ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА


 

Според официалната статистика оредяваме,

действителността е още по-фрапираща

 

Анализите не хващат миграцията изцяло,
както и хората без лични карти и ЕГН-та

   В село Ивановци и посред бял ден рядко се виждат хора

Според последните данни на официалната статистика населението на община Плевен в края на 2007 г. е било 139 573 души, от които 67 483 мъже и 72 090 жени. В градовете на общината са живели 117 093 души, а в селата 22 480. В трудоспособна възраст в този период са били 90 700 души, под тези години са били 20 083 души, а над тях - 28 790. Механичното движение на населението в края на 2007 г. за община Плевен е както следва - заселени са били 3 171 лица, а са се изселили 3 384. Затова механичният прираст е отрицателен: - 213 души. Живородените деца общо са 2 491, от тях в градовете 1 646, а в селата - 845.

Данните на официалната статистика обаче не могат да обхванат няколко категории хора. На първо място онези, които работят "на черно", и тези, които излизат от България не с работна виза или да учат. По официални данни близо 1 милион българи са извън пределите на държавата. Тази цифра обаче може да набъбне с още около 400 - 500 хиляди, ако се вземат предвид и нелегално пребиваващите в редица страни от или извън ЕС. Статистиката не може да обхване напълно и т. нар. вътрешна миграция. Никой например не брои хората от ромски произход, които водят номадски начин на живот, а част от тях дори все още живеят в катуни. Мнозина от ромите нямат лични карти, а някои никога не са имали. И нещо друго - при официалното преброяване всеки има право да каже като какъв се самовъзприема - българин, турчин, арменец, ром и т. н..Явно мнозина от ромите в България се възприемат или като турци, или като българи и като такива фигурират в националната статистика, според която те са едва 300 хиляди у нас. Като се има предвид и с какво усърдие раждат, тази цифра едва ли отразява реалността у нас. Не е тайна за никого, че циганите се настаняват в селата, докато българите се изнасят оттам. Типични примери за това са малки населени места в Плевенско като Мечка и Бръшляница.

Другата категория хора са тези, които не само че нямат лични карти, но нямат и ЕГН-та. Това са единични случаи, но те също не намират никакво място в статистиката.

Според официалните данни Плевен е един от градовете с най-ниска работна заплата в България. За втората половина на 2008 г. в областта средното възнаграждение е било 420 лв., почти със 100 лв. по-малко от средната заплата за страната - 510 лв. Наред с това по отношение на еленергия и сметки за консумативи Плевен е един от най-скъпите градове в страната. И още - тук се плаща в пъти по-малко за една работна позиция, отколкото в София, Пловдив, Бургас, Варна, дори Стара Загора.

Област Враца има 10 общини с население 216 388 души, според данни на Териториалното статистическо бюро към 31 декември 2005 г. Градското население е 122 263 души, а в селата живеят 94 125. Най-голяма е община Враца със 79 000 души, а областният център е с 65 200 жители. Според данните за последните 20 години населението на областта е намаляло с над 35 000 души. До 1989 г. в община Враца са живели 107 000. Голяма част са мигрирали като гастарбайтери в чужбина, към София и други по-големи градове в страната. Също според статистиката само малка част от младите, заминали да учат в столични или други вузове, както и в чужбина, се връщат в родния си град.

През 2008 г. в родилното отделение на областната болница "Хр. Ботев" са се появили 657 деца, с 33 по-малко от 2007 г. Според главния лекар на отделението д-р Иван Кръстев тази година тенденцията е по-благоприятна, тъй като само през януари са се родили 62 деца.

В началото на тази година има повишение на безработицата. Увеличението е валидно както за страната - с 0,42 пункта, така и за областта - 0,61 пункта, и Враца - 0,17 пункта.

Типичен представител на хората, които не могат да бъдат засечени от официалната статистика, защото са без документи за самоличност, е 65-годишният Тончо Георгиев. Той не получава нито пенсия, нито помощи, тъй като няма лична карта. Но не краде, за да се изхранва. Спи по пейки, заведения, до кофи за смет, под стълби...Не търси помощ. Моята болка, моето нещастие си е моя грижа, не искам помощ от други, казва Тончо, който допреди две години е живеел при сестра си в с. Алтимир и оттогава е без покрив над главата си. Някога е работил в Кремиковци. След демокрацията остава без работа и без хляб. Съседи пожелали да му съдействат да получи лична карта, а след това и пенсия. С тези документи може да бъде настанен в дома за стари хора в с. Хайредин. Но той не желае тази помощ, твърдят и от социалните служби във Враца.

Видинска област държи първенство в страната по най-малкия си брой на населението - 112 604 души живеят в 11 общини. Това е цифрата, валидна за края на 2007 г.. За 2008 г. статистиката още не се е произнесла, но през последните години се очертава тенденцията населението да намалява с около 5 000 души годишно.

През 1946 година населението на областта е било над 200 000 души. Сега е спаднало наполовина като за причина се сочат ниската раждаемост, високата смъртност и активните миграционни процеси. През предишни години преселението е било към големите градове - София и Варна, а през последните - към чужбина. В резултат на изчерпаните демографски възможности, във Видинска област се среща и най-ниската гъстота на кв. км. Общата цифра е около 40 души, а в общините Чупрене, Макреш, Бойница - около 20. По показателя смъртност областта също е на първо място в страната. През 2007 г. тя е 2 177 души на 100 000 населеине. За страната този показател е 1 475,3.

Селищата застаряват - в Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене пенсионерите са над 50% от населението.

През 2008 г. жителите на община Монтана са намалели с 592 - от 64 372 на 63 780. Това съобщиха от общинската администрация. През миналата година в общината са се родили 717 деца, починали са 1 024 души. 498 човека са напуснали Монтана и са се преместили да живеят в София, Варна или чужбина, а 261 са пристигнали в града и са се заселили с постоянен адрес. Брак през 2008 г. в Монтана са сключили 245 двойки, до развод са стигнали 208 двойки. В област Монтана картината е много по-трагична. За година регионът е намалял с около 2 000 души. Да живеят в Монтанско са останали около 160 000 човека. Броят им е с 50 000 по-малко, отколкото през 1989 г. Регионът е на едно от пърните места в страната по отрицателен прираст. Продължава и миграцията към големите градове и към чужбина. Много от записаните с постоянен адрес в региона, живеят през по-голямата част от годината в Испания, Италия или Гърция.

Спрямо 1990 г. населението на Ловешка област се е стопило близо с 40 000 души, съобщи Цветозария Гатева, директор на Териториалното статистическо бюро в Ловеч. Сега жителите на областта са малко над 155 хиляди, като жените са с около 4 000 повече от мъжете. Очаква се през 2010 г. населението да намалее с 5 хиляди души, а през 2025 г. да се стопи до 125 000 жители, или с около 70 хиляди спрямо 1990-а. Тенденцията на застаряване води до промяна във възрастовата структура на населението. Преобладават хората в трудоспособна възраст - 58 на сто, следват възрастните - 27%, и младежите - 14,5 на сто. Повече от средното за областта стари хора живеят в общините Угърчин, Летница, Троян и Априлци. Прирастът на населението е отрицателен - минус 9,4 на хиляда.

Населението на Великотърновска област през 2010 г. ще бъде 270 814 души, след шест години - 257 089, а през 2025 г. - 233 600 души. Това прогнозират статистиците от старата столица. Очаква се след 16 години мъжете да бъдат 108 357, а жените 125 243 души. Всъщност тенденцията за намаляване на населението започва от 1991 г., когато броят на населението в региона до 2007 г. спада с 55 880 души от 334 644.

В градовете живет 66,9% от населението на областта, останалите в селата. Нараства делът на населението над 65-годишна възраст. За периода 2000 - 2007 година младежите до 15 г. намаляват с 8 676. Населението в трудоспособна възраст през 2007 г. е било 175 630 човека, а в над трудоспособна - 67 524.

През 2007 г. продължава да се увеличават ражданията, но въпреки това естественият прираст в региона е отрицателен - минус 2 080 души. Екип на "BG Север"

 

 

Партиен живот

 

Масово преизбират досегашни областни председатели на БСП

 

Васил Антонов Емил Константинов Димитър Гъндев Михаил Миков

Васил Антонов бе преизбран за председател на областния съвет на БСП - Плевен. Проведеното учредително заседание бе водено от народния представител от "Коалиция за България" Румен Петков. Съставът на новия областен съвет бе формиран съгласно решение на НС на БСП от 30.01.2009 г. В него влизат по право председателите на общинските съвети на партията, членовете на националното ръководство, народните представители, ръководители на групи общински съветници от левицата и председатели на общински съвети, кметове и зам.-кметове, избрани с листата на БСП, областни управители, председатели на младежкото, женското и движението на ветераните. Общинските съвети са делегирали и свои представители на квотен принцип според броя на членовете на съответните организации.

На заседанието бяха избрани и заместниците на областния председател. Любомир Петков - председател на ОбС на БСП - Плевен, ще отговаря за "Партийната дейност", а за неговия колега от Червен бряг Мирослав Михайлов е ресорът "Коалиционна и местна политика". По предложение на Васил Антонов бяха избрани и четирима секретари на областния съвет. Това са Бранимир Горанов - за местната политика, Милен Първанов - за връзките със структурите на БСП, Мирослава Бенчева - за младежката политика и юристката Любка Александрова - за спазването на програмата, устава и нормативните документи.

На заседанието бе утвърден и съставът на областния предизборен център на БСП за подготовката и провеждането на избори за Европейски парламент и за 41 Народно събрание. Към неговия състав предстои да се оформят и групи от експерти. Областният предизборен щаб се оглавява от Васил Антонов. Решено бе общинските предизборни центрове да се оглавяват от председателите на партията. Бе утвърден и съставът на три постоянни комисии към ОС на БСП.

Депутатът д-р Емил Константинов бе преизбран за председател на ОС на БСП в Монтана, съобщиха от централата на партията в града. За негови заместници са избрани депутатът Жори Алексиев, зам.-областният управител Красимир Статков и председателят на ОбС в Монтана Светлин Николов. ОС е съставен от 43 души, 37 на сто от тях влизат за пръв път в състава му, обявиха от БСП в Монтана.

Емил Константинов заяви, че ръководството на ОС на БСП си поставя за цел спечелването на най-много гласове в региона на предстоящите европейски и парламентарни избори.

Народният представител Димитър Гъндев е преизбран за председател на ОС на БСП във Враца. На учредителното заседание на новия областен съвет на партията кандидатурата на Гъндев е била единствена, уточни говорителят на съвета Цветелина Върбанова. В хода на събранието не са били направени други предложения и той е бил избран единодушно. Гъндев, който е председател на ОбС на БСП във Враца, бе председател и на стария областен съвет. В ОС влизат 49 представители на 10-те общински организации на БСП във Врачанско. За заместници на Димитър Гъндев са избрани народният представител Иван Гризанов, който ще отговаря за финансите, кметът на Криводол Николай Иванов и член на Висшия съвет на БСП - за коалиционната политика и председателят на ОбСт в Мездра Делян Дамяновски - за организационните въпроси. Секретар "Медийна политика" е Марийка Костова, секретар финанси е кметът на Бяла Слатина Венцислав Василев, а за младежката политика ще отговаря Петър Станев. В ръководството на ОС влизат кметовете на Хайредин Радослав Стойков, на Роман Красимир Петков и на Мездра Иван Аспарухов.

Цветелина Върбанова уточни, че новият областен съвет и избраният към него секретариат ще изпълняват функциите на предизборен щаб на областно ниво. Той трябва да започне да функционира най-късно в началото на април.

Вътрешният министър Михаил Миков бе преизбран за председател на областния съвет на БСП във Видин. На последното заседание на съвета са били избрани и неговите заместници - областният управител Кръстьо Спасов и председателят на общинския съвет на БСП във Видин Пламен Трифонов. Досега Миков е имал само един заместник - Димитър Тодоров, който не бе преизбран.

На заседанието са били обсъдени и задачите на партийните структури във връзка с предстоящите избори за евродепутати и национален парламент. Предстои да бъдат създадени и предизборните щабове на областния съвет и на общинските организации. "BG Север"

 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Местният парламент се разклати, съветници искат главата на шефа

 

Кремена КРУМОВА

Трима старейшини от Велико Търново настояват за оставката на председателя на ОбС Христо Христов. Това са Мирко Робов от БСП, Румен Димитров от Обединен център и независимият Стефан Стоянов. Те изтъкват три основни причини за своето искане - системни прояви на некомпетентност, противопоставяне на общинските съветници и липса на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет. Тримата подписаха предложение за оставка, което внесоха до Христо Христов. Очакванията ни са Христов да вземе еднолично решение за депозиране на оставката си, казват съветниците. Те се почувстваха лично обидени от разразилия се наскоро скандал по повод публикации в местен вестник, че се иска оставката на шефа на ОбС, подписана е декларация в негова защита, а в същото време, без някой да разговаря с тях дали ще се включат в подкрепата, ги изобличават като предатели.

На 15 февруари с официална декларация излязоха 25 общински съветници по повод публикация в местен вестник със заглавие "Замислят отстраняването на Христо Христов, откритото управление на ГЕРБ се оказало мираж. "Изнесената информация е невярна и подвежда гражданите на община В. Търново. Председателят на ОбС Христо Христов изпълнява своите задължения съгласно правилника на институцията, законите на България и законодателството на ЕС. Никога не е стоял на дневен ред въпросът с искане на неговата оставка", пише в декларацията на 25-те.

В разпространената до медиите декларация е посочено, че 12 старейшини не я подкрепят и те са изброени. Сред тях са и имената на групата парламентаристи от БСП. От своя страна червените също излязоха с позиция по казуза. Изпълнителното бюро на общинския съвет на БСП се разграничи и категорично опроверга твърденията за тайни срещи и задкулисни преговори с лидери или представители на ГЕРБ и други политически сили по проблемите на ОбС. "Като ръководство на общинската организация на БСП отхвърляме и се разграничаваме от задкулисните договорки. Готови сме да водим преговори, включително и за промени в ОбС, но те трябва да са обосновани, да почиват на истината и да са достатъчно публични и ясни за гражданите, пише в позицията на БСП.