това число емоционална травма или опит за реакция на преживяно насилие.

 


 

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

върни се в НАЧАЛО