КОНФЛИКТИ


 
Скандал с мирис на амонит

 

Една седмица Плевен на нокти преди
взривяването на цигарената

 

Общината сгазила лука от престараване
пред арабската фирма Аладин

 

 

Поля ТОМОВА

Скандал с мирис на амонит разтърси Плевен през последните няколко дни. Покрай него обаче излезе наяве бързането на общината да се престави пред "най-големия инвеститор" Алаедин Харфан. Който, ако не с вълшебна лампа, в Плевен разполага с вълшебна община.

За да разчисти терена на бъдещия МОЛ, фирмата на арабина "Аладин" чрез изпълнител заложи близо 300 кг амонит в старата сграда на тютюневата фабрика до ж. п. гарата и хвърли в паника за една седмица всички, които живеят или имат бизнес наоколо.

Ето и хронологията на събитията. Хората в близост до предстоящата експлозия получават миналия петък (5 януари), анонимни листовки. В тях се казва, че на следващия ден в осем сутринта ще последва експлозия. Някои от живеещите наблизо помислили, че това е проява на черно чувство за хумор. Други обаче, като домоуправителката на блок "Свобода", се изплашили не на шега. Диана Ганчева тръгнала из блока да предупреждава съседите, но в повечето апартаменти нямало никого. Домоуправителката твърди, че човек от фирмата изпълнител й казал, че ако на някого му се счупят прозорците, ще му осигурят стъклар. Вие представяте ли си как се сменя стъклопакет през зимата, казва Ганчева.

В петък следобед

в прокуратурата

постъпват

няколко жалби

на хора, които живеят или работят в близост до взрива. Тогава се намесва прокурор Ваня Савова и спира експлозията, като назначава проверка дали всички в опасния периметър са били уведомени своевременно. Така на 6 януари експлозия не се чува. В сградата обаче е заложен 300 кг амонит. Не е ясно откъде фирма "Аладин" има увереността, че взривяването ще се реализира и защо постройката е минирана, без да са осведомени хората?

Проверката на окръжната прокуратура продължи до понеделник вечерта. Във вторник прокурор Савова подписа постановление. Според нея обитателите на околните сгради не са били уведомени по съответния ред за експлозията и не е била гарантирана тяхната безопасност. Фирмата е задължена да информира населението за новите дата и час на взрива, както и да уведоми за действията си по осведомяването прокуратурата 24 часа преди експлозията. Всички в близост трябваше да получат срещу подпис листовките, в които се предупреждава за операцията. От фирмата обявиха, че ще гърмят на 11 януари в осем сутринта. Мнозина от живеещите и работещите в близост изобщо не са съгласни да се извършват взривни действия, но това няма да попречи на взривяването. Наемателите на малките магазинчета около постройката изпразниха обектите си от стоки. Притеснени бяха и намиращите се в близост работници от "Хранителни стоки", както и стоматолог Заркова, чиято къща е в непосредствена близост до нарочената за събаряне сграда.

Има опасност да се разхвърчат камъни и тухли, ще има пушек, а никой от "Аладин"

не дойде да

каже, че ще ни

обезщети

по някакъв начин, ако има щети, споделиха наемателите на магазинчета.

Преди да се стигне до взрива обаче, е налице абсолютният хаос с разрешителното за строеж, издадено на "Аладин". Тук община Плевен може да се кандидатира за рекордите на Гинес, тъй като е единствената в страната, която издава разрешение за строеж в деня на внасяне на документите от страна на фирмата. За това сигнализира и управителят на "Хранителни стоки" Слави Хинов. Нещо повече, общината слага различни дати за едно и също нещо, в зависимост от това до кого пише писма. А като капак на всичко се оказва, че в желанието си да угоди на "Аладин", местната управа е издала разрешение за строеж, което е ненужно.

Ето и хронологията на събитията според документацията, която ни предостави Хинов.

Първата жалба от него е с дата 18 декември 2006 г. В нея се посочва, че от известно време в съседство с "Хранителни стоки" се разрушават постройки. "Тези дейности се извършват без никой да ни е уведомил или да е потърсил нашето съгласие за тях, като заинтересовано лице по Закона за устройство на територията (ЗУТ). Предполагам, че за да се започнат такива работи, в община Плевен са постъпили съответните проекти и документи за издаване разрешение за строеж. Ако такова е издадено, то е

в нарушение

на ЗУТ,

не е било съгласувано с нас", се казва в жалбата. Посочва се също, че прахолякът, който съпътства разрушаването, може да повреди хранителните продукти в складовете. Общината реагира изключително чевръсто на тази жалба и уведомява, че е издала разрешение за строеж на 21 декември 2006 година, по молба на Тодор Грамов, пълномощник на "Аладин" ЕООД, от 21 декември 2006 година. Трескавата бързина на общината да издава разрешително за строеж в същия ден, в който са внесени документите, й изиграва лоша шега. В писмото на кметството се посочва, че на основание чл.149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок. Ние се възползвахме от това и обжалвахме, каза Слави Хинов. Това обжалване, всъщност, според закона би следвало да спре всякаква работа по обекта. Работите обаче не само не спират, но се стига и до взривяване. Абсурдът с разрешителното за строеж придобива все по-застрашителни размери. След като от "Хранителни стоки" обжалват пред регионалната дирекция по строителен надзор решението за строеж, общината отговаря отново с писмо. Тук датата на заявлението за разрешително за строеж вече е 19 декември.

Къде е грешката и кой не си е свършил работата, може да отговори само общинската администрация. Едно обаче е сигурно - иначе добрата идея Плевен да има МОЛ тръгна с фал старт.

 

 

Темида

 

Субсидията на читалище Съгласие е намалена незаконно

 

Окръжният съд обяви решение на местния парламент за нищожно

 

Мая ПАСКОВА

С решение №609 от 29.12.2006 г. Плевенският окръжен съд прогласи "нищожността на решение № 996/27.07.06 г. на общински съвет - гр. Плевен, с което е потвърдено решението на Комисията по разпределение на годишната бюджетна субсидия (КРГБС) за 2006 г. за читалищата на територията на общината". Образуваното производство е по молба на областния управител Цветко Цветков. Според общинското решение вместо превежданите до края на юни 10 009 лв. (размера на последната необжалвана субсидия от 2004 г.), за юли месец от общинския бюджет са отпуснати 5 000 (според решението на комисията от 2006 г.).

Казусът е отнесен в съда. На изисканите от Темида аргументи за намаляването на субсидията за месец юли, ответникът (т. е. общината) не е представил мотивирано становище, както и не става ясно какви са намеренията му за изплащане на субсидията през останалите месеци на годината. В определение от 08.08.2006 г. Плевенският окръжен съд стига до извод, че "такова действие от страна на административния орган е незаконосъобразно, тъй като решението на комисията за субсидиране на читалище "Съгласие" за 2005 г. и за 2006 г. е спряно по силата на чл. 37, ал. 3, пр.1 от ЗАП". Това означава, че от общината до постановяване на влязло в сила решение по адм. д. №105/2005 г. и адм. д. №79/2006 г. следва да превежда сумата от 10 009 лв., съобразно решението си от 2004 г. Становището на окръжния съд е недвусмислено и ясно, обаче в общината са го приели "с пожелателен характер", твърди председателят на "Съгласие" Ивайло Атанасов. Имайки предвид резултата, т. е. безрезултатието, явно също толкова "пожелателна" е била и заповед №РД-13-120/18.08.2006 г. на областния управител Цветко Цветков, която гласи: "Спирам изпълнението на решение № 996 от 27.06.2006 г. на общински съвет - гр. Плевен." И внесе същото пред Окръжен съд за произнасяне по неговата законосъобразност.

През това време кметът Зеленогорски обясняваше пред медиите, че всичко е законно, че намаляването на парите за "Съгласие" се налага поради създалия се дефицит в бюджета и че в бъдеще, ако се появят излишъци, допълнително ще бъдат отпуснати средства на читалището за дофинансиране. Както и направи по-късно, за пореден път доказвайки колко е "благороден". Но така или иначе сега съдът го задължава да превежда ежемесечната финансова субсидия по сметка на читалище "Съгласие" според решението на КРГБС от 2004 г. (последното необжал-вано) до влизане в сила на съдебно решение по повдигнатия съдебно-административен спор. Аргументът на Темида е, че административният орган е нарушил изричната забрана на чл. 6, ал. 3 от Гражданско процесуалния кодекс, според която никое друго учреждение няма право да приема за разглеждане дело, което вече се разглежда в съда. Въпреки че е редовно призоваван, ответникът (общински съвет - Плевен) не се представлява и не излага становище по случая. "Взетото при липса на компетентност решение е нищожно, пише още в решението на Окръжен съд. Възприемането на различно становище би създало абсурдна ситуация, в която жалбоподателят да бъде принуден да търпи изпълнението на административен акт, чиято законосъобразност е оспорил пред съда и в резултат от жалбата изпълнението на акта е спряно, чрез постановяване на друг административен акт."

 

 

Царството на мъртвите

 

Червените съветници във война помежду си заради гробищата

 

Мариана ДИМИТРОВА

Отсега нататък гробищният парк в Габрово ще се стопанисва от новосъздаденото общинско предприятие в града на Рачо Ковача "Гробищни паркове". Досега градът на мъртвите бе към общинското търговско дружество "Обреди". Доста скандали белязаха това решение на местния парламент, а цялата история започна още преди една година, след няколко опита на определени среди в общинския съвет (ОбС), и то сред съветниците от БСП, да бъде махнат управителят на "Обреди" Любомир Георгиев. Явно той се е оказал неудобен, при условие, че именно социалистите при спечелването на властта в Габрово избраха за шеф на общинското дружество Георгиев.

Въпреки опитите той и досега си стои на началническото място. Тогава започнаха стъпките към изваждането на гробищата от управлението на "Обреди". А хапката се оказва доста апетитна, тъй като мястото за вечен покой е най-доходоносната дейност за дружеството, макар че освен тъжните ритуали като погребения, помени, опела и т. н., в неговата дейност са и веселите ритуали - сватби, кръщенета. Но докато човек може да мине и без сватба, без погребение няма как.

Най-върлият защитник на идеята да бъде изваден гробищният парк от дейността на "Обреди" бе не кой да е, а самият председател на местния парламент Лена Енева. Нещата можеха да минат по-безболезнено, ако не беше и общинският съветник от ДСБ Пейо Делчев, който е шеф на веселите ритуали в "Обреди". И реакцията му да защитава докрай дружеството изглежда съвсем нормална.

Битката за гробищата стана още по-ожесточена преди година, когато шефът на общинското дружество Любомир Георгиев внесе в местния парламент отчет с неверни данни, в който не фигурират голяма част от задълженията на фирмата. Заради това сега срещу него и главната му счетоводителка се водят дела.

Според думите на председателя на ОбС за задължения към доставчици имало опити дори да се запорират гробищата. Задълженията към доставчиците възлизали на 198 хил. лева, не спести общинският съветник от БСП Марин Боевски, който впрочем също е един от най-отявлените противници на сегашното ръководство на "Обреди".

В крайна сметка битката за гробищата бе спечелена от общинския съвет, чийто председател успя ловко да измъкне апетитната хапка от търговското дружество, позовавайки се на практиката на Върховния административен съд и на променения Закон за общинската собственост, според които гробищният парк, който е публична общинска собственост, може да не се стопанисва по досегашния ред. Тоест две са нещата, които се изваждат от фирма "Обреди" - самото стопанисване на парка и административната услуга погребение. Всеки гражданин има право да получи административна услуга погребение. Оттам нататък самият обред по погребението е търговски продукт и може да бъде извършван от търговска фирма, включително и от "Обреди", обясни Лена Енева.

Ново предприятие "Гробищни паркове" вече ще управлява града на мъртвите. Из Габрово вече се мълви, че и това не е случайно. За негов шеф гласели един от синовете на общинския съветник от БСП Атанас Дичовски.