ТЕМА


Масово затварят кланици

 

Неизрядни предприятия променят предмета си на дейност,

бизнесмени с противоречиви оценки за преструктурирането

 

  

30 юни 2006 г. е крайният срок, когато всички месодобивни и месопреработвателни предприятия в България трябва да бъдат изцяло преструктурирани съобразно евростандартите. Финализирането на процеса по уеднаквяване на дейността на родните кланици и колбасарници с производството на фирмите от този бранш в Общността, бе предвидено за края на 2005 г. През октомври миналата година обаче стана ясно, че България ще поиска срокът за въвеждане на хигиенните изисквания на ЕС и преструктуриране на българските преработвателни предприятия да се удължи с шест месеца.

Основната причина за искането бе недостигът на средства за внедряване на евронормите в тези предприятия поради зациклянето на предприсъединителната програма САПАРД и съответно нуждата от удължаване на срока за усвояване на средствата. От друга страна, в резултат на една нова промяна в европейското законодателство за хигиенните изисквания към предприятията с малък капацитет, се стигна до корекция на технологичните проекти в бизнес плановете на българските фирми. Оказа се, че те няма да успеят с преструктурирането до края на 2005 г. Срещу поисканата отсрочка от половин година скочиха обаче големите преработвателни предприятия, които първи имаха възможност да се възползват от ресурса на САПАРД и вече са покрили евроизискванията. Тяхната цел бе да гарантират пазара си и да ограничат конкуренцията на по-малките фирми.

В Плевенска област от 33 в момента едва 9 са кланиците и месопреработвателните предприятия, които отговарят на евростандартите, и то между 80 и 90 процента. До края на юни те ще имат възможност да направят и финалните промени според изискванията. Предстои да бъдат изготвени два списъка, информира д-р Данка Цветанова, началник отдел ДВСК в плевенската регионална ветеринарно-медицинска служба. В първия ще фигурират предприятията, на които ще се даде възможност да продължат да се преструктурират. Във втория ще бъдат записани тези, които няма да могат да се справят. Тяхната дейност ще бъде временно спряна, но без да се отнемат разрешителните им за работа.

Оконачателно е затворена скандалната зайцекланица в Гулянци при последната проверка на инспекторите от края на миналата седмица, показа проучване на "BG Север". Кепенци са спуснали и редица кланици и преработвателни фирми в Левченско, чиито брой в тази община на Плевенска област бе най-голям. Без разрешение вече да извършват дейност са ЕТ "Ася - 90", ЕТ "Бедрок 2000 - Маргарита Тодорова", ЕТ "Кьосев 51", ЕТ "Росица Денкова - Роси 93", ЕТ "Чонков - Христо Атанасов" и др.. В някои смесени предприятия, като "Плевенмес" ООД и ЕТ "Нина 94 - Нина Димитрова", е затворена само частта за месодобив. База в Плевен вече няма да има и известната фирма за колбаси "Тоникс 96" ЕООД, заяви д-р Цветанова. Дейността на дружеството в града се прекратява по взаимно съгласие с ветеринарните инспектори. Собственикът е преценил, че не може да изпълни изискванията на действащите наредби в Плевен и затова най-вероятно ще продължи да осъществява производство само в базата си в Етрополе, информира още д-р Цветанова.

Някои от предприятията, попаднали в "черния списък", прекратяват оконачателно своята работа, собственици на други обаче търсят алтернативни начини за спасение, установи репортерска проверка. Такъв е случаят с плевенската фирма "Анона" ООД например. След негативната оценка на инспектиращите дружеството просто е променило предмета си на дейност.

Изискванията, свързани с преодоляването на т. нар. кръстосано замърсяване на храните е най-сложно за изпълнение от собствениците на месодобивни и месопреработващи предприятия, споделя наблюденията си д-р Цветанова. Разделянето на потоците на суровината, опаковъчните и спомагателните материали се оказва трудно осъществимо и доста скъпо. Според някои плевенски преработватели изискванията на ЕС са изключително завишени, а част от тях били дори безсмислени. Недоволни твърдят, че при посещенията си в Европа "такива чудеса" не били виждали.

Седем предприятия в Габровско за преработка на месо и мляко от общо 24-те в областта не отговарят на стандартите, установи мащабна проверка на ДВСК. От тях 6 са месопреработвателните. В още 5 са открити различни нарушения на ветеринарните изисквания. В момента върви процес на преструктуриране на тези фирми и привеждането им към европейските стандарти. Той ще приключи до средата на тази година. Тогава в Брюксел ще бъде представен списък на всички български предприятия, които произвеждат месо и мляко, стана ясно от д-р Иван Иванов, шеф на ДВСК - Габрово.

Влизането на България в Европейския съюз няма да бъде крах за бизнеса, но ще е кръв, пот и сълзи, т. е. ще е много трудно, предрича собственикът на фабриката за колбаси "Айви" в Габрово Радослав Блажев. Неговото предприятие е едно от малкото на брой, които вече работят по европейските стандарти.

За да модернизира фабриката си, преди време той спечелил проект по предприсъединителната програма САПАРД на Евросъюза. "Проектите по САПАРД са много трудни, много бюрократични, много корумпирани и ужасно дребнави. Но някой ще ви подари ли 1 милион лева? Въпреки всичко от САПАРД ми подариха 1 милион!", категоричен е Блажев. Той разказа за реда и организацията, при която се отглеждат прасета в неговата фирма. Храненето и чистенето на животните се извършва напълно автоматизирано. Един единствен работник задава командите от пулта. Освен всички други екстри, чрез специални приспособления се охлаждал въздухът в свинефермата, тъй като ставал сух от подовото отопление. А за да наддават по-бързо прасетата, им се пускала спокойна и приятна музика.

Около 30 са фирмите в Ловешки регион за добив и преработка на суровини и продукти от животински произход (месо, мляко, мед, риба), които са извършили на 50 процента преструктуриране във връзка с изискванията на Европейския съюз. Това съобщи д-р Ванко Меразов, директор на Регионалната ветеринарно-медицинска служба (РВМС) в Ловеч. Тези предприятия попадат във втора категория, където се работи най-интензивно. Службата извършва периодични одити, а освен това минават и национални проверки на разменни начала - от други области в страната идват инспектори в Ловешко, за да не бъдат упрекнати местните служители в личностни взаимоотношения и субективизъм, обясни д-р Меразов. Такъв одит тече и в момента, той ще продължи до 20 януари.

В трета категория попадат предприятията, които нямат условия и средства, за да работят или пък не желаят да се преструктурират. Те бяха затворени още до края на 2004 г., в Ловешка област тези фирми бяха само пет.

Няколко са фабриките, попадащи в четвърта категория - върху нов терен, с нов проект и с нов план те трябва да изградят изцяло ново предприятие. "Троямекс" предстои да изгради месодобивна и месопреработваща фабрика в троянското село Дълбок дол, в Ловеч "Бониоборот" прави два нови цеха.

В първа група са предприятията, които са изпълнили всички изисквания на Европейския съюз. "Кондов екопродукт" - с. Старо село, "Авис" - с. Йоглав, мандрата на Иван Грънчаров в Луковит, и "Христо Чолаков" - с. Добродан, са фирмите, които са въвели добрите производствени практики и хасепсистемата. Тези предприятия обаче не бива да се отпускат, защото при една внезапна проверка, ако не поддържат нивото на категоризация, има вероятност да бъдат затворени и да кандидатстват отново, коментира д-р Меразов. В тази насока добре работят още "Агротел" - Априлци, ЕТ "Иван Зюмбилски" - Троян, "Дидомес" - с. Врабево, кооперация "Доверие" - с. Лесидрен. Добре се развива също фирмата на братя Добревски в Български извор и др.

На територията на община Тетевен е затворена кланицата на "Балканмес". Тя е заличена от регистъра на предприятията, осъществяващи тази дейност. В процес на узаконяване и с проект за реконструкция е мандрата на "Еко Балкан" - Тетевен.

В края на миналата година министърът на земеделието и горите Нихат Кабил предостави огромен списък на кланици, колбасарници, мандри и рибни предприятия, затворени завинаги от ветеринарните власти заради лоша хигиена, застрашаваща здравето на купувачите. Огласяването целеше внушение у потребителя да не приема и да не купува продукция, произведена от предприятия, неотговарящи на изискванията на ЕС и затворени от ДВСК.

В статия на централен ежедневник под заглавие "Не купувайте от тях" попадна и ЕТ "Д. Тилова - Тинко", чиято кланица в ПК "Бенковски" - с. Рибарица, бе затворена. Собственикът на фирмата сподели, че призивът "Не купувайте от тях" е некоректен. Неговата фирма имала и друга дейност - магазин за месо и месни продукти. Предлаганата там продукция отговаряла на всички изисквания на ДВСК и не трябвало да бъде анатемосвана със същия призив.

 

 

Какво месо ядем?

 

Нито един от запитаните плевенчани не каза, че купува и яде от магазините качествено месо. Всеки изтъкна различна причина. Анкетираните бяха единодушни в надеждите си, че след влизането ни в Европейския съюз нещата ще се променят. Още повече, че сега неизрядни кланици и месопреработвателни предприятия масово спускат кепенците.

 

Йорданка Трифонова, 69 г., пенсионер

Аз да ви кажа не купувам друго месо, освен пилешко, защото съм оперирана от жлъчка. А дали е качествено, ще си покаже после при птичия грип. Имам наблюдения обаче и за другите видове месо. Цените изобщо не са реални, ама както знаете българинът е свикнал на всичко. Така че ще преодолее и някоя по-некачествена мръвка.

 

Антон Петров, 33 г., историк

Ядем месо с неустановен произход. Обикновено колкото е по-тъмен произходът, толкова е по-евтино. Контрол има, но не е достатъчен. А що се отнася до цените, има си специални хора, които се занимават с ценообразуване и те могат да кажат доколко са реални, стига да не им е платено да информират грешно. Аз по принцип не купувам колбаси, а ако вземам, са предимно дълготрайни, тъй като шансът при тях да има некачествено месо е по-малък. Иначе предпочитам да се снабдявам с чисто месо и да си правя собствени карначета, наденички. Общо взето предпочитам да си купя животно от човек, когото познавам, и да си го заколя. Моето мнение е, че голяма част от хората, които имат кланици, не са се занимавали с такова нещо и не знаят изобщо за какво става въпрос - нито знаят как се обработва, нито са завършили подходящо образование. Просто имат пари.Сега с това затваряне на неизрядните кланици мисля, че ще започнем да ядем по-качествено месо, но цената му рязко ще скочи. Ако европейските наблюдатели си свършат работата добре, сигурно и контролът ще се затегне.

 

Гинка Тодорова, 57 г. детска учителка

Никой няма да ви каже, че в момента ядем качествено месо. В каймата, например, слагат много соя, сланина, жили и разни остатъчни неща. А до 1989 г. месото беше много хубаво. От една страна причината сигурно е в липсата на контрол. Производителите гледат повече да спечелят, отколкото се интересуват за здравето на хората и най-вече за здравето на малките деца. Тъй като съм детска учителка имам наблюдения и виждам, че месото, което ядат малчуганите, изобщо не е калорично. Дай боже, след влизането ни в ЕС да започнем да купуваме по-качествено месо.

 

Цветан Литков, 58 г., снабдител

Ядем предимно крадено месо. Затова е и по-евтино. Например циганите отидат, оберат някоя кошара, в гората одерат животните, разфасоват ги и ги разхвърлят по магазините почти без пари. А той и продавачът има сметка от тая работа и го пласира. Но, честно казано, не вярвам да има някакви кучета или котки. Но едва ли контролът ще се засили след влизането ни в ЕС. Поне в първите години. А иначе изискванията са много. Дори според мен някои нямат никакъв смисъл. Имам приятел, който произвежда заготовки и са му казали, че откъдето се внася трупното месо, не може да изкарва готовата продукция. Това е някакъв абсурд. Та месото е готово, пакетирано и там само го разфасова и го мели. Не взема нещо, от което да тече кръв, например. Ама такива са изискванията. За онези горе може и да има някаква логика.

 

Гергина Райкова, 36 г. безработна

Месото, дето го вземаме от магазините, изобщо не е качествено. Не знаем за какво си даваме парите. Като го намеря в гюма, по-не мирише и е по-вкусно. Онова, готовото, с найлончетата, направо има мухъл, пуска вода. Нищо не знаем - какво колят, какво продават... Ама то не може само боб и леща - омръзва. Пък имам и 4 деца. Та бъркам се отвреме - навреме, ама не струва.