СОЦИАЛНО


 

Десетки села в Плевенско са без аптека, проблемът се задълбочава

 

Фармацевтите нямат интерес да отварят обект в място с под 1 000 жители

 

Над 85% от фармацевтите работят в градовете, показват предварителни анализи на БФС

Ралица ПЕТРОВА

Задълбочава се проблемът с липсата на аптеки в малките населени места, установи "BG Север". Хиляди жители от десетки села в Плевенска област нямат достъп до аптека, което понякога води и до критични ситуации. Хората са предимно възрастни и болни и са принудени да използват какви ли не варианти, за да се сдобият с така нужните им илачи. Особено проблемни са селата, които се намират на голямо разстояние от града или от друго населено място, където могат да им изпълнят рецепта. Жителите на такива места се оказват дори в патова ситуация при появата на едно главоболие, ако то се случи точно в момента, когато са свършили аналгина.

Най-често в ролята на "доставчик" на хапове за съответното село влиза някой, който е тръгнал, например, да види децата си в града. Обикновено е затрупан с поръчки, рецепти, указания. И когато в крайна сметка пристигне, вместо да отдели време за близките си, се втурва по аптеките. "Не знам как може да бъде решен този проблем, но е ужасно. Когато майка ми ми идва на гости в Плевен, носи цяла чанта с рецепти и разни листчета, на които е записано от какво лекарство има нужда комшията. В с. Бръшляница, което е на 25 км от Плевен, няма аптека и положението е критично. Когато се касае за аспирин, аналгин - да, може да се изчака. Но ако непредвидено свършат специфичните хапове за високо кръвно или нещо още по-сериозно и няма кой да пътува до града - какво се случва? Родителите звънят на децата в града и казават - идвай веднага. И ако това се случва малко преди полунощ, светва и друг проблем - в Плевен има една единствена денонощна аптека", възмущава се плевенчанка.

Често "по спешност" дори кметовете на малките населени места палят личния си автомобил и отпрашват към града за хапове. На места е практика джипито, което, посещава местните, да пристига от града с пълна торба заръчани илачи. Има и такива села, в които положението е малко облекчено от факта, че в тях са отворили врати дрогерии. От където обаче можеш да си купиш едиснвено лекарства, които се продават без лекарско предписание.

Основната причина за липсата на аптеки в малките населени места е слабото потребление, коментират фармацевти. Те пресмятат, че има сметка хапове да се продават например в едно село с население над 1 000 души. Разходите обаче не са оправдани под тази цифра живущи, защото поради малкия обем търсене всяко ЕТ или ЕООД на фармацевт би фалирало.

В момента в България работят около 4 100 обекта. Въпреки че те са много за страната, има места без аптеки. Причината е в неравномерното им разпределение. Над 85% от фармацевтите във всяка област работят в градовете, показват предварителни анализи на Българския фармацевтичен съюз (БФС). Най-много пък са струпани в областните центрове. За да се подобри снабдяването с лекарства на хората, може да се въведат данъчни облекчения за аптеките в селата или целево подпомагане от общините, смятат от фармацевтичния съюз. Друг вариант е да се въведат ограничения за това на какво разстояние може да има друга аптека, както и на колко души.

Според някои временно решение са и т. нар. мобилни аптеки, които да обикалят по селата и да снабдяват местните с лекарства.

 

 

Специалисти по защитени жилища коментираха социалната услуга

 

Кера СТОЯНОВА

Конференция на тема "Възможности и предизвикателства за подобряване на социалната услуга "Защитено жилище в България се проведе във Велико Търново. Поводът за подобна среща бе изпълнението на проект "Нов живот за хора с умствена изостаналост, чрез изграждане на защитено жилище в с. Церова кория. За участие във форума бяха поканени 70 представители на социалната услуга "Защитено жилище от цялата страна, експерти от Агенция за социално подпомагане и от общинските администрации, доставчици на социалната услуга. Идеята на подобен форум е споделяне на добри практики, казаха организаторите, които бяха община Велико Търново и Дома за възрастни с умствена изостаналост в с. Церова Кория. Доклади изнесоха местните представители на защитеното жилище и ръководителите на подобни социални услуги от Сливен, Батак и Русе. Проектът "Нов живот за хора с умствена изостаналост, чрез изграждане на защитено жилище в с. Церова кория, се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма ФАР. В защитеното жилище са настанени шестнайсет души от Дома за възрастни с умствена изостаналост в Церова кория. За тях се грижат петима социални работници, педагог и медицински специалист. По проекта са осигурени и шест защитени работни места в дърводелска работилница за настанените в жилището хора с интелектуални увреждания. Конкретната цел е потребителите да придобият умения за водене на самостоятелен и пълноценен живот, да придобият нови трудови навици и възможности за трудова реализация, както и да се създаде позитивна обществена нагласа в общността към хората с интелектуални увреждания и възможности за социална интеграция.За изгражденето и функционирането на защитеното жилище са отпуснати 86 163 евро, от които 64 604 евро по програма ФАР и 21 578 евро национално съфинансиране. С разкриването на социалната услуга в Церова Кория защитените жилища на територията на община Велико Търново стават три. Едното е в Дебелец, а другото - в Пчелище.

 

 

Враца

 

Яслите въстанаха срещу зам.-кмет

 

Силвия Драйчева

Цветана ЕВГЕНИЕВА

Работещите в детските ясли във Враца, подкрепени от десетки родители, разпространиха протестна декларация и подписка срещу Наредба №26, подготвена от зам.-кмета по образованието на община Враца Силвия Драйчева. Според регламентирани в нея разходни стандарти се налага преместването на медицински сестри от детските ясли в детските градини, тъй като числеността на персонала на детските ясли и обезпечените финансово брой деца на яслена възраст в ЦДГ-та, води до недостиг на финансираната от държавата дейност в детските ясли през 2009 г. в размер на 221 225 лв. и излишък на такива в яслените групи на ОДЗ-та в размер на 229 263 лв., се твърди в наредбата

Декларацията е подписана от 800 души, като е отворена за още подписи. Тя е адресирана до министрите на финансите, здравеопазването, образованието и науката и до председателите на синдикатите КТ "Подкрепа", КНСБ и БАПЗГ. "Ние питаме, работил ли е някой от създателите на тази наредба поне един месец в детска ясла, за да знае как се отглеждат, възпитават и обучават минимум 8 деца на възраст от 10 месеца до 3 години от "най-малко една медицинска сестра и една детегледачка на смяна? Известно ли ви е, че това са деца, с нестабилна походка или непроходили, с недоизградени защитни механизми на имунната система, проблеми с хранителния режим, със здравния статус, неизградени елементарни навици и умения, напълно зависими и нуждаещи се от индивидуални грижи на възрастен по отношение на хранене, извършване на физиологични и хигиенни нужди и от още много други специфични и индивидуални потребности?", питат работещите във врачанските детски ясли във Враца. Те декларират, че стоят твърдо зад всяка своя дума и действие, за което се подписват, че са се лишили от личен комфорт и са се посветили на децата като защитават техните права и интереси.

Директорката на Детска ясла №5 Ваня Заркова е силно притеснена от създадената ситуация. Тя смята, че парите, определени за яслите, няма да стигнат. Според нея разчетите са правени на база заплатите от януари 2008 г., без да се вземат предвид увеличенията през юли. "Далече сме от мисълта да се конфронтираме с колегите от ОДЗ-та и детските градини, но там няма условия за отглеждане на толкова малки деца. Качеството при нас е едно, при тях е друго. Трябва да се съобразяваме с индивидуалностите на децата. Ние нямаме чистачки. Всичко се поема от детегледачката", твърди Заркова.

По този повод зам.-кметът Силвия Драйчева заяви, че яслите са под юрисдикцията и на отдел "Здравеопазване", а под формата на ОДЗ - на отдел "Образование". В яслените групи на ОДЗ-тата и селските детски градини децата на яслена възраст от общината са 350. В чистите ясли, които са към здравеопазването, децата са 230. "От началото на 2009 г. ясно са разграничени средствата по делегирани от държавата дейности за педагогически и съответно за медицински персонал, след изготвянето на Националния регистър, определящ възрастта на децата. При това положение средствата за медицински персонал са отпуснати, съобразно изискванията на нормативната уредба и броя на децата. След като по-голяма част от децата са в ОДЗ, логично е средствата да бъдат насочени там", коментира Драйчева.

Според нея причината за тази ситуация е липсата на истинска реформа в системата на здравеопазването. Тя смята, че спокойно всяка медицинска сестра може да премине от едното работно място на другото. Финансите следват децата. Това дава възможност да се спасят много от работещите в яслите.

 

 

Нови закони за отбраната, резерва и въоръжените сили искат военни

 

Кремена КРУМОВА

Областна структура на Независимият национален съюз на офицерите в България (ННСОБ) бе учредена във Велико Търново. За неин председател бе избран капитан о. р. Николай Арабаджиев. До този момент членовете на новата организация са над 500. ННСОБ има структури във всички общини в областта. "В България има вакуум в нормативната база относно сигурността, стратегическия преглед и отбраната. Незабавно е необходим закон и българските офицери могат да бъдат използвани в разработването на тези нормативни документи", заяви по време на срещата председателят на Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната Иван Иванов. Той коментира Закона за отбраната и въоръжените сили като заяви, че че проекторешението има много недостатъци. Затова са изпратили становището си до президента, премиера и министъра на отбраната с прелаганите от тях корекции. Иванов допълни, че България няма национална военна стратегия. "Необходим е още и добър Закон за разузнавателните служби и Закон за резерва на въоръжените сили, каза още председателят на конфедерацията.

Военните коментираха и факта, че дълго време офицерите са били натикани в ъгъла на обществения живот и по никакъв начин не се е използвал техния потенциал. "Продължилата 20 години реформа в Българската армия се свеждаше до механично съкращаване на офицери и включването им в адаптационни програми. Милиони левове се наляха, а мерките се оказаха абсолютно неефективни. Едва 0,5 процента от участвалите в тези курсове са имали полза от тях, коментира Иванов.

ННСОБ е създаден през 2002 г. в Пловдив. Идеята била да се изгради чисто офицерска организация. За първи път преди няколко месеца е създадена една мегаструктура от военни организации - Конфедерация на обществените организации от сигурността и отбраната, с председател полк. Иван Иванов. В нея влиза и Независимият национален съюз на офицерите в България.

 

 

Габрово

 

Със снимки на папараци общината ще лови вандали

 

Кошче за отпадъци се мъдри в разрушеното вече езеро с лилии в Габрово

Мариана ДИМИТРОВА

Интересна инициатива подхваща местното кметство в Габрово съвместно с Дарик радио. В града стартира кампанията "Аз обичам Габрово". Целта й е опазването на сгради, зелените площи, градините, паметници и скулптури, детските площадки от набезите на вандали и недобросъвестни граждани.

В техните интернет страниците ще бъдат публикувани снимки на граждани за нарушения, за замърсяване на околната среда, на река Янтра, на междублоковите пространства. Този, който е заснел най-много нарушител,и ще бъде отличен с награда "Най-добър папарак". Габровци могат да подават и сигнали за нарушения в това отношение. Така ще се включат в класацията "Най-добър агент".

Снимките и сигналите не бива да са анонимни, а нарушителите ще бъдат издирени със съдействието на полицията и общинския инспекторат.

"С тази кампания се изправяме срещу нарушителите, рушителите, вандалите. Искаме да активизираме гражданите за установяване на подобни негативни явления. Искаме парите на данъкоплатците да отидат за изграждане на нови неща, а не за ремонт на разрушени. Аз съм гражданин на този град. И аз искам градинката, където играе детето ми, да е чиста. И не мога да гледам спокойно как здрави момчета полагат системни усилия да чупят пейки. Никой не кара гражданите да се саморазправят с нарушителите. Единствено искаме да разберем кой къде е рушил. Искаме да покажем не само лошото, но и доброто, което става в Габрово. Така че приемаме снимки и сигнали и за положителни неща, почистени междублокови пространства, градинки, улици. Затова сме учредили и награда "Най-добър чистник", обяснява габровският градоначалник Томислав Дончев.

Последната вандалска проява бе преди няколко дни, когато неизвестни злосторници бутнаха в Янтра последната от новите кокетни пейки, поставена в крайречна градинка в града. Предишните две бяха изскубнати и захвърлени отново там още през миналата година. На това място вече няма нито една пейка, на която може да се седне.

Напълно разрушен е и алпинеумът на детската площадка зад библиотека "Априлов - Палаузов" в Габрово. Юката и останалите растения са изскубани, а камъните за разхвърляни наоколо.

Бетоново кошче за отпадъци е захвърлено в езерцето с лилиите в същата градинка, на която само преди месец изцяло беше разрушена хидроизолацията от изтръгнати и нахвърлени там пейки, кошчета за смет. Преди година хидроизолацията на езерото с лилиите бе основно ремонтирана, а местното кметство плати за това 30 000 лв. Естествено парите са от джоба на данъкоплатците.

С инициативата си "Аз обичам Габрово" местната община приканва габровци да не остават безучастни към подобни вандалски прояви и да правят снимки, чрез които злосторниците да не остават ненаказани. Зулумите могат да бъдат заснимани и с мобилен телефон, а след това снимките да бъдат изпращани на имейлите на община Габрово и Дарик радио.

 

 

Послушай лекаря

 

Синът ми се роди с диагноза хипоспадия. Още в родилното отделение ми казаха, че единственият начин за лечение на тази аномалия е чрез операция. Вече е на две години, но не знам кога е най-подходящата възраст да се подложи на хирургическа интервенция и ако не го направи, това до какви усложнения би довело.

Вероника Георгиева, В. Търново

 

Хипоспадията се оперира докато детето е още малко

 

Д-р Цветан ГЕОРГИЕВ, уролог, консултант в клиника "Св. Параскева"

Хипоспадията е вродено заболяване, при което краят на уретрата е разположен не на върха, а от долната страна на пениса на разстояние от няколко милиметра до няколко сантиметра от правилното място. В най-леката форма на хипоспадия отворът на уретрата е все още на главата на члена, само че от долната й страна. В по-тежките случаи отворът се явява под главата, на юздицата, а понякога пикочният канал завършва на стъблото на пениса, в началото на скротума или чак в основата му в непосредствена близост с ануса. В по-леката си степен, когато се открива на мястото на коронката на члена, не предизвиква никакви смущения. Колкото по-отдалечен е отворът на пикочния канал от нормалното място, толкова е по-тежка степента на аномалията, защото пикочният канал е по-къс, а това води до изкривяване на члена надолу. Също така при уриниране не излиза струя, а се стича надолу. Самото заболяване не води до усложнения, но е неприятно за пациента, а ако не се обърне внимание навреме, в зряла възраст прави невъзможен половия акт.

Лечението е само хирургическо. Прави се пластика за удължаване на пикочния канал. При лека степен се създава нов пикочен канал от собствена тъкан и се извежда на нормалното място.

Най-подходящото време да се направи интервенцията е около 5-годишна възраст на пациента. Не бива да се закъснява, защото в един момент децата започват да осъзнават различието си, да се срамуват и се комплексират.

 

 

Уважаеми читатели,

ако имате здравословни проблеми, "BG Север" ви дава възможност да получите безплатни съвети как да се излекувате.

Въпросите си можете да задавате писмено на адреса на редакцията - гр. Плевен, ул. "Борис Шивачев" 15, ет. 2, ап. 5, вестник "BG Север"; по елекронната поща на e-mail: bg_sever@abv.bg; на редакционния телефон 064/806891.

Чрез вестника ще ви отговарят доказани специалисти от плевенската клиника "Света Параскева".

Въпросите си може да задавате и на телефона на клиниката: 064/801-888