СОЦИАЛНО


 

Хероинова вълна залива Габрово

 

В града създават наркокомуна от типа на терапевтичната общност

 

Д-р Господинова твърди, че има бум в употребата на хероин

Мариана ДИМИТРОВА

В Габрово се забелязва невероятен подем на употребяващите лека дрога и по-точно марихуана и амфетамини. Има нова хероинова вълна в града и расте броят на употребяващите тази дрога, стана ясно от психотерапевта д-р Донка Господинова. Само за миналата година в Габровска област са починали четирима наркозависими младежи на възраст между 21 и 28 години.

Според д-р Господинова, която е създател на Центъра за лечение на наркозависими в Габрово, не може да се каже точно колко е броят на употребяващите наркотици, тъй като те се обръщат към лекар едва когато вече са зависими. Проблем се оказва и това, че родителите не могат да разпознаят кога детето им употребява дрога. Едва когато то започне да отсъства от училище и се появят проблеми с приятели и в семейство, родителите разбират, че нещо не е наред. Семействата дори не били запознати с жаргона за дрогата, за да уловят от разговори, че детето им употребява наркотици. Това е една от причините от 18 февруари в Габрово да стартира "Училище за родители", което ще работи към Центъра за лечение на зависимости. Целта е да се обхванат семейства, чиито деца употребяват дрога или има съмнение, че употребяват. На родителите ще бъдат показани какво представлява марихуана, амфетамини, хероин, ще бъдат запознати с жаргона за наркотици.

"Много родители са объркани от промените, които забелязват в децата си, трудно общуват с тях и не знаят към кого да се обърнат за съвет. Родителите на зависими от дрогата млади хора са обрекли семействата си на изолация и няма къде да получат подкрепа, а наркоманията е болест, която повлича със себе си майки, бащи, роднини, приятели. Семейството поема върху себе си голямата тежест и всички последствия на това заболяване. В нашия регион дрогата настъпва с бързи темпове - спада възрастовата граница на първи опити с наркотици. Все повече млади хора се въвличат в употребата на така наречената "лека" дрога с мисълта, че могат да спрат във всеки един момент. Расте броят на зависимите от хероин, късно търсещи лечение, увеличават се случаите на смърт от свръхдоза. Има огромно непознаване на проблема, а няма застраховани, както няма и определен модел на семействата, в които децата започват да употребяват дрога - бедни, богати, интелигентни. Всички могат да бъдат засегнати, затова трябва да се научим да откриваме проблема навреме преди да се е стигнало до зависимост", коментира Габриела Йосифова, председател на Областния съвет по наркотични вещества в Габрово. Именно затова работа започва и "Училището за родители", където те ще могат да споделят проблемите си и да намерят подкрепа.

Планира се в Габрово да бъде изградена и наркокомуна от типа терапевтична общност. Този модел вече е използван в България и показва добри резултати. Намеренията са в комуната да се извършва лечение, да се дава психологична подкрепа, да се работи върху ресоциализацията, рехабилитацията и да се разясняват юридически проблеми, тъй като наркоманията засяга и този аспект, стана ясно от д-р Господинова. В комуната подкрепа ще се оказва не само на наркозависими, но и на употребяващи дрога. За реализацията на т. нар. терапевтична общност ще се търси и подкрепата на община Габрово.

 

 

Бивши военни се включват в борбата с корупцията

 

Обсъжданите теми на семинара в Плевен предизвикаха бурни дебати

Мая ПАСКОВА

В средата на седмицата в Плевен беше проведен семинар, който е част от проект "Взаимодействие на НПО сектора с държавната администрация в области от значим обществен интерес". Той е съвместна инициатива на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), фондация "ЛЕВСКИ" (Легия за единение, възход, справедливост и креативни идеи) и фондация "ПЖПБК" (Подпомагане на жертви от престъпления и борба с корупцията). Инициативата е подкрепена от ръководството на МВР. Такива обучителни семинари са проведени досега в Пловдив, Кърджали, Смолян, Кюстендил и Видин. За лектори бяха поканени хонорувани преподаватели от НБУ, Технически университет, Военна академия, Академия на МВР и др. Стремим се да изградим структури на гражданско общество и да ги научим как да си взаимодействат с местната и централна власт, държавната и общинска администрации, запозна с идеята Чавдар Петров. Той е офицер от резерва, полковник, бивш служител на службите за сигурност, последно зам.-директор на Национална служба "Сигурност". Сега е в отряда на запасните офицери, член на УС на Националната асоциация "Сигурност" (НАС). "Целта ни е да използваме поне част от опита на тези хора - бивши военни и служители в системата на МВР, за да заздравим обществото. Ако не успеем, то поне сме опитали", подчерта Петров.

В резултат е подписано споразумение за сътрудничество между СОСЗР и МВР и на тази база във всеки от целевите региони се изготвят и подписват планове за взаимодействие между областните структури на СОСЗР и други НПО с ОД на МВР и структурите на Гранична полиция в граничните региони. По време на семинарите е акцентирано върху участието на НПО сектора при превенцията и управлението на кризи, превенцията и борбата с престъпността в цялото й многообразие, превенцията и борбата с корупцията - корупционните механизми и инструментите за противодействие. В резултат от работата по проекта в някои от целевите региони се създават обществени консултативни съвети по горните проблеми, а там, където ги има, в тях се включват активно представители на местните НПО структури.

Проектът е финансиран по програма ОПАК на МДААР и е подкрепен от МВР.

 

 

Офроуд обществото иска отговори от окръжния прокурор на Плевен

 

Поля ТОМОВА

След акцията си в село Мечка, където се запознаха с проблемите на хората там, представителите на офроуд обществото написаха писмо и до окръжния прокурор на Плевен Марио Василев. В него те описват накратко какви са впечатленията им от срещата и искат няколко конкретни отговора. На първо място за какви престъпления са водени досъдебните производства, какъв е резултатът от работата на полицията и прокуратурата по тях. Представителите на офроуд обществото питат още има ли внесени обвинителния актове и срещу колко лица, има ли прекратени преписки и досъдебни производства и ако да - на какво основание. "Моля да считате така направеното искане като такова за получаване достъп до обществена информация с необходимите изисквания за вашия отговор. Не желаем да получаваме информация, която би могла да се класифицира като лични данни. Ако установите забавяне на работата по някои дела, какви мерки ще предприемете за приключването им в срок? Каква отговорност ще бъде търсена от лицата, които не са изпълнили служебните си задължения? Вашият отговор ще бъде публикуван без съкращение в нашия форум, за да получат членовете ни достоверна информация за ставащото в с. Мечка, за да бъдат информирани относно това какво се прави от страна на прокуратурата за прекратяване извършването на престъпления срещу българските граждани по един най-безцеремонен и унизителен начин", се казва още в писмото.

Офроуд обществото продължава своята акция в с. Мечка, като тази събота (21 фервуари) от 12 часа предприема почистване на населеното място, което при първото им идване бе заринато в смет.

 

 

Румен Петков и Васил Антонов дариха книги в с. Радомирци

 

Ани ПАВЛОВА

Народните представители от "Коалиция за България" Румен Петков и Васил Антонов направиха голямо дарение на ОУ "Отец Паисий" в с. Радомирци. Те бяха посрещнати от директора на учебното заведение Тошко Тодоров. В момента в училището учат 174 деца, разпределени в осем паралелки от I до VIII клас. 38 от тях пътуват от съседното село Ракита. От началото на учебната година те се придвижват с предоставения от МОН училищен автобус. Четириетажната сграда е с нова алуминиева дограма. Директорът Тошко Тодоров информира, че успешно са продали земи, собственост на училището. С част от средствата е асфалтирана изцяло спортната площадка и е направена хидроизолация на покрива и на физкултурния салон. Тошко Тодоров информира, че нямат проблеми с отоплението на сградата, редовно се доставя нафта за парното.

Народните представители предоставиха голямо количество книги - произведения от българската и световна класика - за нуждите на училищната библиотека, която в момента наброява 3 000 екземпляра. Румен Петков и Васил Антонов дариха още спортни пособия за физкултурния салон, както и хранителни продукти и плодове за училищния стол. От декември миналата година възпитаниците на училището могат да закусват за 0,80 лв. и да обядват за 1,30 лв. Ръководството на учебното заведение не скри задоволството си от направеното дарение, а директорът Тошко Тодоров подчерта, че при работа с делегирани бюджети всяка помощ отвън винаги е добре дошла.

 

 

ловеч

 

Изследват тормоза над малчугани в две училища

 

Мира ГАНЧЕВА

Тормозът над деца е обект на изследване по проекта на УНИЦЕФ "Училище без насилие" в двете ловешки основни училища "Христо Никифоров" и "Проф. Димитър Димов". Реализацията му е започнала с началото на учебната година. Изследването е проведено в четвъртите и петите класове, в него са били включени 165 ученици. 25 на сто от децата са преки или косвени жертви на тормоз, сочат резултатите. Като тормоз те най-често са определили вземането на пари, изнудването, заплашването, разпространяването на клевети и др. Според анкетата, горещите точки на тормоза са класната стая, двора на училището и тоалетните. По думите на психолога Иван Игов напоследък много разпространен е кибертормозът - с SMS-и, клипове и снимки, разпространявани в интернет. Във всеки един клас има средно по 3,6 насилници и 4 жертви.

Проектът "Училище без насилие" е част от работата на УНИЦЕФ по превенция на насилието над деца. Другата важна дейност по този проблем е националната гореща телефонна линия за деца, жертви на насилие. Целта на проекта е предотвратяването на тормоза между деца в училищата и създаването на подкрепяща училищна среда. Специалисти работят с учителите, децата и родителите, показвайки им нови начини на комуникация и справяне с проблемите без агресия. При реализирането на проекта се приобщава цялата училищна общност - всички са активно включени в мерките за превенция и справяне с проявите на тормоз.

Проектът "Училище без насилие" е започнал в София през 2007 г. и е обхванал 1 500 деца. УНИЦЕФ има планове да разшири проекта в други градове и да обхване 8 000 деца.

 

 

SOS-татко има вече в селището в Трявна

 

В многолюдното SOS-семейство вече има и татко

Мария ДИМОВА

В "SOS-детско селище" в Трявна вече живее и работи първата в България семейна двойка. Тя се грижи за шест деца. Сега в селището се обучават още три семейства от София, Павликени и Трявна, които евентуално ще поемат отглеждането на момичета и момчета, които живеят в Трявна и радомирското село Дрен.

Най-малкото дете на първата SOS-семейна двойка е на две и половина години, а най-голямото е на 10. Малчуганите веднага приели Лена Димитрова и Иван Симеонов от Добрич и вече ги наричат "мамо" и "татко". Семейството от Добрич има син, който е самостоятелен. Директорът на селището Иван Христофоров информира, че има идея семейства от Габрово и Трявна да станат приемни родители и да отглеждат изоставени деца или сираци в домовете си, като финансово ще бъдат подкрепяни от сдружението "SOS-детски селища в България". Така се разширява моделът на социалното родителстване, а целта е да се даде шанс на повече деца. Новост е и краткосрочното настаняване, което от няколко месеца е практика във Велико Търново. Проектът се нарича "Малък семеен дом" и се финансира по програма ФАР. Разликата е, че децата там се подготвят за реинтеграция в биологичните им семейства.

 

 

Момиченце се възстановява след операция на тумор във Франция

 

Кремена КРУМОВА

Малката Еди от Горна Оряховица се възстановява постепенно след успешно лечение в Париж. Момиченцето бе с костен тумор, който бе отстранен от професор Лот в болница във френската столица. Операцията продължила близо 6 часа, преминала успешно и туморът е премахнат на 100%. Установена е лека пареза с частична загуба на чувствителност на дясната ръчичка на Еди, носпоред професора тя ще бъде преходна, уведомява майката.

На 2 февруари 5-годишната Едита Цвяткова от Горна Оряховица отпътува за клиника в Париж, заедно с мама, където бе опериран костният й тумор. Всичко започнало през ноември 2007 г., когато малката Еди се оплакала от силни болки в шийната област, прераснали по-късно в кризи. Въпреки многобройните прегледи във Велико Търново, Горна Оряховица, Плевен, Габрово и София лекарите не успели да поставят ясна и точна диагноза. Десет месеца след като започнали оплакванията, била открита и туморната формация. Тогава Еди е оперирана по спешност в"Пирогов, но туморът е отстранен частично затова се наложило операция в чужбина.

Част от средствата, необходими за лечението на детето, бяха събрани след няколко благотворителни кампании, организирани с помощта на община Горна Оряховица. По набирателната сметка на Еди бяха събрани 14 455, 70 евро. Националният фонд за лечение на деца пък отпусна останалата част от необходимите средства до набирането на сумата от 20 511,93 евро. Фондът пое и разходите за самолетни билети на детето и неговата майка до Франция.

 

 

Строят център за младежи към социален дом

 

Симеон НИКОЛОВ

Започна строителството на център за настаняване на младежи от семеен тип в двора на Дома за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи "Люба Тенева" в Берковица, съобщиха от общината в планинския град. След изграждането му в него ще бъдат настанени 15 младежи от дома, които навършват пълнолетие и трябва да го напуснат.

Средата в центъра ще бъде максимално близка до семейната, ще има всички необходими за това помещения. Целта на проекта е младежите, на които предстои да навършат пълнолетие, да имат възможност за интеграция в обществото чрез постепенно откъсване от обичайния начин на живот в дома и придобиване на по-голяма самостоятелност. Като втора задача проектът си поставя превантивна работа с родители срещу изоставянето на деца в социални домове.

Центърът за настаняване от семеен тип се изгражда по проект "Нова перспектива за деца в риск и техните семейства", който се финансира от фондовете на ЕС. Проектът е разработен от дом "Люба Тенева", фондация "Стъпка по стъпка" и община Берковица. Той е на стойност 162 000 лв.

 

 

Послушай лекаря

 

Опасна ли е "тютюнджийската" кашлица, какво се случва с дробовете на пушачите и какви са последствията? Може ли да бъде облекчена с нещо друго, освен със спирането на цигарите?

Петър Василев, 42 г., Троян

 

Тютюнджийската кашлица е първият сигнал за проблеми с белите дробове

 

Д-р Валерий АНДРЕЕВ, белодробен специалист, консултант в клиника "Св. Параскева"

"Тютюнджийската" кашлица може да бъде почти невинна, но може да бъде и смъртоносна. При пушачите могат да се развият няколко заболявания, които засягат белите дробове. Тук не обсъждаме засягането на други органи. Първото и най-леко заболяване е хроничният бронхит. Пациентът кашля, особено сутрин, и отделя различни на цвят храчки. Може би под това заболяване се разбира "тютюнджийска" кашлица. До този етап всичко е почти невинно. Когато обаче измененията се задълбочат, се получава ХОББ (хроничната обструктивна белодробна болест). Това е комбинация между хроничен бронхит и белодробен емфизем. Първото заболяване засяга бронхите - те се възпаляват, отичат, стесняват се и пациентът не може да диша добре. При белодробния емфизем се разрушават алвеолите от тютюневия дим. Получават се големи пространства, които обаче не могат да обменят газовете в белите дробове. Това е нова причина за задух.

Тези изменения могат да доведат пациента до гроба чрез получената дихателна недостатъчност. Може би възрастта между 40 и 50 години е решаваща, защото тогава обикновено са първите симптоми. Спирането на тютюнопушенето може да реши всички тези проблеми поне в 80% от случаите. Най-лошият вариант обаче е развитието на белодробен рак. Това заболяване е смъртоносно в рамките на 1 година в 90% от случаите. Тогава и да откажеш цигарите вече е късно. Повече от 90% от случаите на белодробен рак са свързани с тютюнопушенето.

Като заключение мога да кажа, че не е добре да се стига до "тютюнджийска" кашлица. Никой не знае какво се крие зад нея.

Накрая бих искал да спомена, че има и пушачи, които никога не развиват болести, свързани с тютюнопушенето. Защо става така, никой до сега не е дал отговор. Така че, изборът е ваш.

 

Уважаеми читатели,

ако имате здравословни проблеми, "BG Север" ви дава възможност да получите безплатни съвети как да се излекувате.

Въпросите си можете да задавате писмено на адреса на редакцията - гр. Плевен, ул. "Борис Шивачев" 15, ет. 2, ап. 5, вестник "BG Север"; по елекронната поща на e-mail: bg_sever@abv.bg; на редакционния телефон 064/806891.

Чрез вестника ще ви отговарят доказани специалисти от плевенската клиника "Света Параскева".

Въпросите си може да задавате и на телефона на клиниката: 064/801-888