СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                            АРТСЕДМИЦА               "BG Север" - брой 3 (20 - 26 януари 2012 г.)


 

Филхармонията отново разпали страстите

 

Повече от час комисията по култура се занимава с проблемите на оркестъра

 

Обединяващото становище е, че трябва да се запази целостта на оркестъра, сн. архив

Обединяващото становище е, че трябва да се запази целостта на оркестъра, сн. архив

Страницата подготви: Вяра Ценова

Бурни дебати, продължили повече от час, предизвикаха две точки от дневния ред на постоянната комисия по "Култура и вероизповедания" към ОбС - Плевен, свързани с Плевенска филхармония. Членовете на комисията трябваше да гласуват предложението на директора Евлоги Илиев за съфинансирането на филхармонията от община Плевен както и през 2011 г. за 28 щатни бройки, както и да разгледат сигнала на диригента Иван Илиев относно репертоарната политика на музикалния институт.

Неясният казус за финансирането на филхармонията предизвика най-много спорове и обяснения. Изглежда на повечето членове на комисията така и не им стана ясно защо и как се финансират общо 72 щатни бройки в института.

Националната реформа в областта на музикално-сценичните изкуства в средата на 2010 г. се стовари върху културния институт със заповед оркестърът да бъде преобразуван в симфониета. Останалите извън държавния бюджет 28 щатни бройки кметът Найден Зеленогорски прие на общинска издръжка, като те бяха назначени към Общински хор "Гена Димитрова". Това породи административния и правен абсурд един културен институт да стои под две шапки - 44 бройки да се финансират от държавата, а 28 да са на издръжка на общината.

На редовна сесия на ОбС през септември 2010 г. на кмета беше 

възложено в едномесечен срок да проведе преговори с Министерство на културата (МК) относно статута на Плевенска филхармония, каквито до края на мандата му не бяха осъществени. Така че не става въпрос за съфинансиране, а за финансиране, отбеляза съветникът Иван Дачев. Диригентът Иван Илиев, който присъстваше на заседанието на комисията заедно с директора Евлоги Илиев и синдикалиста Михаил Стоилчев, открои конкретните проблеми, произтичащи от нерешения казус. На първо място в момента всеки продаден билет на цена 4 лв. за концерт на филхармонията се субсидира от министерството с 50 лв., които обаче отиват на сметката на държавната част от филхармонията. Т. е. срещу 220 000 лв., които общината, респективно плевенският данъкоплатец, дава за издръжката на 28-те музиканти, в общинския бюджет няма възвращаемост и лев. По моята докладна за неспазване на дисциплината кой от работодателите ще вземе отношение - директорът или кметът, попита още Илиев. Според него несправедливото финансиране води както до административен дисбаланс, така и до анархия в самия колектив. Той изрази становище, че филхармония може да има и от 44 щатни музиканти и че администрация от 10 човека, както и хора на втори трудов договор към филхармонията, е порочна практика. Изказаното предположение дали не е по-добре музикантите да се назначават на минимална заплата, а за всеки концерт да им се изплащат хонорари, беше опровергано от Стоилчев, който заяви, че по този начин филхармонията няма как да съществува. Съмнението за навлизане в лични конфликти диригент - директор, както и анти лобиране за запазване целостта на института доведе до прекратяване на дебата и гласуване на становище: да се запази целостта на Плевенска филхармония от 72 щатни бройки, като комисията предлага на кмета на община Плевен да проведе консултации с МК относно бъдещия статут на културния институт и да предложи варианти за решение. На следващо заседание на комисията се изисква подробен отчет за дейността на филхармонията.

По втората точка относно филхармонията трябваше да се разисква сигналът на диригента Иван Илиев. В становището си той е категоричен, че липсва професионално отношение към изграждането на дългосрочна качествена репертоарна политика и че програмата на Плевенска филхармония е поверена на гостуващи диригенти със съмнителни възможности за представяне на висококачествен художествен продукт. Според него изборът на гостуващи артисти без диригентско образование и финансирането на тези концерти е явно доказателство за некомпетентно административно решение.

Илиев сигнализира и за нередности при водените преговори за реализацията на операта "Дон Паскуале". "Нито един от щатните диригенти на филхармонията не е запознат с проекта, който се осъществява с участието на външни артисти - диригент, постановчик, солисти, костюми, декор. Всичко това се прави само за един спектакъл в Плевен и би струвало, като се включат средствата от ФРЗ на Общински хор "Гена Димитрова" и Плевенска филхармония, над 35 000 лв. Това са неоправдано големи средства, които не са в интерес на Плевен, а представляват нечия лична изгода", категоричен е Илиев.

Общинският съветник доц. д-р Мария Цекова беше категорична, че щом част от финансирането на филхармонията се поема от общината, то тя е длъжна да изисква подробен отчет за разходите, които се правят, а в случая става въпрос за много пари. "Явно тук става дума за неправилни управленски решения. Гражданите на Плевен са с висока култура и не бива да ги подценяваме", категорична бе тя. Комисията предложи на отдел "Култура и образование" в общината да извърши проверка по изнесените данни от диригента Иван Илиев и да представи резултатите.

 

 

Втори опит

 

Пак връчиха заповед за уволнение на директора на Илия Бешков

 

На 17 януари (вторник) директорът на художествена галерия "Илия Бешков" Пламен Янкуловски получи заповед за уволнение. Трима души от общинската администрация са му връчили документа, след което кабинетът му е бил запечатан. Шефката на отдел "Култура и образование" Йонита Иванова потвърди информацията и заяви, че въпросът е в движение и в най-кратки срокове ще бъде назначен нов директор. Най-вероятно това ще бъде спечелилият конкурса през април Мирослав Минчев.

За Янкуловски това е второто дисциплинарно наказание за последната година и половина. През лятото на 2010 г. поводът за първото му отстраняване от предишното ръководство беше провалена изложба. По-дълбоките причини бяха системно отсъствие от работа без основателни причини в продължение на години. Върховният касационен съд (ВКС) обаче потвърди решението на Плевенския окръжен съд, с което дисциплинарно уволненият шеф на художествената галерия "Илия Бешков" Пламен Янкуловски трябваше да бъде върнат на работа. Съответно бяха наложени санкции на работодателя (общината). През времето, когато течаха съдебните дела, старото общинско ръководство побърза да назначи конкурс за директорското място (връщан за поправяне на неточности от Министерство на културата, но все пак състоял се), който беше спечелен от Мирослав Минчев. Но не за дълго. На 30 ноември Янкуловски се яви на работа. И филмът започна да се повтаря от начало. В края на декември служителите в галерията твърдяха, че от първия му работен ден до тогава не му се събират и 10 часа присъствие в управлявания от него институт. Най-драматично стана преди Коледа, когато нямаше кой да подпише платежните за аванси, а също и за текущите режийни разходи. С докладна записка за случая беше уведомен кметът доц. Димитър Стойков.

 

 

Георги Константинов представи най-новата си стихосбирка

 

Поетът прочете стихове от Врана в снега

Поетът прочете стихове от Врана в снега

"Врана в снега" е последната стихосбирка на големия български поет, родом от Плевен, Георги Константинов. И стихове от нея прозвучаха прочетени лично от автора в Клуба на дейците на културата.

Георги Константинов впечатли поетична България още с първата си стихосбирка "Една усмивка ми е столица", подчерта във въвеждащото си слово писателят Георги Стойков. Той напомни, че авторът отдавна е прекрачил в поетичната територия на Европа - неговата стихосбирка "Дърво и птица" е преведена на английски, а тук, в България, стихосбирки като "Лично време", "Будна кома", "Обичам те до тук" и другите му близо 40 книги станаха любими и търсени от няколко поколения българи. "Освен неповторими поетични образи,

неговите книги бъкат от метафори с цената на сентенции. Не прави изключение и новата му стихосбирка "Врана в снега". Тя гъмжи от невероятни открития на състояния и житейски обобщения, които

респектират, смайват и извисяват човешката личност", допълни още Стойков.

Интервю с Георги Константинов четете в следващия брой.

 

 

Художници обявяват шефа си за нелегитимен, той отрича

 

Писмо от група художници от Плевен пристигна в редакцията на "BG Север". То гласи: "Ние, художници членове на СБХ и представителството на СБХ - Плевен, се обръщаме към вас с молба да дадете гласност чрез вашата медия на една несправедливост от вече нелегитимния председател на СБХ - Плевен, Сашо Камбуров. Той по свой си начин продължава да заема поста председател, без да е избран за това - т. е. не е проведено изборно събрание, което е в грубо нарушение на устава на СБХ". Според авторите на писмото, с нежеланието си Камбуров да свика изборно събрание уронва престижа и авторитета на плевенската група на художниците.

Марта Игнатова от СБХ - София, потвърди, че протокол за проведено изборно събрание от Плевен не е постъпвал в централата. Тя уточни, че според правилника е желателно такова да бъде свикано до няколко месеца след провеждането на общото събрание на Съюза, което се е състояло през април м. г., но че е получила уверението на Сашо Камбуров, че до месец в Плевен ще се проведе изборно събрание.

Проведохме легитимно отчетно събрание на 27 октомври, на което присъстваха повече от необходимия брой членове на представителството и на което взехме решение изборното събрание да се насрочи за февруари или март 2012 г., заяви шефът на плевенската група художници Сашо Камбуров. Той уточни, че на отчетното събрание са се обсъждали въпроси, свързани с организацията и леката промяна в статута на годишната изложба "Пимен Зографски" и поради натоварената програма изборното събрание се е отложило за пролетта.

  

Нови заглавия в книжарници "Грамма"

 

"Звездният отбор"

Джон Гришам

Съдружниците във "Финли и Фиг често рекламират фирмата си като "бутикова" - т. е. малка, специализирана, изискана, процъфтяваща и достъпна само за щастливци. Адвокатската кантора наистина е малка, останалото няма нищо общо с действителността. Оскар Финли и Уоли Фиг намират клиентите си като обикалят болници и погребални агенции. Специализирани са и в бързите разводи.

И тогава настъпва промяната. В лицето на младия Дейвид Зинк, който печели по 300 000 долара годишно. След пет години 80-часова работна седмица в голямата юридическа фирма той изтрещява и вместо в офиса, се озовава в един бар и после във "Финли и Фиг". Идеята да вземат на работа възпитаник на Харвард се харесва на двамата неудачници. A неуморният в търсенето на големи удари Уоли Фиг съзира златен шанс в смъртта на стар клиент. В пресата е прочел, че лекарство за сваляне на холестерола предизвиква инфаркт. Клиентът му го е вземал и е починал от инфаркт. Трябва да се намерят още жертви и да се заведе дело срещу третата най-голяма фармацевтична фирма в света! Да се подаде колективен иск, който ще донесе милиони! Звездният отбор се залавя на работа!

 

"Романтически манифест

Айн Ранд

"Изкуството е избирателно пресъздаване на действителността в зависимост от метафизичните ценностни съждения на един творец. То е гласът на неговото усещане за живота. Това, което романтиците внасят в изкуството, е върховенството на ценностите, елемент, който е отсъствал в закостенелите, сухи, направени от трета и четвърта ръка (и също така трето - и четвърторазредни) повторения на копирането на формули на класицистите". Айн Ранд

 

 

  

.

 


върни се в НАЧАЛО