ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА


 

В Плевен помечтаха дръзко за бъдещето на младите хора

 

ДАМС, НПО-та и местни власти с предложения за националната стратегия

 

На срещата бяха споделени проблемите на младите хора и конкретни предложения за решаването им

Ралица ПЕТРОВА

Приоритетите, стратегическите цели и мерки на Националната стратегия за развитие на младите хора в България за периода 2008 - 2018 г. събра на регионална среща-консултация в Плевен, проведена под мотото "Мечтайте дръзко...", представители на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС), младежки и неправителствени организации, политици, представители на местната власт. Целта при изработването на новата стратегия (предишната бе за периода 2003 - 2007 г.) е да се вземат предвид максимален брой мнения и предложения от организации, чиято дейност е свързана с младите хора в България.

На този етап има две групи въпроси, които трябва да залегнат в стратегията, смята зам.-председателят на ДАМС Михаил Балабанов. Първата е наречена "Инвестиции в младежта" заради засилващата се негативна тенденция в Европа, касаеща младите. Данните сочат, че през 1950 г. младежите са били 40% от цялото европейско население, към днешна дата те са 20 на сто, през 2050 г. ще намалеят с още 5 процента. Около 20% от младите хора в Европа са на прага на бедността, 15 на сто са безработни. Което е два пъти по-висок процент от общата безработица за Европейския съюз.

"България не страни от тази тенденция. Въпреки че безработицата в последните години доста намаля, младежката остава по-висока от средната за страната. Т. е. има и в Ервопа, и в България младежи, които не са включени в пазара на труда. От това страда икономиката, брутният вътрешен продукт и всичко останало. Ако се инвестира в младите хора, за да развият те своя потенциал, своите таланти, това ще е добре за държавата", заяви Балабанов.

Според него в новата стратегия за младежта трябва да има три ключови теми: "Образование, "Работа и "Креативност. "Сега по статистика 120 000 млади хора са частично или напълно неграмотни. Ако те бъдат образовани чрез вторична система, преквалификация и т. н., ако не отпадат повечето в ранните години на образование - по много по-добър начин ще се реализират, защото например безработните младежи с висше образование са 1,4%, тези със средно са 44%, а с основно - 55%", Втората тема е "Работа" - намиране на работа, гарантиране правото на труд на младите хора. В третата - "Креативност", сме включили предприемачество, умения за собствен бизнес, дигитална култура и др.", обясни зам.-председателят на ДАМС предложенията на агенцията.

Младите хора в България не са включени добре в процеса на вземане на решения - на местно, регионално и национално ниво, са част от изводите от реализирането на Националната стратегия за 2003 - 2007 г. Затова нещата трябва да се променят. Според Балабанов е необходимо не само да се гледа дали младите гласуват или не, защото гражданската активност е свързана още и с участието им в неправителствени организации, в доброволчество, в партии. "Но това трябва да бъде осъзнато, да тръгне от самата система на образованието, за да имат знанията за това в какво общество живеем - кой взема решенията, на какви нива ги взема. Да имаме една добра система от гражданско образование и едва тогава да говорим дали младите са активни. И второ - да са налице гаранции, че когато те участват, мненията им се вземат предвид. Тогава те няма да разглеждат включването си като безсмислено упражнение, а ще участват със съзнанието, че ще могат да променят нещо около себе си. И тук има различни форми - чрез организации на гражданското общество, младежки съвети - общински, регионални, национални", е мнението на Михаил Балабанов.

Младежката политика е междусекторна и тя не може да се прави само в ДАМС, а зависи от поне още 7 - 8 министерства, които имат пряко отношение към проблемите на младите хора. "Когато искаме да развиваме стратегически цели и задачи в България много институции работят по този въпрос, като понякога лявата ръка не знае какво прави дясната. Това, което конкретно трябва да се направи, е да се синхронизират нормативните документи, които регламентират всичко, свързано с младежта. Ако се приеме това да се случи, тогава е нужно да се сформира междуведомствена работна група. И ДАМС тук трябва да бъде водещият фактор", бе конкретното предложение за новата стратегия на Пламен Лаков, председател на сдружение "Чиста природа".

От Сдружението на селската младеж пък апелираха да се обърне по-голямо внимание на младите от малките населени места. "Нещата при младежите по селата стоят по съвсем различен начин. Те са изолирани. Нямат такъв достъп до интернет, до медии, като техните връстници в града. Много от тях, обучавайки се до VIII клас, след това поради финансова невъзможност не продължават обучението си, а тези, които все пак отиват в Плевен или друг град, се чувстват по-подтиснати, нямат самочувствие, изключени са", коментира Антоанета Мачева, председател на организацията.

Около това становище се обединиха и от Младежки информационно-консултантски център "Интелект" в Плевен. Те апелираха в стратегията да се заложи още и специално отношение към младежите в неравностойно положение, защото не се прави достатъчно за тях. Според председателя на центъра Милен Първанов трябва да се подпомага партньорството с младежки организации в малките населени места. Той предложи да бъдат създадени младежки центрове на територията на селата, които да обединяват в инициативи младите хора от две или три населени места.

Представители на местната власт пък поискаха връщане на младежките клубове и по селата. Те изразиха становище, че именно от мястото, от наличието на база, тръгва всичко. След това е нужен някой, който да поведе младите и оттам да се родят идеите и инициативите.

Да бъде сформирана секция за работа с млади хора към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), предложи Ваня Иванова, представител на Младежкия информационно-консултантски център във Враца и директор на Младежкия дом в града. Според нея мандатността на кметовете, идването на нови ръководства на всеки четири години води до прекъсване на връзката с младежките политики по места. Затова е нужно да има хора, които са наясно с тях.

Участниците в срещата подписаха декларация, свързана с подкрепата на проектозакона за развитието на младежта, който беше внесен в Министерски съвет в края на 2007 г., но още не е приет. В нея младите хора се обръщат към президента, председателите на НС, на ДАМС, на НСОРБ, към областните управители, председателите на общинските съвети, младежки организации, кметове. Документът бе мотивиран с факта, че именно в целите на Националната стратегия до 2018 г. е заложено създаването на една модерна законова база.

 

 

ловеч

 

От няколко години работят по проект за сексуалното и репродуктивно здраве

 

На големи плакати Кристина от младежкия парламент пише какво предвижда минипроектът

Мира ГАНЧЕВА

Младежкият общински съвет в Ловеч и РИОКОЗ вече пета година работят по проекта "Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България". Реализацията му започна през 2004 г. в четири български общини - Ловеч, Враца, Търговище и Сливен, впоследствие се присъединиха още четири - Троян, Козлодуй, Нова Загора и Попово. Първоначалното финансиране бе от Фонда на ООН за населението (UNFPA) с 504 хил. щатски долара, но след оттеглянето от донора в люляковия град проектът продължи с финансовата подкрепа на община Ловеч.

Тази година работата по проекта продължава с реализирането на минипроект "Млади и буйни в живота, но разумни в любовта". В него ще се включат три нови училища - ОУ "Проф. Димитър Димов", СОУ "Панайот Пипков" и Професионалната гимназия по ветеринарна медицина. По проекта младежкият общински съвет ще организира месец на отворените врати, през който всеки, проявил желание, ще има възможността абсолютно безплатно да се консултира с психолог в Информационно-образователния център по сексуално и репродуктивно здраве на РИОКОЗ - Ловеч. За 20 май е предвиден дебат на тема "Полово предавани инфекции и нежелана бременност", воден от член на младежкия парламент, преминал обучение по водене на дебати. Също през май ще бъде организиран конкурс с награди за направа на плакат за популяризиране на концерта, който ще бъде на 19 юни.

 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Общината отпуска около 11 хил. лева за дейности

 

Кремена КРУМОВА

Тригодишна програма за младежките дейности в общината предстои да приеме великотърновският общински съвет. Основната й цел е да се работи активно за стимулиране на изявите на младите и подобряване на координацията между тях и местните власти. За тази година от общината са предвидили много обучения. Местната администрация работи с повече от десет младежки организации. Сред тях са Младежки общински съвет, Градски ученически парламент и местните клубовете за превенция на наркомании, репродуктивно здраве и против тютюнопушенето.

Миналата година финансовата рамка за младежки дейности е била 11 300 лв. И тази няма да са по-малко, уверяват от общината. Сред основните задачи, които чакат реализация, са скейт площадка, три нови детски площадки, по проект, в които да има алеи за велосипеди и каращите ролкови кънки. За втори път ще се проведе и турнир по билярд. И през тази година дни като Хелоуин, 14 февруари и др. ще продължат да бъдат отбелязвани от младите подобаващо с кампании пред общината с развадане на флайъри, рекламни материали.

По думите на Гергана Евтимова, експерт "Младежки дейности", друга цел тази година е и създаването на ученически съвети в училищата в града, където ги няма и в селата на общината. Нов момент в програмата тази година е антидискриминацията по отношение на младите хора.

Предвиден е и тренинг-обучение с всички деца, регистрирани в Комисията за борба с противообществените прояви. Ще се работи основно с психолозите от Центъра за обществена подкрепа в града.

 

 

ВРАЦА

 

Насърчават творческия подход

 

Цветана АТАНАСОВА

"Творчество и иновации - формулата на успеха" е наименованието на проекта, по който се работи във Враца от началото на годината. Според координатора Ивайло Лилов целта е да се насърчи творческия и иновативния подход, да се създадат ефективни партньорства и възможности за обмяна на опит и добри практики сред младите хора и местната администрация в област Враца. Специфичните цели са свързани с насърчаване на диалога между младите хора, представители на различни културни и етнически общности; със създаване на условия за подобряване на диалога и взаимодействие между младите хора и местните власти и за реализация на дейности, свързани с развитие на младежкото творчество и иновации. Проектът включва проучване на нагласите сред младежите в общините Враца, Роман, Криводол, Бяла Слатина Хайредин, Мездра. Предвижда се организиране на кръгли маси, семинари и практически занимания.

От община Враца съобщиха още, че усилията на администрацията са насочени и към младите хора с увреждания. Вече е одобрен проект за изграждане на нов кухненски блок и перално помещение към Дома за младежи с увреждания в с. Три кладенци.ВИДИНМного баби дундуркат подрастващитеТеменужка ИЛИЕВА

Общината във Видин няма специална стратегия за работа с младежта, но с младите работят няколко неправителствени организации. Сдружение "Диалог" преди дни обяви резултатите от своя анкета на тема "Къде във Видин младите хора да прекарват свободното си време". В нея са се включили 1 299 души. 750 от анкетните карти са попълнени от ученици от IV до XII клас. Над хиляда от анкетираните заявяват, че в града младите хора нямат къде да прекарват свободното си време. Те желаят да се построи плувен басейн, терен за мини-футбол, картинг писта. Има желания и за увеселителен парк, аквапарк, зоопарк, кино и лятно кино. Заради отговорите в анкетата сдружението настоява общинският съвет да предвиди повече средства през 2009 г. за изграждане на младежка база.

Във Видин с младите работи и съветът по наркотични вещества. През тази година Националният център по наркотични вещества ще изпрати свои специалисти в града, които ще обучат група младежи как да противодействат на наркотичните увлечения. След това те ще изнасят лекции по темата пред своите връстници. Видин да се присъедини към движението "Европейски градове против дрогата" е другата цел на наркотичния съвет.

Повечето от видинските училища работят по проекти, финансирани от европейските фондове. С тях се разширяват познанията на децата за света и се създават връзки между ученици от европейските страни. Най-интересен е проектът на ОУ "Иван Вазов". Той се нарича "Светът през погледа на децата". По възпитателен проект се работи и в езиковата гимназия във Видин. Свои проекти с младите реализират и БЧК, и Младежки свободен център. Както се казва, много баби дундуркат децата. Резултатите още се чакат...

 

 

Отзвук

 

БСП инициира срещи с обществеността по повод скандалния репортаж на ITN

 

Любомир Петков

Мая ПАСКОВА

Така нареченият репортаж на независимата телевизия ITN, излъчен и по CNN, нашата реакция като политическа сила и обществения отзвук, който тя предизвика, ни провокира да инициираме серия от срещи с плевенската общественост, заяви на пресконференция председателят на ОбС на БСП в Плевен Любомир Петков. Разговорите ще бъдат в посока как управленските решения стигат до гражданите, как се формира общественото мнение, каква е ролята на безспорно най-силния медиатор - средствата за масова информация, уточни Петков.

Видеото показва циганка, която носи съчки по стълбите на блока на ул. "Тотлебен" 33 и малки ромчета, които се топлят на електрически котлон. Авторите на репортажа свързват тази мизерия с газовата криза. (Както е известно на плевенчани, превърнатият в ромско гето блок никога не е бил газифициран, от много години му е спряно и парното, така че няма как обитателите му да зависят от газовата криза.) Клипът може да се види в www.vbox7.com.

Декларацията, внесена от групата общински съветници от БСП и единодушно приета на последната сесия на местния парламент на 5 февруари, гласи: "Възникналата у нас газова криза предизвика сериозен интерес от европейските и световни медии. Репортажът на независимата английска телевизия ITN, излъчен по CNN, обаче отразява тенденциозно и необективно този проблем и справянето с него в община Плевен. Материалът и в момента се разпространява в интернет. Показването единствено на обитателите на общежитието на ул. "Тотлебен" 33 като събирателен образ на плевенските граждани представя нашия град като място на мизерията и примитивизма в ЕС. Този журналистически поглед може да отразява реален социален проблем, но поставен в контекста на газовата криза води до погрешни впечатления, които рушат заслужения авторитет на Плевен като град с история и европейско бъдеще."

Последваха писма на премиера Сергей Станишев до генералните директори на телевизиите Марк Ууд и Ричард Дейвис, в които категорично се изтъква, че "много българи, в това число и самият аз, сме възмутени от простоватия и стереотипен начин, по който ние, страната ни и Плевен са представени в този "репортаж" на фона на газовата криза, от която страната ни действително пострада". В заявлението си премиерът твърди, че в репортажа има поне три основни фактически неистини, които заедно с очевидното търсене на сензация превръщат този репортаж в чиста лъжа. В заключение Станишев настоява двете телевизии да се опитат да поправят това, което умишлено или не са разрушили и да изпратят отново репортерите си със задача честно и достоверно да отразят това, което виждат, от няколко различни гледни точки.

Според Любомир Петков по случая в Плевен се открояват няколко ясно изразени типа реакции. Първата е овации и одобрение на блестящо направения, макар и с ниска проба манипулация репортаж от британския репортер. "Когато обаче политическите представители коментират този въпрос, реакциите са контрастни и гласят: лошите социалисти искат да налагат цензура, лошите социалисти не виждат проблемите в страната, лошите социалисти са имали предвид политическа пропаганда. Излязоха едни сериозни анализатори и започнаха да плачат за свободата на словото", заяви още Петков. Третата теза, която се прокраднала в публичното пространство и която той, като гражданин на Плевен и като политик не може да приеме, е "какво толкова скачат тези провинциалисти за един 2-минутен репортаж".

Според Любомир Петков явно в комуникационната верига институции - медии - общество има проблем. Първата среща с представители на средствата за масова информация в града ще се опита да изясни именно това - как информацията, която излъчват медиите, достига до гражданите и формира общественото мнение; за начините, грешките и ефекта от тях; коя информация е ценна и коя се натрапва от политическите представители и каква е причината в крайна сметка в обществото да се формират погрешни нагласи.