ТЕМА


 

Професия безработен

вече влезе в историята

 

Плевен

 

Неграмотни с изисквания отказват

предложенията на Бюрото по труда

 

След спиране на помощите тълпи за търсене на препитание няма

 

Лица с установена временна неработоспособност ще продължат да получават помощиМая ПАСКОВА

Да изчезне професията "социално слаб" целят промените в Закона за социалното подпомагане, влезли в сила от 1 януари 2008 г. Така безработните лица в трудоспособна възраст могат да получават месечна помощ непрекъснато за срок от 18 месеца. Изключение са групите: полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст, бременни жени, лица с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност, лица, полагащи грижи за болен член от семейството си, хора с психични заболявания. Може да се предположи какви ще са преобладаващата част от подпомаганите по-изобретателни безработни, след като им бъде спряно кранчето от държавата. Или какви ще са другите средства и начини, по които ще си набавят получаваните досега наготово пари. Според Незабравка Булянска, директор на "Социално подпомагане" - Плевен, има лица, които от 1992 г. са само на социално подпомагане и трудовият им стаж е натрупан само в дирекциите. До 30 септември миналата година са изпратени писма на хората, които предстои да отпаднат от системата на социалното подпомагане. С тях се заема Бюрото по труда с цел да не се създадат условия за социално напрежение. На безработните се предлагаха подходяща работа или включване в курсове за ограмотяване и квалификация, твърди Свилен Янков, директор на местното Бюро по труда.

Свилен Янков и Незабравка БулянскаЗа Плевенска област общо 58 са отказали реализация, като 35 са по неуважителни причини и мога да ви ги кажа поименно, обяви той. На тези лица е прекратена регистрацията в бюрата по труда. В голямата си част тези, които отпадат от регистрация, са поради неявяване. Ние имаме работни места, но желаещите да се трудят са малко, убеден е Янков. Най-големият контингент е от Буковлък и Славяново, уточни той. Неграмотните не могат да бъдат включени в курсове за квалификация, а повечето са по-възрастни и оправданието им е, че ги е срам да учат. Работодателите пък не могат да бъдат принудени да ги приемат във фирмите си за обучение особено когато се касае за баничари и хлебари. Най-привлекателна за безработните роми остава квалификацията за електроженист и оксиженист - нещо близко до заниманието с метали. В същото време този контингент няма изградени трудови навици, повече от 60 договора са прекратени най-много месец и половина след като Бюрото по труда е насочило безработните към съответните работодатели по някаква програма. Това го пише и в досието му - насочван, започвал, отпаднал - нека да се види, че и от него зависят много неща, не да чака държавата да му намери работа, категоричен е шефът на плевенското бюро по труда. Трайно безработните освен неграмотни и без трудови навици се оказват и доста капризни. Те отказват да започнат каквато и да е работа - санитар в моргата например или такава за минимална работна заплата. Частните фирми също не ги устройват, защото там се работи много, за да заслужиш заплатата си. От изпратените по програма в "Сторко" 118 безработни в края на месеца се оказва, че само 11 са започнали. Оправданието на останалите - "не ни позволяват да внасяме храна".

Въпреки че са уведомени за прекратяването на помощите, тълпи от безработни, които идват да настояват за започване на работа, няма. Само някои заплашват с "БТВ репортерите", очаквайки съчувствие от аудиторията, каза още Янков.

В изготвената справка от дирекция "Социално подпомагане" през юли 2007 г. за лицата, които от 1 януари 2008 г. се очакваше да изгубят правото на месечно социално подпомагане, 1 814 са безработните от Плевенска област. Най-много са в община Плевен - 754, в Червен бряг - 309 и т. н. Най-малко са в община Искър - 13, и в Белене - 5.

Към настоящия момент безработните са намалели с 45,6% или в този контингент към януари попадат 987 души. За Плевен те са 413. Значителна част от безработните са намерили реализация на пазара на труда, в програми за заетост са включени 371 основно в националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост". На първичния пазар са се реализирали 93, а по насърчителните мерки - 12. В курсове по ограмотяване и квалификации са включени 30 души. Безработните, които от началото на 2008 г. отпадат от социалното подпомагане, са със занижени качествени характеристики и това затруднява реализацията им. През януари от всички 987 безработни, 878 нямат квалификация. Без образование са 415, 59 от които са с начално, 76 са със завършен VI клас, 333 са с основно образование, 102 със средно и само двама с по-висока степен. Много малка част от тези хора имат някаква квалификация, информират от Бюрото по труда.

 

 

ВРАЦА

 

Близо 300 души отпадат от системата

 

Децата на безработни роми се прехранват от контейнеритеЦветана ЕВГЕНИЕВА

Общо 284 души във Врачанско отпадат от системата за социално подпомагане от началото на тази година, съобщи Маргарита Ангелова, директор на Бюрото по труда (БТ) във Враца. Най-голям е броят на отпадащите, регистрирани в БТ в Козлодуй - 102 души. Във Враца са 77, а в Оряхово - 53. Най-малко са в Мездра - 9 души. Ангелова поясни, че по първоначални данни, подадени от службите "Социално подпомагане" в областта, отпадащите безработни в трудоспособна възраст са били 1 439 души. В хода на кампанията, след индивидуални разговори както със застрашените от отпадане, така и с работодатели, 769 души са насочени от Бюрата по труда и са започнали работа по програмите за заетост. Според Ангелова основната трудност пред хората да намерят работа са липсата на образование и квалификация. По време на кампанията 70 души са включени в курсове за професионална квалификация и те имат възможност също да започнат работа. По данни на Бюрата по труда 229 безработни, получавали социални помощи, предимно от ромски произход, са отказали регистрация без уважителни причини. Голяма част от тях са отказали и да бъдат наети по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", както и да бъдат включени в курсове за ограмотяване или за професионална квалификация. Маргарита Ангелова уточни, че засега няма социално напрежение, предизвикано от отпадналите от социално подпомагане. На много места, особено в селищата с по-компактно ромско население, са били организирани разяснителни срещи с конкретни предложения за работа по социалните програми, за обучение и преквалификация. Много полезен за хората, проявили интерес, бил и обучителният семинар за подобряване на интеграцията на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите. Лекторът Райна Тимчева от консорциум "Микрофонд" обясни, че проектите имат за цел да подобрят положението и интеграцията на ромите по отношение на образованието, жилищните услуги, здравеопазването и институционалните механизми на всички нива. Минималният размер на предвидената субсидия е 100 хил. евро, а максималният 400 хил. евро. Срокът за внасяне на проектите, разработени от общинските управи и неправителствени организации, в МРРБ се удължава до 30 март.

 

 

ВИДИН

 

Доктори спасяват луди роми

 

Теменужка ИЛИЕВА

След измененията в Закона за социалното подпомагане 111 души от Видин остават без месечни помощи, съобщи Маргарита Маркова, директор на общинската служба за социално подпомагане. Част от тях са назначени по програми за заетост и вече са започнали работа. 544 са подали молби до ЛКК за издаване на диагноза, която да ги освободи от работа. Най-лесно освобождаването ставало с наличието на психическо заболяване, затова голяма част от безработните са посочили него. През последната седмица двама лекари от Видин - психиатрите Борян Калчев и Калина Савова, подписаха диагноза "луди" на 28 жители на ромския квартал "Нов път". Цифрата се видя голяма на социалната министърка Емилия Масларова и тя нареди проверка на двамата доктори. "Нека проверяват. За всяко заседание на ЛКК каним представител на социалната служба. Нито веднъж не дойде техен човек за две години. Ако беше дошъл на последното заседание, щеше да разбере, че ромите не получават диагнозата си случайно. Те представят документация, събирана с години, минали са лечение в специализирани болници. Ромите живеят мизерно, а мизерията поражда психичните заболявания," заяви д-р Калчев.

Сега психичноболните не се регистрират. Преди години, когато това е било задължително, във Видин са водели на отчет 4 400 души. Психичноболните не трябва да се използват за сензация или за пример как у нас се саботира промяната в закона за социалното подпомагане. Те се нуждаят от грижи, от задължително лечение, което може да стане със закон, смятат психиатрите. Най-много места в програми за заетост са отпуснати на Белоградчик.

Над 500 души вече работят в сферата на чистотата, охраната, благоустрояването. В с. Арчар, община Димово, където половината от населението е ромско, без социални помощи остават 380 души.

 

 

ГАБРОВО

 

Търсят възможности по новите проекти за заетост

 

Мариана ДИМИТРОВА

В момента 15 човека от Габровска област остават без социални помощи. За тях ще се търсят възможности за реализация по новите проекти на програмите за заетост, стана ясно от Бюрото по труда. Според промени в закона за социалното подпомагане от 1 януари от помощи отпадат хора, които 18 месеца са били на трудовата борса. Става въпрос за 69 човека от Габровска област. От четирите града на областта най-много са те в Севлиево - 35 души, от Дряново са 19, 10 са от Трявна и 5 от Габрово. От Бюрото по труда обясняват, че тези хора не са оставени на произвола на съдбата. Още от средата на миналата година е стартирала кампания "Не на професията социално слаб". За целта дирекцията за социално подпомагане още от юли миналата година е изготвила списъци на тези, които остават без социалните си помощи. Те са имали възможност да се включат в курсове за обучение и да започнат работа. Голяма част от тях са го направили. От тези 69 човека сега в Габрово един е безработен, в Трявна и Дряново са по 4 и в Севлиевска община са 6 души. Любопитното е, че от самия град Севлиево няма нито един безработен, а повечето са от селата. Най-много са те от с. Столът, където хората действително нямало къде да си намерят работа, а пътуването до Севлиево им излизало много скъпо. Очаква се скоро да стартира програма за селското стопанство, където те биха могли да участват. 22 от безработните са включени в националната програма "От социални помощи към заетост", но това са хора с много ниско образование и квалификация. В крайна сметка от тези 69 души, които са отпаднали от социалните помощи, само двама са отказали предложената им квалификация и работа и те автоматично отпадат от регистрация на трудовата борса. Тъй като става въпрос едва за 15 души, които в крайна сметка остават без социално подпомагане, няма социално напрежение в региона, отчитат от Бюрото по труда в Габрово.

 

 

ловеЧ

 

Изобретателни и получават

пари от държавата, и бачкат

 

Мира ГАНЧЕВА

Проверки по сигнали, извършени от дирекция "Областна инспекция по труда" в Ловеч през 2007 г., са показали, че има работещи, които получават месечни социални помощи, съобщи директорът Георги Терзийски. Проверени са 6 строителни обекта с 53 работещи, оказало се, че двама от тях получават помощи. В Ловеч при проверка на търговски обект установили, че лице, което получава социални помощи, ще работи като управител и представител на едноличния търговец. За да се прекрати изтичането на средства от социалните фондове, трудовата инспекция предоставя на бюрата по труда и на службите за социално подпомагане за проверка имената на всички, работещи без трудов договор или на граждански. 279 души в Ловешко отпадат от социално подпомагане от януари 2008 г., съобщи Иваничка Иванова, директор на на областна дирекция "Социално подпомагане". Най-много са в Луковит - 72, Тетевен - 57, Ловеч и Угърчин - по 52. През 2007 г. подпомаганите с месечни помощи в региона са 3 228, от които 3 034 са в трудоспособна възраст. Подпомаганите през 2007 г. са намалели спрямо предходната 2006 г. с 1 298 души, или с 28,7%, което потвърждава тенденцията за намаляване на подпомаганите и край на "професията" социално слаб. На хората, които ще бъдат лишени от месечни помощи, още през есента са изпратени уведомителни писма, а списъци с имената им - до бюрата по труда, за да им се предложи работа. По данни на социално подпомагане доста хора са се реализирали през това време, списъците са се стопили наполовина. Бюрата по труда са започнали кампанията "Не на професията безработен" още в средата на миналата година. Тогава е имало 694 безработни в Ловешка област, получаващи месечни помощи. Проведени са индивидуални срещи и са обсъдени възможностите за започване на работа, като за всеки човек е предвидена поне една възможност, каза Снежана Вълкова от Регионалната служба по заетостта.

В края на годината хората от тази категория са намалели с близо 55 на сто. Проблемът е, че тези хора с ниско образование и малко от тях са с квалификация. Например 37% са без образование, а 11 на сто - с начално. 263 души нямат квалификация. Въпреки това 24 от тях са отказали предложената им работа, като 7 от тях не са имали уважителни причини да го направят.

 

 

монтана

 

Зачестиха грабежите след промените в закона

 

Момчил ИВАНОВ

Четири нагли грабежа на дребни суми станаха през последните две седмици в Ломско. При три от тях жертвите бяха самотни възрастни хора, от които апашите задигнаха между 50 и 100 лв. Освен това възрастните бяха бити и приковани на легло в болницата. Четвъртият грабеж стана на бензиностанция в ломското село Дондуково, където продавач бе бит жестоко за 150 лв.

Грабежите се извършват по един и същ начин - нападателят разбива стъкло или врата на къщата през нощта, влиза маскиран, пребива стопанина и му взема последните остатъци от пенсията. В два от случаите нападателите бяха разкрити от полицията. Оказа се, че това са рецидивисти, които не работят и нямат никакви доходи. Един от тях дори бе задържан с прокурорско постановление за 72 часа. Криминалистите от РПУ - Лом, обявиха, че очакват още по-голям бум на подобни грабежи до края на зимата, тъй като около 600 души в ломския район останаха без социални помощи от Нова година.

Общо в Монтанско те са 1 185. Броят на отпадащите от социални помощи бил двойно по-голям - 2 392, в края на юли м. г. През есента обаче служителите от бюрата по труда в Монтана, Лом и Берковица насочили 80% от безработните към конкретни работни места. 540 от тях отказали предлаганата им работа и регистрацията им като безработни била прекратена. Според трудовите посредници това са хора, които не са работили 10 - 15 години и са загубили трудовите си навици. Други от насочените не били харесани от работодателите и били върнати в бюрата по труда.

Бюрата по труда ще обслужват приоритетно отпадналите от социални помощи, които искат да работят, заяви директорът на Регионалната служба по заетостта в Монтана Бранимир Ангелов. Той пое ангажимент до средата на тази година 90% от отпадналите от социално подпомагане в региона да бъдат насочени към нова работа. Ангелов съобщи, че над 80% от засегнатите от промените в закона са без образование или само с основно образование. 90% от тях са и без трудова квалификация. Заради това още до края на този месец към бюрата по труда ще започнат курсове за ограмотяване и такива за придобиване на професионална квалификация.

 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Циганите от с. Константин не искат да пътуват

 

Кремена КРУМОВА

611 души от област Велико Търново отпадат от социално подпомагане през януари 2008 г. Почти 90% от получаващите помощи са роми с ниска квалификация и образование, поради което са и без възможност за трудова реализация. Оказва се, че 352 човека са без всякакво образование, 233 са с основно, някои имат завършен VI клас, а само четирима са с по-висока степен на образование, обявиха от Бюрото по труда. Ето защо през 2007 г. се наложил ограмотителен курс за тях в селата Константин и Водолей. Някои от ромите приели след това предложената им работа, други 46 отказали. Осем от тях вече не са на трудовата борса.

Друг проблем е, че безработните не искат да пътуват и да работят в друго населено място. Такъв е случаят с еленското село Константин, където жителите му не искат да работят извън селото, информират още от Бюрото по труда. Други пък, заради неудобен транспорт, не успели да започнат работа. Това са 10 човека от с. Водолей, които имали изкаран курс за зидаро-кофражисти от Бюрото по труда. Работодателят ги е искал на обекта в 7 часа, а те пристигали чак в 8,30 ч.

Доста благоприятна е работата по програмата за заетост според ангажираните в нея, тъй като си получавали редовно заплатите. Странични наблюдатели обаче смятат, че това доста разглезва работещите, защото не изпълняват ефикасно подадените им задачи.

И през тази година Бюрото по труда ще организира курсове за готвачи, козметички, огняри, пом.-възпитатели и продавачи.