ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА


 

Любомир Петков, лидер на БСП в Плевен:

 

На местната власт й пречи комплексът за малоценност

 

Нещо в механизмите на управлението скърца, липсва воля за промяна

 

Поля ТОМОВА

- Г-н Петков, какви са основните функции и цели на опозицията по принцип и в частност на БСП в общинския съвет в Плевен?

- Мястото на опозицията в процеса на управлението е елемент от функционирането на демокрацията. Представителната демокрация изпраща в управлението политически субекти, личности, които защитават определен обществен интерес. В този смисъл и мнозинствата, и опозицията в крайна сметка участват в управлението, защото зад всеки представител във властта стои волята на част от общността. Между другото, управленията в нормално функциониращите демократични общества показват стремеж за включване на опозицията в процеса на вземане на решения, търсят се диалогът и консенсусът по най-важните въпроси. Този стремеж от една страна е показател за демократичността на самото управление, от друга страна е гаранция за максимална защита на обществения интерес. Като цяло умението да се води конструктивен дебат по конкретни политики, в който да се зачитат потребностите на максимално широка част от общността, е отговорност и на мнозинствата, и на опозицията. Мнозинствата обаче имат ресурса да влияят върху качеството на политическия дебат, защото те имат силата да вземат решенията. От тях зависи в по-голяма степен дали ще вземат решенията сами или не. Тук се крие една от големите отговорности на управлението - да търси колкото може по-голяма политическа легитимност при вземането на решенията. Защото в крайна сметка те касаят цялата общност- и тези, които са гласували за мнозинството, и тези които са гласували за опозицията. Едно управление, което не се стреми да се отваря към удовлетворяване на различни потребности, а се капсулира около собствения си политически ресурс за вземане на решения, рано или късно губи почва. А що се касае до опозицията, нейната функционалност е обвързана със стила на управлението. Опозицията по дефиниция е отворена за диалог, защото тя е натоварена с очакванията на една част от обществото, макар и по-малка, но няма политически ресурс да отговаря без волята на управляващите на тези очаквания. Тогава, когато управлението показва нетърпимост към позицията на малцинството, това по същество е нетърпимост към интересите на част от обществото. В нашата действителност през последните седемнайсет години има хиляди примери за това колко често този принцип на демокрацията се забравя от властта. Българското общество има да върви още доста по пътя на утвърждаване на демократичния политически диалог и ние, хората в малката и голямата политика, имаме шанс да даваме своя принос в тази посока. Конкретно в плевенския общински съвет на мен ми се иска да усетя повече разбиране на тези принципи, за които говоря. Аз като общински съветник участвам в местната власт преди всичко заради онези ангажименти, които съм поел пред избирателите. Държа да изпълнявам моята част от ангажиментите, за да очаквам в бъдеще онова доверие, което ми е гласувано в аванс и съм сигурен, че моите колеги в групата на БСП работят със същото разбиране.

- Мнозинството дава ли равни права на опозицията в Плевен?

- По дефиниция всеки общински съветник има равни права и отговорности с всички останали и аз не страдам от комплекси за малоценност, за да кажа, че съм онеправдан и безпомощен, защото съм в опозиция. Мога да кажа обаче, че на местната власт в Плевен много й пречи този политически комплекс за малоценност, който според мен диктува в повечето случаи поведението на дясното мнозинство. Не мога да си обясня по друг начин практиката да се отхвърлят по презумпция предложенията на опозицията, често дори без дебат, без аргументи. Ако в мнозинството битува мнението, че по този начин демонстрират сила или натриват на някого носа, толкова по-зле за управлението на общината. От началото на мандата е минало твърде малко време, но достатъчно, за да се убедя, че на кметската коалиция в Плевен й липсва много и по отношение политическа зрялост, и по отношение откритостта в управлението. Бих извинил донякъде поведението на "Атака" като част от мнозинството, защото властта е примамлива придобивка за хора без опит и знание в политиката, но ми е трудно да обясня поведението на хората, които управляват Плевен трети мандат и твърдят, че са опитни в политиката и неизкушени от преиграването с властта. Очаквах, че още със старта на новия мандат мнозинството ще оправдае демонстрираното високо самочувствие на победител и ще погледне по-благосклонно на нашите предложения относно правилника за дейността на общинския съвет, които бяха основно в посока засилване на контрола, стимулиране активността на всеки общински съветник, утвърждаване демократичността и институционалността в местната власт. В отговор на това 95% от направените от нас предложения бяха отхвърлени. Такива действия провокират у мен едно съмнение, че зад фасадното самочувствие на управляващите се крие някаква необяснима свенливост да се дава свобода за инициативите на опозицията. Това според мен е много ясен индикатор, че нещо в механизмите на управление на Плевен сериозно скърца и няма воля и интерес за промени в положителна посока.

Аз съзнавам, че мнозинството трудно ще излезе от рамките на партизираното мислене, при положение, че управляващите в Плевен се обрекоха четири години да носят бремето на един безпринципен съюз с "Атака" и още редица партии и партийки в местната власт. В Плевен избирателят отреди в общинския съвет никой да няма пълно мнозинство и след два мандата управление десницата би трябвало да е узряла, че няма нищо страшно в динамичните мнозинства, при положение, че са истина заявките за открито, прозрачно, професионално управление на общината. Очевидно обаче на десните им трябва още време, за да се превърнат тези заявки действително в атестат за управлението на Плевен. Дано да го постигнат и да им стигне времето в този мандат.

- Как ще коментирате извънредната сесия по почистването на града?

- Като добра реакция на опозиционните сили в общинския съвет на една кризисна ситуация от обществена значимост и като неадекватно отношение на управляващите към един сериозен проблем. Досега се питам кому щеше да навреди една временна комисия, която да предложи на общинския съвет мерки за по-ефективно управление на кризи, още повече в ситуация преди обсъждане на нов бюджет. Кому щеше да попречи да заявим воля за участие в общинския кризисен щаб като ръководен орган на местната власт? Такива рестриктивни реакции срещу наши предложения от страна на съветниците от мнозинството водят ОбС до олекване като институция, показват неангажираност и никому ненужно подчинение на общинската администрация. Едно от големите предизвикателства пред нас, като опозиция в политически план, е да спрем този дълъг процес на обезличаване на общинския съвет като орган, за което очевидно мнозинството не е особено загрижено. Вместо да подозират съюзи между БСП и ГЕРБ, управляващите трябваше да се запитат дали всъщност не става дума за сериозен проблем, щом той се поставя и от представители на левицата, и от част от десницата.

Аз лично ще бъда удовлетворен, ако видя в този мандат обединение на всички групи съветници по определени теми, свързани с доброто бъдеще на Плевен. Мисля, че БСП показва готовност за изработване на общи позиции по важни въпроси и отговорност да не поставя партийните си интереси над интересите на общността.

- Каква трябва да бъде една опозиция - агресивна, конструктивна или и двете?

- Аз не съм привърженик на такъв тип етикети, защото в добрата политика винаги трябва да има страст, заряд, отношение и във всяка ситуация човек може и трябва да бъде различен в отстояване на позициите си. Най страшното според мен в политиката е бездушието и раболепието - такава не трябва да бъде нито една опозиция. В Плевен аз и моите колеги от групата на БСП ще се стараем да вложим максимума от своите възможности в работата на общинския съвет и сме готови да работим с всички. Друг е въпросът, че управлението в много случаи показва, че не е изживяло първите години на прехода в мисленето си. Беше добре например след като имаше консенсус по разпределението на общинските съветници в постоянните комисии да се намери и още една малка доза политическа отговорност да се обсъдят с опозицията и председателските места в постоянните комисии. Това например е много повече професионален, отколкото политически въпрос. Ако бяхме потърсили и там допирни точки, можеше да се постигне много повече професионализъм и отговорност в работата на органа. Надявам се, че всички - и опозиция, и управляващи, се учим от грешките си. Ежедневната работа ни дава нови шансове да се поправяме. Интересно ми е например дали управляващите в Плевен ще потърсят дискусия с опозицията по отношение избора на омбудсман или и тази позиция, която по дефиниция следва да принадлежи на опозицията, е част от политическа сделка. Трябва отсега да кажа, че доколкото зависи от БСП, изборът на обществен защитник ще бъде факт само тогава, когато мнозинството натрупа достатъчно доверие в себе си, за да предостави на опозицията тази функция. Не знам кой как би приел тази позиция - като конструктивна или като агресивна, но за мен със сигурност тя е непроменима.

 

 

Анелия Иванова, "Новото време" - Ловеч:

 

Мнозинството не ни чува дори за най-дребното

 

Мира ГАНЧЕВА

Мнозинството в местния парламент в Ловеч не приема нито едно предложение, идващо от опозицията, дори и за не толкова значими неща като правилника на общинския съвет, например.

Това е мнението на Анелия Иванова, избрана с листата на "Новото време". По двама съветници имат общо три политически формации, но според действащия правилник те не могат да бъдат самостоятелна група, тъй като за група са нужни най-малко трима.

По този начин фактически сме лишени от възможността да участваме дори при формиране на дневния ред за предстояща сесия, коментира Иванова.

По думите й в сегашния общински съвет се е структурирала една невъзможна коалиция между БСП, ДПС и "Атака", чиито 22-ма съветници "са абсолютно вулгарно мнозинство и каквото си поискат, това ще правят".

Още в началото на мандата на местния парламент Анелия Иванова предложила всички да работят без възнаграждение, но това й предложение предизвикало реакции на бурни негодувания и нелицеприятни коментари в комисиите.

 

 

Десница и левица заедно срещу ГЕРБ в Монтана

 

Симеон НИКОЛОВ

Още след втората сесия на новосформирания общински съвет в Монтана десетимата съветници от ГЕРБ излязоха с декларация срещу останалите си 23 колеги, че не се съобразявали с мнението на опозицията. Повод за протеста стана отказ на мнозинството да приеме някое от предложенията на опозицията за правилник на работата на общинския съвет и за избор на техен човек в ръководството. Старейшините от генералската партия обвиниха колегите си в безпринципно съглашателство, чиято цел била да се разпределят постовете в общинския съвет и да се дирижира работата му по техен вкус. От мнозинството, което включва десните партии, БСП и "Атака", отговориха, че не виждат нищо страшно в избора на ръководство на общинския съвет - Светлин Николов от БСП стана председател, а Диман Георгиев от коалицията на кмета Златко Живков "Заедно за Монтана" бе избран за зам.-председател.

Макар и в по-малка степен, то и на следващите сесии продължи разделението ГЕРБ срещу всички останали. Повечето решения бяха взети с 23 на 10 гласа. Съветниците одобриха почти всички предложения на общинската администрация. Получи се така, че новият съвет се оказа по-безпроблемен за кмета Златко Живков, отколкото стария.

 

 

Във Видин няма реална опозиция

 

Пламен ТрифоновТина ИЛОВА

Със сигурност съветниците от БСП няма да подкрепят всяко решение на общинския съвет, обяви Пламен Трифонов, лидер на партията във Видин. Ще гласуваме само тези, които са полезни за града, а не уреждат частни интереси, допълни той. Доминираният от ГЕРБ общински орган досега работи в комфорт - всички негови решения се приемат без големи оспорвания.

НДСВ сключи споразумение с ГЕРБ за сътрудничество в съвета, дясната коалиция на СДС, ДСБ, Радикали и БЗНС много бързо забрави, че сегашният кмет на ГЕРБ Румен Видов бе противник на втория тур на нейния кандидат д-р Иван Ценов, и започна да гласува с победителите. ГЕРБ е дясна партия, ние ще бъдем с нея, а не с БСП, обяви синият общински лидер Методи Велков. Представителите на двете ромски партии - Евророма и ПЛАМ, още от първото заседание вдигат ръка с хората на Бойко Борисов.

Ако в този общински съвет има опозиция, то тя е в лицето на съветниците от БСП, твърди Трифонов. Те обаче са само 7 от 37 членния местен парламент и тяхното гласуване няма да има значение за решенията. Левицата обаче и не бърза да им се противопоставя. Както стана на последното заседание - без проблем бе променен статута на земи в парк "Майски лес". От "зелени площи" те стават "за обществено обслужване", което не направи впечатление на никого. Макар всички в предизборните си платформи да се клеха, че няма да унищожават зелените площи, както това правели предшествениците им.

 

 

Стефан Стоянов, "Атака" - Велико Търново:

 

Кметът се подиграва с населението

 

Кремена КРУМОВА

Обезпокоен съм от поведението на някои от групите общински съветници, те търсят дивиденти, а не предлагат решения за по-доброто развитие на общината. Ние сме твърда опозиция в общинския съвет и смея да твърдя, че ще останем единствената опозиция и ще отстояваме интересите на гражданите", каза за "BG Север" Стефан Стоянов, общински съветник от "Атака". Той ще внесе на предстоящата сесия предложение за снегопочистването в общината, което според него не е било на ниво. "Сметта не се изхвърля въобще. Кой трябва да свърши тези дейности? Дали е платено на фирмите, и ще бъдат ли санкцинирани? Кметът Румен Рашев и неговата администрация се подиграват с населението. Ще поискаме обясняние", заяви Стоянов. Да има дежурни регулировчици на кръстовището в центъра, пред търговския комплекс "Искра и пред "Практикер" сутрин, обед и вечер, всички тежкотоварни автомобили да преминават през кв. "Чолаковци" и по този начин да се облекчи движението по главния път София - Варна са други предложения, които се канят да внесат хората на Волен Сидеров в местния парламент. "Разглеждам и злоупотребите за бездомните кучета. Никакви заменки и никаква продажба на общинско имущество няма да подкрепя, ще гласувам винаги против подобни предложения", е категоричен Стефан Стоянов.

 

 

Николай Данчев, БСП - Габрово:

 

Все още сме в играта

 

Мариана ДИМИТРОВА

Опитът си е опит и това се вижда на двете заседания до момента от сформирането на новия общински съвет, коментира проф. Николай Данчев, общински съветник от БСП, който вече няколко мандата е в местния законодателен орган. В предишния мандат БСП беше управляваща сила в града на Рачо Ковача и столетницата имаше мнозинство в общинския съвет. Сега местните парламентаристи от левицата са опозиция там. Обсъжданията на отделните проблеми обикновено стават между председателя на ОбС и нашата група, обясни новия ред съветникът.

"Сега групата на ГЕРБ, която е мнозинство, не участва активно. На сесии може би имат някакви притеснения или пък искат да навлязат в материята, но засега не се чувства активното им участие по време на заседанията. Може би в бъдеще, но засега нямат нужния опит. Тепърва ще се учат и ще навлизат в сложната материя. Личи си, че ние сме вътре в играта. Изявите на кмета спрямо нас - общинските съветници от БСП, и диалогът, който води с нас, са позитивни. Но всичко е до време. Ние няма да се държим като тъпа опозиция, а ще бъдем градивна опозиция. Това, което е в интерес на Габрово, ще трябва да го подкрепяме. Сигурно ще има известно противопоставяне, но не искам да бъдем опозиция в стил 1991-92 г.", коментира още проф. Данчев.