СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...        ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА                         "BG Север" - брой 3 (20 - 26 януари 2012 г.)


 

Община Левски усвоява 45 млн. лева европейски пари по два екопроекта

 

Правят нова пречиствателна станция в града, оводняват стари корита на Осъм

 

Добре е, че градът ни ще има съвременна пречиствателна станция, но още по-важно е да намерим средства за водопроводната мрежа на селата, смята кметът Любка Александрова, сн. авторът

Добре е, че градът ни ще има съвременна пречиствателна станция, но още по-важно е да намерим средства за водопроводната мрежа на селата, смята кметът Любка Александрова, сн. авторът

Ангел АТАНАСОВ

До средата на 2014 г. град Левски трябва да има нова пречиствателна станция за отпадни води, а ВиК мрежата му да е завършена напълно. Това предвижда стартиралият екопроект по оперативна програма "Околна среда", който ще се изпълнява в община Левски през следващите 42 месеца. Общата стойност на инвестицията е 43 661 062,22 лв. 80 на сто от сумата ще бъде европейско съфинансиране от Кохезионния фонд, а останалите 20 на сто - национално съфинансиране.

"Вече са набелязани две възможни площадки за изграждането на пречиствателната станция. С обществена поръчка е избрана фирма от Варна, която ще прави одит по проекта. В момента текат други две процедури - за избор на проектант-консултант и на консултант по техническа помощ. Конкуренцията сред кандидатите е много сериозна. Очаквам до края на март комисиите по двете процедури да си свършат работата и консултантите да бъдат избрани", обясни кметът на община Левски Любка Александрова.

Проектът трябва да реши ВиК проблемите на града за години напред. Той предвижда изграждането на близо 2 000 метра нова водопроводна мрежа, рехабилитация на участъци от вече съществуващата мрежа, която е около 8 700 метра, и реконструкция на близо 8 000 метра канализационна мрежа. При изпълнението му ще бъде изградена и съпътстваща инфраструктура за пречиствателната станция. "Поканихме в комисиите външни специалисти - известни професионалисти в сферата на ВиК инсталациите и водните цикли, и разчитаме, че ще бъдат избрани най-добрите кандидати по обществените поръчки. Това, което зависи от общинската администрация, ще бъде свършено максимално бързо и качествено", допълни Александрова.

Според нея този екопроект е важен за града, но селата в общината имат много по-спешна нужда от средства за изграждане и доизграждане на водопроводната им мрежа.

Пречиствателната станция ще даде възможност да се поддържа много добра екосистема в този участък от р. Осъм. Във вторник Любка Александрова подписала в екоминистерството нов екопроект - за поддържане на биоразнообразието в района и оводняване на старите корита на реката. Стойността му е 690 000 лв. Финансирането ще е изцяло по програма "Околна среда", а срокът за изпълнение е 36 месеца.

Обект на проекта са старите корита на Осъм край с. Градище, в местността Карамандол край гр. Левски и край с. Трънчовица. В момента те са сухи и не се използват за нищо. След като се напълнят с вода, съществуващото някога в тях разнообразие от животински и растителни видове ще се възстанови, смятат експертите.

"Една от целите на проекта е да се опази едно приоритетно местообитание от крайречни смесени гори, характерно за защитената зона Обнова - Карамандол. Там е имало предимно летен дъб и полски ясен, които са били масово изкоренени през ХIХ век при корекцията на Осъм. Част от тези гори са запазени и до днес. Едното място със съхранена такава природа е влажната зона Кесикору в землището на с. Градище. Другата съхранена такава зона е т. нар. Мърквица край Трънчовица. Третият значителен обект в проекта е в землищата на гр. Левски, с. Козар Белене, с. Варана и с. Червен, община Свищов. Известно е, че водата е живот - покрай нея се съживява и всякакъв тип растителност", обясни Вероника Славова, еколог в общинската администрация.

Тя допълни, че изпълнението на проекта ще бъде и сериозна мярка срещу бракониерството и незаконната сеч, които се ширели от години в Карамандол. Предвижда се да бъдат оводнени общо над 10 км стари речни корита. Идеята е доста амбициозна, защото много малко проекти в България имат насоченост към работа с речните легла и предимно стари меандри, смята Славова.

Изпълнението и на двата екопроекта ще върви паралелно.

 

 

Здравка Атанасова:

 

Съдебният служител трябва да е етичен и комуникативен

 

Инна СТЕФАНОВА

Плевенската регионална секция на съдебните служители е първата извън столицата, която поема идеята работещите в съдилищата да се обединят в национално сдружение. Преди единадесет години представителите от Плевен, които се втурват в новото начинание, са 27, а в национален мащаб - 537. Сега членовете от страната са пет пъти повече - 2 950, а тези от Плевен и съдилища в региона - 124. Сдружението на тукашните съдебни служители е не само първото работещо, но и най-многобройното. Здравка Атанасова, статистик и вече 22-ра година на работа в Окръжния съд, е председател на регионалната секция от самото й създаване, а сега - заместник-председател на управителния съвет на Националното сдружение. Вече обединени, членовете на сдружението имат според нея по-голяма възможност за повишаване на квалификацията си, да защитават професионалните си и социални интереси.

- Г-жо Атанасова, участието в сдружението повиши ли авторитета на съдебните служители пред гражданите?

- Надявам се. Все пак членовете от Плевен, от съдилищата в гр. Левски, Червен бряг, Никопол, Кнежа непрекъснато участват в семинари, в които най-малкото повишават знанията си по различни теми наравно с колегите си от цялата страна. Тези семинари са организирани от Националия институт на правосъдието, както и от Американската агенция за международно развитие. На обученията се разглеждат и парливите теми за работата ни с гражданите, с онези, които са конфликтни...

- Ако служител в съда обаче е конфликтен, участиятa в обучения ще го променят ли?

- Би трябвало. Има и друго. Всеки от нас е приел правилата на етичен кодекс и се старае да ги спазва.

- Какъв според вас трябва да е съвременният съдебен служител?

- Да е комуникативен, да е на "ти" с новите технологии, да има желанието да се самообразова непрекъснато. В съда през последните години влизат много висшисти, преди време с административната работа се захващаха предимно хора със средно образование. Заговори се и за създаването на колеж, в който след средно образование да се обучават млади хора в усвояване тънкостите на професията ни - водене на книги, образуване на дела, движението им в различните звена на съда, съхраняването и архивирането им, работа с гражданите.

- Как се издържа сдружението?

- Само с членски внос. Не се обвързваме със спонсорски фирми заради спецификата на работата ни. 60% от събраното изпращаме в Националното сдружение, останалите 40 разпределяме тук - за дарения на домове, в които са настанени деца в неравностойно положение, за колеги, които се пенсионират или които са болни.

- Какво ви предстои през новата година?

- Около 1 юни ще организираме дарителска акция за изоставените деца, настанени в домове в Плевенско. Ще участваме в старта на страница на плевенската секция във Фейсбук. Тя ще е отворена за всички - и за онези, които искат да научат нещо ново за нас, и за онези, които търсят начини да ни препоръчат нещо, да ни посъветват, да ни упрекнат дори.

 

 

Институциите готвят стратегия за обществен ред и сигурност

 

Общественият ред и сигурността на гражданите бяха обсъдени от местни политици, юристи и директори на ведомства, сн. авторът

Общественият ред и сигурността на гражданите бяха обсъдени от местни политици, юристи и директори на ведомства, сн. авторът

Лилия ДИМИТРОВА

Стратегия за обществен ред и сигурност на община Плевен да бъде разработена в скоро време, е идеята на едноименната постоянна комисия към ОбС с председател Красимир Атанасов и на кмета доц. д-р Димитър Стойков. Иницииращата конференция се проведе в сряда, в нея участваха градоначалникът и неговите заместници, членове на комисията, шефовете на областната дирекция на МВР, на районните полицейски управления, на местната ДАНС, на пожарната, на окръжните съд и прокуратура, кметовете на селата от общината, представители на охранителни фирми и на други ведомства и организации, имащи отношение към проблема.

В приветствието си към участниците в конференцията кметът Димитър Стойков обяви, че държи на поетите предизборни ангажименти за сигурността на гражданите на общината. Той подчерта, че въпреки кризата средствата, заделяни досега за обществен ред и сигурност, ще останат в същия размер.

Полковникът от резерва и председател на комисията по обществен ред и сигурност Красимир Атанасов в доклада си представи състоянието на престъпността и посочи редица недостатъци в Наредба №1 на ОбС, която според него трябва да бъде променена. Шефовете на ОД на МВР Светозар Илиев и на плевенската дирекция на ДАНС Спас Спасов приветстваха идеята

и подчертаха, че е необходима повече превантивна работа и по-близки контакти с населението, за да бъде възвърнато неговото доверие. Окръжният съдия Александър Григоров сподели, че със сега действащото законодателство престъпниците се чувстват ненаказуеми. Идеята за съвместна работа бе приветствана и от окръжния прокурор Иво Радев.

След иницииращата конференция след около месец предстои ново събиране в същия състав за обсъждане на разработен проект за Стратегия за обществен ред и сигурност на община Плевен. Проектът ще бъде приет на заключителна конференция, след което трябва да бъде внесен за гласуване в общинския съвет.

 

 

И зърнопроизводители излязоха на протеста против шистовия газ

 

Мораториумът идва след вълната от протести в 11 града, сред които и Плевен, сн. авторът

Мораториумът идва след вълната от протести в 11 града, сред които и Плевен, сн. авторът

Стефана МИХАЙЛОВА

Всеки ден ще бъдем тук, на площад "Възраждане", защото каузата, с която сме се заели - да спрем проучването и добива на шистов газ на територията на страната, е кауза, важна за всеки българин. Това каза Борислава Богданова от инициативния комитет "Еко Плевен" на старта в 11 български града на масови протестни действия срещу намеренията на управляващите. До 20 февруари ще продължи подписката, с която се настоява да бъде променен Законът за подземните богатства на България. В нея се иска още той да е синхронизиран с Европейските директиви, както и включването на задължителен ОВОС още на ниво проучване за всякакви сондажи за нефт и газ. До сряда в подписката се бяха включили над 800 плевенчани.

Пресилено ще бъде да се каже, че протестът в Плевен беше многолюден, но участниците в него бяха убедени, че ще бъдат чути. Хората на площада настояваха за мораториум върху проучванията и добива на шистов газ, а в последствие и за пълната им забрана. От чисто екологична гледна точка те се страхуват от замърсяване на природата и влошаване качеството на околната среда, както и риска за здравето. Технологията за експлоатация на шистов газ е сравнително нова и е невъзможно да бъде убедително доказано, че не носи рискове, твърдяха те.

Това, че сега съм тук, е нормална човешка реакция, подчерта на митинга

Георги Милев, председател на плевенската асоциация на зърнопрозводителите и зам.-председател на националната. "Ние сме против добива и проучването на шистов газ, защото не е доказано, че не е опасен. Не е нормално да се правят експерименти в житницата на България - Добруджа", подчерта той.

Стотина бяха протестиращите в Плевен в събота. Сред тях бе и студентката Маргаритка Петрова, пристигнала от Никопол. Тя беше категорична за това, че всички, които живеят като нея на брега на Дунав и се изхранват от земеделие, не трябва да допускат водата и земята да бъдат замърсени. 30-годишният пещерняк Андриан Иванов каза, че е наясно с почвите и скалите и опасностите, които крият за тях химикалите и отровите.

В сряда парламентът гласува мораториум върху проучването и добива на шистов газ . Проектът за решение бе внесен за обсъждане в Народното събрание от Парламентарната група на ГЕРБ. Стана ясно още, че забраната за прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и добив на газ и нефт на територията на България ще бъде безсрочна. Предложението беше на депутата от Коалиция за България Петър Димитров.

върни се в НАЧАЛО