СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...

КОНФЛИКТИ

Брой 15 (18 - 24 април 2014 г.)


 

 

Нова Плама отива в историята след 16-годишна съдебна сага

 

Заличават дружеството от Търговския регистър, всички вещи са продадени

 

С парите от продажбите бяха погасени и задълженията към работниците, сн. архив

Емилия КАРАБУЛЕВА

Заличават плевенската рафинерия "Нова Плама" като търговец в Търговския регистър. След излизане на решението на съда дружеството на практика престава да съществува. Това стана ясно след заключителното събрание на кредиторите на плевенската рафинерия "Нова Плама", което се проведе на 16 април. Синдиците са представили доклад, където са обявили, че всички налични вещи на рафинерията са продадени. В съдебната зала беше представен отчет, заключителен доклад за сумите от разпределението на средствата при осребряването на имуществото на дружеството. След приключване на събранието стана ясно, че до дни съдът в закрито заседание ще постанови решение, с което да прекрати производството по несъстоятелност и да заличи "Нова Плама" от Търговския регистър.

Ще припомним, че още през 1998 г. започна делото с молба за откриване на производство по несъстоятелност на плевенската рафинерия. Фазата по тази молба приключи с приемането на оздравителен план от съда. В началото на месец януари 2006 г. бе подадена молба за възобновяване на производството по несъстоятелност от една част от кредиторите на плевенската рафинерия. Това бяха "Йорсет холдинг" - България, и ДЗИ Банк АД, които поискаха възобновяване на производството по несъстоятелност за неизпълнение на оздравителния план.

С решение от 19 май 2006 г. съдът възобнови производството по несъстоятелност и постанови да започне осребряване на имуществото на "Нова Плама".Назначени бяха и трима синдици, които заедно да изпълняват функцията. По време на тази фаза законът не даваше възможност на съда да преценява дали има условия за приемането на нов оздравителен план, като законът задължаваше съда да започне продажба на имуществото на рафинерията. След това получените пари трябваше да се разпределят между кредиторите с приети вземания.

Интересно е да се знае, че парите от продажбата на вещите на "Нова Плама" стигнаха за обезпечаване на кредиторите от шести ред по закон. Това са банките като обезпечени кредитори, вземанията на работниците и служителите, разноските в производството по несъстоятелност и изплащане на дълговете към държавата и общините. За кредиторите от последващите редове не са останали суми за разпределение след продажбите. Това са кредитори по договори, лихвите от всички вземания, както и всякакви видове необезпечени вземания. Това е записано в документите на "Нова Плама".

Ще припомним, че общата сума за разпределение бе 45 035 882,20 лева. Около 2 хиляди души работници и служители получиха на 100% приетите си вземания или парите, които им отреди съдът. Това се случи за пръв път в България поради добрата екипна работа между синдиците и съда по несъстоятелността. Процедурата бе извършена по възможно най-точния и най-експедитивен начин - това са всички действия от продажбата на имуществото до изготвянето и одобрението на сметката за разпределение и последвалото реално изплащане на сумите. Беше изготвен график за издължаването на парите, който стриктно се спазваше.

По време на извършването на огромния обем работа по разпределението на сметките беше създадена перфектна организация, така че работниците и всички останали кредитори да могат да получат вземанията си на 100% и навреме.

"В своята практика като съдия, ако трябва да дам определение за добро правосъдие, то това е балансът и точното взаимодействие между два основни принципа - законосъобразност и справедливост. Надявам се, че в производството за "Нова Плама" този баланс е постигнат и е изпълнена една важна задача на българското правосъдие". Така съдия Силвия Кръстева, докладчик по делото за рафинерията коментира дългогодишната съдебна сага около плевенската рафинерия, в която тя се оказа главен герой.


 

След публикация на "BG Север"

 

 

Общината запуши пробойните в бившето училище Марин Дринов

 

 

Вратата на първия етаж е заварена на няколко места

Разкъртените доскоро решетки на прозорците са укрепени

 

Ангел АТАНАСОВ

Сградата на закритото през 2008 г. плевенско общинско училище "Марин Дринов" отново е недостъпна за вандалите, които от няколко години систематично я разграбват и унищожават. Разкъртените доскоро метални решетки на прозорците са върнати на местата им и са укрепени. Вратата на първия етаж под някогашния физкултурен салон, в който се подвизаваха наркомани и клошари, е заварена на няколко места. Прозорците на тоалетните до официалния вход, през които достъпът в сградата беше безпроблемен, вече са със здрави решетки, видя репортер на "BG Север". След публикацията на вестника от 22 март т. г. "Крадци и наркомани унищожават сградата на закритото училище "Марин Дринов" общинската управа реагира и изпрати на мястото строителна бригада.

 

Прозорци на тоалетните, вече със здрави решетки, сн. авторът

Майсторите са огледали школото от всички страни и са запушили всички "пробойни". Монтирана е и сигнално-охранителна техника (СОТ). Обектът вече се охранява денонощно и със СОТ, и от пазачи, съобщиха от пресцентъра на общината.

"Виждаме охранителите, когато обикалят из двора на училището. Добре е, че ги назначиха. Трябваше обаче да го направят по-рано, преди да откраднат радиаторите вътре. Бяха стари чугунени радиатори - такива вече не се намират", коментират жители на квартала.

Сградата на бившето училище е включена в плановете на общината да кандидатства за финансиране по европейските програми в периода 2014 - 2020 г. Намеренията са в нея да бъде изграден Комплекс за социални услуги. Предвижда се там да бъдат преместени Общинският домашен социален патронаж, Дневният център за възрастни с увреждания, Центърът за социална рехабилитация и интеграция, както и да бъдат разкрити Дневен център за възрастни с физически увреждания и Център за временно настаняване. Дали и кога това ще стане обаче не е ясно, тъй като проектът още се изготвя, а след това предстоят процедури по кандидатстване, евентуално одобрение, обществени поръчки, ремонти и оборудване.


 

 

Право на отговор на Пламен Тодоров, председател на Районния съд в Кнежа

 

В брой 12 от 28 март т. г. "BG Север" публикува материал със заглавие "Магистрат не изпълнява съдебните решения, поставя се над закона", в който майката на уволнена от Районния съд (РС) в Кнежа служителка разказва за продължилата две години и половина трудово-правна съдебна сага на дъщеря си. Според разказа на Венелина Андреева, дъщеря й Ирена Луканова след последното съдебно решение на 17 март т. г. получава съобщение от РС да се яви в 2-седмичен срок на работа, за да бъде възстановена. На 24 март служителката се явява и получава заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, без да е възстановявана.

Във връзка с тази публикация в редакцията се получи писмено становище от председателя на РС в Кнежа Пламен Тодоров, което публикуваме без редакторска и коректорска намеса.

 

Уважаема ,редакция на вестник "БГ Север"!

 

Случайно научих на 03.04.2014 г. за обнародваната във вестника ви статия с наименование "Магистрат не изпълнява съдебните решения, поставя се над закона" и съответно чрез адвокатите си се снабдих с Бр. 12/28.03 - 03.04.2014 г. от него. След като прочетох цялата статия и съпътстващите я редакционни коментари включая за идването на "Красьо Черния", което не можах да разбера в каква насока е свързано с мен при положение, че не познавам този човек и доколкото ми е известно от медиите той не е осъден за нищо и липсват данни да е извършил, каквото и да било престъпление.

Пред вид това считам, че имам право на отговор и желая да получа възможност за това.

Считам, че изнесената пред вас информация е непълна и недостоверна в завършващата си част, понеже по съответното Гр.д. не са приключили законовите процедури, касаещи влязлото в законна сила съдебно решение пред ВКС, които са свързани с производството по чл. 303, ал.1, т. 5 от ГПК, както и относно обявяването нищожността на съответното съдебно решение на осн.чл.270,ал.2 от ГПК...

Няма неизпълнение на влязло в законна сила съдебно решение, тъй като възобновеното по съдебен ред с Решение на РС - гр. Плевен и потвърдено с Решение на ОС-Ловеч трудовото правоотношение между представлявания от мен РС-гр. Кнежа и г-жа Ирена Луканова, отново е било прекратено от мен на друго правно основание.

Последното поражда нов трудово-правен спор, който предстои да бъде решаван от съдилищата по законовия ред, а аз не се поставям над законите и не си и помислям да не изпълнявам същите.

Не отговаря на истината записаното в статията, че решението за възстановяване на трудовото правоотношение с г-жа Ирена Луканова е било потвърдено от ВКС, понеже там не беше допуснато разглеждането на касационната ми жалба против въззивното съдебно решение на ОС-гр. Ловеч и това недопускане на не води до "потвърждаване от ВКС" на съответните предходни съдебни решения.

Освен това от особено значение е обстоятелството, че информацията за статията ви е дадена от

майката на "младата жена", която "млада жена" е на възраст от 36 г. /тридесет и шест години/, навършила е пълнолетие отдавна и не е поставена по запрещение, за да бъде представлявана без своето изрично знание и съгласие дори и от свой родител.

Според мен преди написването на статията е следвало да потърсите разговор и с г-жа Ирена Луканова, както и да поискате информация от мен по надлежния ред, за да не изпаднете в капана на необективността и едностранчивостта на изложената там информация.

Поставил съм за задачи на адвокатите ми да намерят лицето "Красьо Черния" или "Красьо Черничкия" и да му предоставят информацията, касаеща коментара за неговото идване някъде, тъй като аз не съм наясно за какво става дума по отношение на този човек и къде трябва да ходи...

Очаквам вашата покана за интервю - "право на отговор", което да бъде обнародвано на същото място в следващ брой на вестник "БТ Север" по надлежния ред съобразно правилата на журналистическата етика.

 

Адм. Ръководител -

Председател на РС-Кнежа: ....(п)...............

/Пл. Тодоров/

 

Бел. ред.

Възможно е да сме допуснали някои неточности от гледна точка на юридическата терминология, но становището на г-н Тодоров нито опровергава по същество фактите, нито дава някакво обяснение какво е наложило служителка с 5-годишен стаж да бъде уволнявана два пъти. Що се отнася до "Красьо Черния" - нямаме намерение да обясняваме какво е искал да каже авторът чрез един жанр, позволяващ метафори, какъвто е журналистическият коментар. Всеки е свободен да го тълкува както може...

А поканите за интервюта не ги раздаваме по заявка.

 

 

 

 

 

 

върни се в НАЧАЛО